search

Informacje ogólne

Robocza wersja projektu ustawy dotyczącej rozwiązań w zakresie wzmocnienia roli kuratora oświaty

09 lipca 2021
W związku z dużym zainteresowaniem projektem Ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw MEiN udostępniło na...
Więcej
  • Wybierz kategorię