Planowane zmiany w Karcie nauczyciela

Rząd przyjął projekt ustawy nowelizującej Kartę nauczyciela. Większość zmian ma wejść w życie już 1 stycznia 2018 r. Projektowane zmiany w Karcie nauczyciela dotyczą m.in. oceny pracy nauczycieli, awansu zawodowego, zatrudniania i zwalniania nauczycieli, wynagradzania nauczycieli, urlopu dla poratowania zdrowia.

Zgodnie z założeniami projektu ocena pracy nauczyciela zyska większą rangę – to od niej zależeć będzie m.in. możliwość szybszego zdobycia stopni awansu zawodowego czy uzyskania wyższego wynagrodzenia.

Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli wydłużona zostanie z 10 do 15 lat – jednak przepis ma być elastyczny – drogę do wyższego stopnia będzie można wydłużyć lub skrócić w zależności od tego, jak radzi sobie pedagog. Staż na nauczyciela kontraktowego wydłużony zostanie o rok – do roku i dziewięciu miesięcy. Z dwóch do trzech lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z 1 roku do 4 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Z kolei urlop zdrowotny ma od 1 stycznia 2018 r przysługiwać już po 7 latach pracy na pół etatu, ale tylko w związku z chorobą zawodową lub na leczenie uzdrowiskowe.