MEN udostępniło materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło materiały ćwiczeniowe do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

Zestaw materiałów ćwiczeniowych – kart pracy opracowali specjaliści, w tym nauczycie z doświadczeniem w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Nauczyciele mogą wybierać elementy, które w ich ocenie będą najlepsze dla ich uczniów. Materiały przygotowano według określonej struktury, umożliwia ona stopniowe przybliżanie uczniom zagadnień uwzględnionych w podstawie programowej.

Materiały ćwiczeniowe dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Źródło: www.men.gov.pl