Dofinansowanie dla szkół zawodowych na działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii (dot. Wielkopolski)

Przedmiotem naboru są projekty mające na celu wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Chodzi o wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wyposażenia w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii.

Kto może składać wnioski?

Organy prowadzące szkołę realizującą kształcenie zawodowe, do której skierowane jest wsparcie w ramach projektu.

 Jaki jest poziom dofinansowania i jak składać wnioski?

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu – 85%. Wnioski w formie elektronicznej należy składać poprzez stronę internetową: lsi.wielkopolskie.pl od 9 listopada (od godziny 0.00) do 31 grudnia 2020 r. (do godziny 15.30). Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 27 943 600 zł.

 

Więcej szczegółów: https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/016/969/original/6.0_Regulamin_konkursu_w_trybie_nadzwyczajnym.pdf?1603978774&fbclid=IwAR1fFJKSQyLt8ogc7_c9RXNfreZ_Tb9AhqInRfGktMmybryFnUsLI17ng9w

 

Źródło: wrpo.wielkopolskie.pl