Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Programy online

Oświatowy Serwis Kadrowy Powiększ

Oświatowy Serwis Kadrowy

505,00 zł z VAT

Nowy

„Oświatowy Serwis Kadrowy” to multimedialna biblioteka wiedzy prawnej i dokumentacji na płycie CD dla osób zarządzających personelem. Zawiera artykuły, aktualne akty prawne, stawki i wskaźniki, porady prawnika, zadania na najbliższe miesiące oraz liczne wzory dokumentów. Dzięki publikowanym na bieżąco aktualnościom umożliwia również śledzenie zmian zachodzących w oświacie. 

Autorzy to specjaliści i doświadczeni pracownicy oświatowi, eksperci z dziedziny prawa i zarządzania placówką.

More details

Koszt dostawy: 7,38 zł z VAT

Wsparcie dla działu kadr w Twojej placówce oświatowej

„Oświatowy Serwis Kadrowy”  to unikalne narzędzie wspomagające pracę działów kadr w placówkach oświatowych. Multimedialny program uruchamiany na platformie internetowej pozwala na precyzyjne wyszukanie niezbędnych informacji w bardzo krótkim czasie.

„Oświatowy Serwis Kadrowy”  to:

 • Kopalnia wiedzy prawnej – zbiór najważniejszych aktów prawnych i przepisów dotyczących aktualnych stawek oraz wskaźników.
 • Aktualności oświatowe.
 • Wzory dokumentów, które można pobrać i edytować.
 • Porady prawnika i interpretacje ustaw oraz rozporządzeń.

Aktualne informacje w jednym miejscu

„Oświatowy Serwis Kadrowy”  jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o nowe publikacje. Obecnie znajduje się w nim ponad 2000 artykułów. Ich autorami są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu placówką oświatową. Program gwarantuje swoim Abonentom, możliwość śledzenia na bieżąco zmian, jakie zachodzą w oświacie.


 • Kalendarium
 • Akty Prawne – zmiany w prawie, prawo oświatowe, prawo pracy, świadczenia społeczne, BHP, PIP, nadzór nad przestrzeganiem prawa, pozostałe akty prawne
 • Artykuły i wzory dokumentów – funkcjonowanie placówki, dyrektor i wicedyrektor placówki oświatowej, finanse, kontrola zarządcza, stosunek pracy, wynagrodzenie, czas pracy i obecność, urlopy, związki, układy zbiorowe, spory, kwalifikacje i uprawnienia, stanowiska, funkcje i obowiązki pracowników, emerytura, zdrowie i badania pracowników, awans zawodowy, doskonalenie zawodowe nauczycieli, odpowiedzialność, nadzór nad przestrzeganiem prawa, BHP, ppoż., dokumentacja w placówce oświatowej, mobbing, HR
 • Pytania do prawnika – finanse, stosunek pracy, wynagrodzenie, czas pracy i obecność, urlopy, związki zawodowe, układy zbiorowe, spory, kwalifikacje i uprawnienia, obowiązki pracodawcy, obowiązki pracownika, uprawnienia pracownika i pracodawcy, BHP, ppoż., nadzór, nauczyciele-dyrektor, awans zawodowy, emerytura
 • Stawki i wskaźniki
 • Kalkulatory
 • Archiwum

Szczegółowe informacje:

Zawartość:
 • Około 2000 artykułów i dokumentów
 • Terminarz dyrektora – bądź na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oświatowymi
 • Aktualności – powiadomienia o najnowszych informacjach oświatowych zaraz po ich opublikowaniu
Częstotliwość aktualizacji:Comiesięczna
Parametry techniczne:Płyta CD
Minimalne wymagania techniczne:Procesor 733 MHz, 256 MB RAM, 200 MB na dysku twardym, rozdzielczość ekranu 800 x 600, system operacyjny Windows XP/Vista/7/8, Internet Explorer 6.0, pakiet biurowy, przeglądarka plików PDF, odpowiednia konfiguracja oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej umożliwiająca prawidłowe działanie programu.
Informacje dodatkowe:Produkt abonamentowy

