Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Platformy online

Oświatowy Serwis Kadrowy Powiększ

Oświatowy Serwis Kadrowy

505,00 zł z VAT

Nowy

„Oświatowy Serwis Kadrowy” to multimedialna biblioteka wiedzy prawnej i dokumentacji na płycie CD dla osób zarządzających personelem. Zawiera artykuły, aktualne akty prawne, stawki i wskaźniki, porady prawnika, zadania na najbliższe miesiące oraz liczne wzory dokumentów. Dzięki publikowanym na bieżąco aktualnościom umożliwia również śledzenie zmian zachodzących w oświacie. 

Autorzy to specjaliści i doświadczeni pracownicy oświatowi, eksperci z dziedziny prawa i zarządzania placówką.

More details

Wsparcie dla działu kadr w Twojej placówce oświatowej

„Oświatowy Serwis Kadrowy”  to unikalne narzędzie wspomagające pracę działów kadr w placówkach oświatowych. Multimedialny program uruchamiany na platformie internetowej pozwala na precyzyjne wyszukanie niezbędnych informacji w bardzo krótkim czasie.

„Oświatowy Serwis Kadrowy”  to:

 • Kopalnia wiedzy prawnej – zbiór najważniejszych aktów prawnych i przepisów dotyczących aktualnych stawek oraz wskaźników.
 • Aktualności oświatowe.
 • Wzory dokumentów, które można pobrać i edytować.
 • Porady prawnika i interpretacje ustaw oraz rozporządzeń.

Aktualne informacje w jednym miejscu

„Oświatowy Serwis Kadrowy”  jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o nowe publikacje. Obecnie znajduje się w nim ponad 2000 artykułów. Ich autorami są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu placówką oświatową. Program gwarantuje swoim Abonentom, możliwość śledzenia na bieżąco zmian, jakie zachodzą w oświacie.


 • Kalendarium
 • Akty Prawne – zmiany w prawie, prawo oświatowe, prawo pracy, świadczenia społeczne, BHP, PIP, nadzór nad przestrzeganiem prawa, pozostałe akty prawne
 • Artykuły i wzory dokumentów – funkcjonowanie placówki, dyrektor i wicedyrektor placówki oświatowej, finanse, kontrola zarządcza, stosunek pracy, wynagrodzenie, czas pracy i obecność, urlopy, związki, układy zbiorowe, spory, kwalifikacje i uprawnienia, stanowiska, funkcje i obowiązki pracowników, emerytura, zdrowie i badania pracowników, awans zawodowy, doskonalenie zawodowe nauczycieli, odpowiedzialność, nadzór nad przestrzeganiem prawa, BHP, ppoż., dokumentacja w placówce oświatowej, mobbing, HR
 • Pytania do prawnika – finanse, stosunek pracy, wynagrodzenie, czas pracy i obecność, urlopy, związki zawodowe, układy zbiorowe, spory, kwalifikacje i uprawnienia, obowiązki pracodawcy, obowiązki pracownika, uprawnienia pracownika i pracodawcy, BHP, ppoż., nadzór, nauczyciele-dyrektor, awans zawodowy, emerytura
 • Stawki i wskaźniki
 • Kalkulatory
 • Archiwum

Szczegółowe informacje:

Zawartość:
 • Około 2000 artykułów i dokumentów
 • Terminarz dyrektora – bądź na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oświatowymi
 • Aktualności – powiadomienia o najnowszych informacjach oświatowych zaraz po ich opublikowaniu
Częstotliwość aktualizacji:Comiesięczna
Parametry techniczne:Płyta CD
Minimalne wymagania techniczne:Procesor 733 MHz, 256 MB RAM, 200 MB na dysku twardym, rozdzielczość ekranu 800 x 600, system operacyjny Windows XP/Vista/7/8, Internet Explorer 6.0, pakiet biurowy, przeglądarka plików PDF, odpowiednia konfiguracja oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej umożliwiająca prawidłowe działanie programu.
Informacje dodatkowe:Produkt abonamentowy

