Nowy rok, nowe zmiany w oświacie

Do chwili obecnej opracowywany jest szereg zmian w ustawach oświatowych oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, które mają wejść w życie w 2012 r.

Mimo że wiele planowanych modyfikacji jest obecnie jeszcze na etapie projektów i nie znamy ich ostatecznego kształtu, jak również nie możemy mieć pewności co do ostatecznego terminu ich wprowadzenia, można już pokusić się o przeanalizowanie istniejących propozycji i dokonanie ich wstępnej oceny.
Należy szykować się na zmiany m.in w SIO, pomocy spsychologiczno-pedagogicznej, kwestii świadectw czy w ramowych statutach.

Opisy projektów aktów prawnych wraz z komentarzami eksperta znajdą Państwo w styczniowych wydaniach "Miesięcznika Dyrektora Przedszkola" oraz "Miesięcznika Dyrektora Szkoły".