Obowiązek uczestniczenia w lekcjach religii lub etyki w szkołach

MEiN zapowiedziało zmianę w przepisach, na podstawie której uczeń będzie zobowiązany uczestniczyć w zajęciach religii albo etyki – zgodnie z dokonanym wcześniej wyborem rodzica lub pełnoletniego ucznia. Jednocześnie zapowiedziano, że reforma ta rozłożona zostanie na parę lat ze względu na konieczność uzupełnienia kadr o nauczycieli etyków.

Problem z dostępnością etyki

Choć do tej pory również dokonywano deklaracji o wyborze przedmiotu, często rezygnacja z religii skutkowała brakiem alternatywy, ponieważ w wielu szkołach lekcje te nie odbywały się lub uczestnictwo w nich wiązało się to z dojeżdżaniem do innej placówki. W ciągu kilku lat ta sytuacja ma się zmienić, m.in. przez uruchomienie studiów podyplomowych dla osób zainteresowanych nauczaniem etyki w szkołach.

Źródło: prawo.pl