Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Programy online

Oświatowy Serwis Kadrowy Powiększ

Oświatowy Serwis Kadrowy

505,00 zł z VAT

Nowy

„Oświatowy Serwis Kadrowy” to multimedialna biblioteka wiedzy prawnej i dokumentacji na płycie CD dla osób zarządzających personelem. Zawiera artykuły, aktualne akty prawne, stawki i wskaźniki, porady prawnika, zadania na najbliższe miesiące oraz liczne wzory dokumentów. Dzięki publikowanym na bieżąco aktualnościom umożliwia również śledzenie zmian zachodzących w oświacie. 

Autorzy to specjaliści i doświadczeni pracownicy oświatowi, eksperci z dziedziny prawa i zarządzania placówką.

More details

Koszt dostawy: 17,71 zł z VAT

Wsparcie dla działu kadr w Twojej placówce oświatowej

„Oświatowy Serwis Kadrowy”  to unikalne narzędzie wspomagające pracę działów kadr w placówkach oświatowych. Multimedialny program uruchamiany na platformie internetowej pozwala na precyzyjne wyszukanie niezbędnych informacji w bardzo krótkim czasie.

„Oświatowy Serwis Kadrowy”  to:

 • Kopalnia wiedzy prawnej – zbiór najważniejszych aktów prawnych i przepisów dotyczących aktualnych stawek oraz wskaźników.
 • Aktualności oświatowe.
 • Wzory dokumentów, które można pobrać i edytować.
 • Porady prawnika i interpretacje ustaw oraz rozporządzeń.

Aktualne informacje w jednym miejscu

„Oświatowy Serwis Kadrowy”  jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o nowe publikacje. Obecnie znajduje się w nim ponad 2000 artykułów. Ich autorami są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu placówką oświatową. Program gwarantuje swoim Abonentom, możliwość śledzenia na bieżąco zmian, jakie zachodzą w oświacie.


 • Kalendarium
 • Akty Prawne – zmiany w prawie, prawo oświatowe, prawo pracy, świadczenia społeczne, BHP, PIP, nadzór nad przestrzeganiem prawa, pozostałe akty prawne
 • Artykuły i wzory dokumentów – funkcjonowanie placówki, dyrektor i wicedyrektor placówki oświatowej, finanse, kontrola zarządcza, stosunek pracy, wynagrodzenie, czas pracy i obecność, urlopy, związki, układy zbiorowe, spory, kwalifikacje i uprawnienia, stanowiska, funkcje i obowiązki pracowników, emerytura, zdrowie i badania pracowników, awans zawodowy, doskonalenie zawodowe nauczycieli, odpowiedzialność, nadzór nad przestrzeganiem prawa, BHP, ppoż., dokumentacja w placówce oświatowej, mobbing, HR
 • Pytania do prawnika – finanse, stosunek pracy, wynagrodzenie, czas pracy i obecność, urlopy, związki zawodowe, układy zbiorowe, spory, kwalifikacje i uprawnienia, obowiązki pracodawcy, obowiązki pracownika, uprawnienia pracownika i pracodawcy, BHP, ppoż., nadzór, nauczyciele-dyrektor, awans zawodowy, emerytura
 • Stawki i wskaźniki
 • Kalkulatory
 • Archiwum

Szczegółowe informacje:

Zawartość:
 • Około 2000 artykułów i dokumentów
 • Terminarz dyrektora – bądź na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oświatowymi
 • Aktualności – powiadomienia o najnowszych informacjach oświatowych zaraz po ich opublikowaniu
Częstotliwość aktualizacji:Comiesięczna
Parametry techniczne:Płyta CD
Minimalne wymagania techniczne:Procesor 733 MHz, 256 MB RAM, 200 MB na dysku twardym, rozdzielczość ekranu 800 x 600, system operacyjny Windows XP/Vista/7/8, Internet Explorer 6.0, pakiet biurowy, przeglądarka plików PDF, odpowiednia konfiguracja oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej umożliwiająca prawidłowe działanie programu.
Informacje dodatkowe:Produkt abonamentowy

Redakcja

Konrad Urbański

Asystent redakcji

61 653 63 30 wew. 30

e-mail. kurbanski@oficynamm.pl

Współpracownicy

dr Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych

Specjalista w zakresie prawa oświatowego. Urzędnik państwowy zatrudniony na wyższym stanowisku w Służbie Cywilnej, od kilku lat zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Autor wielu opracowań z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Michał Łyszczarz

Prawnik, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego, m.in.: Publiczne jednostki oświatowe, Budżet zadaniowy w teorii i praktyce, Niepubliczne jednostki oświatowe. Organizacja, finanse i kadry. Obecnie zatrudniony w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Małgorzata Celuch

Nauczycielka matematyki i informatyki

Wicedyrektorka w zespole szkół, nauczycielka matematyki i informatyki z 21-letnim stażem pracy, egzaminatorka, współorganizatorka międzyszkolnych zawodów matematycznych

Elżbieta Rzepecka-Roszak

Dyrektor zespołu szkół

Nauczycielka języka polskiego w gimnazjum, pełni funkcję dyrektora szkoły. Jest ekspertem ds. awansu zawodowego oraz edukatorem ośrodka doskonalenia nauczycieli. Laureatka Ogólnopolskiego Programu „Twórczy nauczyciel – Twórcza Edukacja”.współorganizatorka międzyszkolnych zawodów matematycznych

Joanna Swadźba

Prawnik

Specjalista prawa oświatowego i prawa socjalnego, autorka wielu tematycznych artykułów, pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wioletta Kędziora

Ekonomistka

Ekonomistka, inspektor ds. ekonomiczno-finansowych Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Kołobrzeg. Sprawuje nadzór finansowy nad placówkami oświatowymi

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik

Kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji, autorka licznych artykułów z zakresu prawa oświatowego

Marcin Majchrzak

Prawnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii, autor licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego

W lutowym „Oświatowym Serwisie Kadrowym"

Szkolenia dla nauczycieli

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 Karty nauczyciela dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym. Natomiast na podstawie art. 12 ust. 3 KN nauczyciel powinien podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie.

Dyżury nauczycieli w czasie przerw

Kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem uczniów i wychowanków publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych nie zostały uregulowane w jednym akcie prawnym, lecz wynikają z wielu odrębnych przepisów, tworząc w konsekwencji zbiór wytycznych w obszarze bezpieczeństwa i higieny uczniów i wychowanków dla podmiotów prowadzących placówki oświatowe oraz zatrudnionych w nich pracowników, a także określając ramy odpowiedzialności poszczególnych podmiotów w tym zakresie.

Braki w dokumentacji pracowniczej

Na podstawie art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników, zaś zgodnie z art. 94 pkt 9b przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ocena ryzyka zawodowego wicedyrektora szkoły

Ocenianie ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy ma na celu uświadomienie pracownikom istnienia zagrożeń oraz wypracowanie zasad zmniejszających prawdopodobieństwo ich wystąpienia, a w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Ochrona pracownic będących w ciąży

Okres ciąży jest dla kobiety szczególnym czasem, w trakcie którego powinna ona kłaść większy nacisk na dbałość o własne zdrowie oraz dobre samopoczucie. Dostrzegł to również ustawodawca, zapewniając w przepisach szczególne rozwiązania prawne przeznaczone wyłącznie dla kobiet – pracowników będących w ciąży.

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych wzorów dokumentów, które pochodzą z „Serwisu Kadrowego”. 

 Wzór – Zgoda na delegowanie poza stałe miejsce pracy

 Wzór – Zgoda na przydzielenie pracy w godzinach ponadwymiarowych

NEWSLETTER