Polskie przedszkola zagrożone smogiem

Powietrze w pobliżu aż tysiąca przedszkoli w Polsce nie spełnia europejskich norm czystości – wynika z raportu Greenpeace. Także Rzecznik Praw Dziecka alarmuje: „Smog groźny dla najmłodszych!”.

Raport o smogu w przedszkolach

Według raportu Polskie przedszkola w smogu, sporządzonego przez Greenpeace i Fundację #13 powietrze w pobliżu aż tysiąca przedszkoli w Polsce nie spełnia europejskich norm czystości. Zanieczyszczenie powoduje, że ryzyko chorób płuc u dzieci wzrasta nawet o 30 proc.

Autorzy raportu na mapę zanieczyszczenia powietrza opublikowaną przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska nałożyli mapę przedszkoli z bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z listy MEN wykorzystano 11 784 placówek. Dla pozostałych 3697 przedszkoli badacze wykonali dodatkowe analizy i oszacowali poziom stężenia szkodliwych pyłów.

Z raportu wynika, że powietrze w pobliżu żadnego polskiego przedszkola nie spełnia norm WHO dla pyłu PM2,5 (to drobny, bardzo szkodliwy pył, który w ciągu minuty dociera z krwiobiegu do nerek, wątroby i mózgu).

Twórcy raportu wyliczyli też, jaki procent przedszkoli leży na terenach, na których dopuszczalny poziom pyłu PM10 (nieco większe cząsteczki zanieczyszczeń) jest przekraczany przez ponad 35 dni w roku, czyli dłużej, niż dopuszczają normy. W skali Polski to aż 7300 placówek – 62 proc. wszystkich branych pod uwagę w analizie.

Najbardziej zagrożone są przedszkola w województwie śląskim – aż 93 proc. placówek tego obszaru jest położonych w miejscach, gdzie smog występuje nawet przez 112 dni w roku.

Apel Rzecznika Praw Dziecka

Tymczasem Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zaapelował do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o podjęcie działań zmierzających do sformułowania wytycznych o charakterze systemowym, uwzględniających sposób postępowania jednostek systemu oświaty w sytuacji podwyższonych norm zanieczyszczenia powietrza.

Marek Michalak zauważa, że smog jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci, dlatego powinny zostać podjęte systemowe działania zaradcze.

„Władze Warszawy w listopadzie br. zakupiły dla 117 przedszkoli oczyszczacze powietrza. Placówki zostały wytypowane przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy ze względu na ich lokalizację (położenie pomiędzy domami jednorodzinnymi oraz blisko ruchliwych arterii). Podobne działania podjęte zostały również m.in. w Rzeszowie” – wskazał Rzecznik i podkreślił, że dyrektorzy niektórych przedszkoli nie zezwalają na spacery dzieci, gdy zanieczyszczenie powietrza jest zbyt wysokie.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka nadal aktualny pozostaje problem braku szczegółowych wytycznych o charakterze systemowym, uwzględniających sposób postępowania jednostek systemu oświaty w sytuacji podwyższonych norm zanieczyszczenia powietrza.

Źródła: Gazeta Wyborcza, Rzecznik Praw Dziecka