Nauka polskiego języka migowego w szkołach

Zespół kierowany przez dr. Pawła Rutkowskiego, składający się z niesłyszących i słyszących specjalistów w zakresie surdopedagogiki i lingwistyki migowej, przygotował na zlecenie MEN serię 4 podręczników elektronicznych zatytułowaną „Migaj razem z nami”.

Wchodzące w skład serii książki pomocnicze są skierowane do dzieci rozpoczynających naukę migania. Seria stanowi zestaw materiałów do nauki przez pełne dwa lata, zdaniem twórców kursu, taki okres pozwala wykształcić kompetencję migową na poziomie wystarczającym do korzystania z innych materiałów w PJM nawet u dziecka, które nie miało wcześniej żadnego kontaktu z miganiem.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Źródło: www.men.gov.pl