Redakcja

Konrad Urbański

Asystent redakcji

61 653 63 30 wew. 30

e-mail. kurbanski@oficynamm.pl

Współpracownicy

dr Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych

Specjalista w zakresie prawa oświatowego. Urzędnik państwowy zatrudniony na wyższym stanowisku w Służbie Cywilnej, od kilku lat zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Autor wielu opracowań z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Michał Łyszczarz

Prawnik, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego, m.in.: Publiczne jednostki oświatowe, Budżet zadaniowy w teorii i praktyce, Niepubliczne jednostki oświatowe. Organizacja, finanse i kadry. Obecnie zatrudniony w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Małgorzata Celuch

Nauczycielka matematyki i informatyki

Wicedyrektorka w zespole szkół, nauczycielka matematyki i informatyki z 21-letnim stażem pracy, egzaminatorka, współorganizatorka międzyszkolnych zawodów matematycznych

Elżbieta Rzepecka-Roszak

Dyrektor zespołu szkół

Nauczycielka języka polskiego w gimnazjum, pełni funkcję dyrektora szkoły. Jest ekspertem ds. awansu zawodowego oraz edukatorem ośrodka doskonalenia nauczycieli. Laureatka Ogólnopolskiego Programu „Twórczy nauczyciel – Twórcza Edukacja”.współorganizatorka międzyszkolnych zawodów matematycznych

Joanna Swadźba

Prawnik

Specjalista prawa oświatowego i prawa socjalnego, autorka wielu tematycznych artykułów, pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wioletta Kędziora

Ekonomistka

Ekonomistka, inspektor ds. ekonomiczno-finansowych Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Kołobrzeg. Sprawuje nadzór finansowy nad placówkami oświatowymi

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik

Kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji, autorka licznych artykułów z zakresu prawa oświatowego

Marcin Majchrzak

Prawnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii, autor licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego

W czerwcowym „Oświatowym Serwisie Kadrowym"

Zwolnienie od pracy

Obowiązujące przepisy prawa pracy regulują sytuacje, w których na pracodawcy – w przypadku wystąpienia po stronie pracownika wskazanych w przepisach szczególnych okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej wykonywanie – spoczywa obowiązek zwolnienia pracownika od pracy na określony czas.

Opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia

Właściwie opłacani – terminowo i sowicie – pracownicy są podstawą funkcjonowania każdej firmy czy placówki. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy, z przyczyn zależnych bądź niezależnych od pracodawcy, dochodzi do pewnych opóźnień w wypłacie wynagrodzenia. Artykuł omawia możliwe konsekwencje dla dyrektora szkoły, które może wywołać opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia pracownikowi.

Zadania i zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły to stanowisko niezwykle ważne i odpowiedzialne, związane z bardzo dużą liczbą obowiązków, z których większość została określona w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela, a także w bardzo wielu rozporządzeniach dotyczących pracy szkoły.

Składki wypadkowe

Zmieniły się kategorie ryzyka oraz stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne. Nowe regulacje obowiązują od 2018 r. Artykuł pozwoli dyrektorowi przygotować się na nadchodzące zmiany w prawie oraz we właściwy sposób wdrożyć je w prowadzonej przez siebie placówce oświatowej.

Granice dopuszczalnej kontroli nauczycieli

W obecnych czasach powszechne jest stosowanie przez pracodawców różnorodnych form kontroli i monitorowania pracowników, jak np. monitoring wideo, monitorowanie poczty służbowej, geolokalizacja (GPS) czy kontrola osobista pracowników. W związku ze zbliżaniem się zmian w ochronie danych osobowych, oddajemy do dyspozycji naszych klientów artykuł wraz z szeregiem załączników, które pomogą uporządkować kwestię dopuszczalnej kontroli nauczycieli w danej placówce oświatowej.

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych wzorów dokumentów, które pochodzą z „Serwisu Kadrowego”. 

 Wzór – Zadania i zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły

 Wzór – Wniosek o opiekę nad dzieckiem

NEWSLETTER