Lepsza ochrona praw mieszkańców DPS-ów

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar 30 stycznia 2018 r. wystąpił do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wniosków z raportu Prawa mieszkańców domów pomocy społecznej. Jak wspólnie zadbać o godne życie osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami?, przygotowanego przez zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur na podstawie wizytacji domów pomocy społecznej. W piśmie przedstawił obszary problemowe z prośbą o ustosunkowanie się do nich. Wśród problemów wskazał m.in. ograniczanie możliwości samodzielnych, swobodnych wyjść mieszkańców poza teren placówki, instalowanie w DPS-ach systemu monitoringu wizyjnego oraz niesprecyzowanie w obowiązujących przepisach standardu współpracy domu z psychologiem.

 

Źródło: www.rpo.gov.pl