Dokumentacja pracownicza

13 lutego 2018 r. została ogłoszona Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Główne zmiany wynikające z wejścia w życie Ustawy dotyczą skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i akt osobowych pracowników z 50 do 10 lat, a także umożliwienia pracodawcom prowadzenia i przechowywania tej dokumentacji w postaci elektronicznej.