Redakcja

Konrad Urbański

Asystent redakcji

61 653 63 30 wew. 30

e-mail. kurbanski@oficynamm.pl

Współpracownicy

dr Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych

Specjalista w zakresie prawa oświatowego. Urzędnik państwowy zatrudniony na wyższym stanowisku w Służbie Cywilnej, od kilku lat zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Autor wielu opracowań z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Michał Łyszczarz

Prawnik, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego, m.in.: Publiczne jednostki oświatowe, Budżet zadaniowy w teorii i praktyce, Niepubliczne jednostki oświatowe. Organizacja, finanse i kadry. Obecnie zatrudniony w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Małgorzata Celuch

Nauczycielka matematyki i informatyki

Wicedyrektorka w zespole szkół, nauczycielka matematyki i informatyki z 21-letnim stażem pracy, egzaminatorka, współorganizatorka międzyszkolnych zawodów matematycznych

Elżbieta Rzepecka-Roszak

Dyrektor zespołu szkół

Nauczycielka języka polskiego w gimnazjum, pełni funkcję dyrektora szkoły. Jest ekspertem ds. awansu zawodowego oraz edukatorem ośrodka doskonalenia nauczycieli. Laureatka Ogólnopolskiego Programu „Twórczy nauczyciel – Twórcza Edukacja”.współorganizatorka międzyszkolnych zawodów matematycznych

Joanna Swadźba

Prawnik

Specjalista prawa oświatowego i prawa socjalnego, autorka wielu tematycznych artykułów, pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wioletta Kędziora

Ekonomistka

Ekonomistka, inspektor ds. ekonomiczno-finansowych Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Kołobrzeg. Sprawuje nadzór finansowy nad placówkami oświatowymi

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik

Kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji, autorka licznych artykułów z zakresu prawa oświatowego

Marcin Majchrzak

Prawnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii, autor licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego

W grudniowym „Oświatowym Serwisie Kadrowym"

Choroby zawodowe nauczycieli

Nauczyciele są grupą szczególnie narażoną na choroby zawodowe; najczęściej są to choroby związane z obciążeniem narządu głosu. Jednym z obowiązków dyrektora jako pracodawcy jest dbanie o odpowiednią profilaktykę wśród pracowników pedagogicznych – artykuł omawia sposoby zapobiegania chorobom zawodowym wśród nauczycieli oraz profilaktykę.

Konflikt dyrektora z pracownikiem pedagogicznym i niepedagogicznym

Jednym z elementów wprowadzanej reformy oświatowej i związanych z nią zmian w szkołach jest pojawienie się wielu stresujących sytuacji, zarówno dla dyrektorów, jak i pracowników, w efekcie których może dochodzić do konfliktów. Konflikt jest zjawiskiem nieuniknionym. Nie ma sposobu, by całkowicie wyeliminować z życia szkoły sytuacje sporne, warto więc, by dyrektor szkoły zapoznał się ze sposobami ich konstruktywnego rozwiązywania.

Nauczyciel etyki po reformie oświaty

Religia (określonego wyznania) i etyka są zajęciami, w których uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolności. Podstawą jego udziału w lekcjach religii, etyki lub obu tych przedmiotów jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. Artykuł omawia obowiązki dyrektora szkoły wobec nauczyciela etyki.

Główny księgowy

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz działań z zakresu kontroli. Odpowiednie zagospodarowanie tego pracownika jest obowiązkiem dyrektora placówki.

Jak założyć żłobek oraz klub dziecięcy?

Żłobki oraz kluby dziecięce pomagają rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Reforma oświaty wprowadza zmiany także w funkcjonowaniu oraz zakładaniu żłobków i klubów dziecięcych. Artykuł omawia wszystkie kroki, które należy przedsięwziąć, aby założyć żłobek lub klub dziecięcy.

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych wzorów dokumentów, które pochodzą z „Serwisu Kadrowego”. 

 Powołanie zespołu nauczycieli – wzór

 Opis stanowiska nauczyciela etyki

NEWSLETTER