Kolejna edycja programu „Senior +

Ruszyła kolejna edycja programu „Senior +” na lata 2015–2020. Głównym celem skierowanego do  jednostek  samorządu  terytorialnego  programu  „Senior  +”  jest  zwiększenie  aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych. Na realizację programu w 2018 r. rząd zaplanował 80 mln zł. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do 28 lutego 2018 r.

Źródło: www.mpips.gov.pl