Komisje sejmowe za zmianami w Karcie nauczyciela

Sejmowe komisje poparły we wtorek wraz z poprawkami projekt zmian w Karcie nauczyciela i w innych ustawach. Chodzi m.in. o postępowania dyscyplinarne.

Zgodnie ze znowelizowaną w czerwcu 2019 r. Kartą nauczyciela dyrektor szkoły musi w ciągu trzech dni powiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli, jeśli jego zdaniem doszło do „czynu naruszającego prawa i dobro dziecka”. Zapis spotkał się z falą krytyki środowisk nauczycielskich.

 14 dni na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego

W dyskutowanym projekcie nowelizacji Karty nauczyciela i innych ustaw, rozpatrywanym we wtorek zaproponowano wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela „czynu naruszającego prawa i dobro dziecka”, a także doprecyzowanie, że o podejrzeniu popełnienia takiego czynu nie zawiadamia się rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli okoliczności bezspornie wskazują, że do takiego czynu nie doszło.

Źródło: gazetaprawna.pl