Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Programy online

Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiększ

Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

221,40 zł z VAT

Nowy

Jedyna taka publikacja na rynku skierowana wyłącznie do dyrektorów poradni!

„Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” to multimedialny program zawierający wszystkie niezbędne treści przydatne w zarządzaniu poradnią. Zawiera aktualizowane co miesiąc materiały: artykuły, akty prawne, porady specjalistów oraz liczne wzory dokumentów – gotowe do edycji i wydruku. Niezbędnik daje gwarancję, że dyrektor poradni wypełni wszystkie swoje obowiązki zgodnie z prawem, bezbłędnie i w pełni komfortowo.

More details

Koszt dostawy: 7,38 zł z VAT

Kompleksowo opisane zadania poradni psychologiczno pedagogicznej

„Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” to jedyna publikacja skierowana do dyrektorów tego typu placówek. Nowoczesny program na platformie internetowej zawiera wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą na efektywne zrealizowanie zadań poradni psychologiczno pedagogicznej. Aktualizowane na bieżąco artykuły i poszerzane wątki tematyczne gwarantują zestawienie najważniejszych wiadomości w jednym miejscu.

„Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” to:

 • specjalistyczne wskazówki i publikacje z zakresu zarządzania, orzecznictwa, kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, ewaluacji wewnętrznej czy nadzoru pedagogicznego
 • baza wiedzy prawnej – aktualności, treści ustaw i rozporządzeń wraz z komentarzami, porady prawnika
 • terminarz zadań dyrektora
 • informacje na temat samodoskonalenia się dyrektora, marketingu i PR-u
 • gotowe do edycji i wydruku pliki – wzory dokumentów, ankiety, testy
 • publikacje dotyczące obowiązków dyrektora wynikających z bycia pracodawcą

Idealne narzędzie do zarządzania poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Dyrektor placówki oszczędza czas, ponieważ dzięki intuicyjnemu interfejsowi szybko i wygodnie znajduje potrzebne informacje. Dodatkowo każdy abonent ma możliwość skonsultowania się z naszym prawnikiem w razie jakichkolwiek wątpliwości. Jedna licencja upoważnia jednocześnie trzy osoby do korzystania z publikacji.
Realizowanie zadań poradni psychologiczno pedagogicznej nigdy nie było tak proste!

 • Prawo – ustawy, rozporządzenia, aktualności, komentarze do aktów prawnych, porady prawnika
 • Terminarz zadań dyrektora
 • Zarządzanie poradnią – organizacja pracy poradni, finanse, wzory dokumentów
 • Dyrektor pracodawcą – stosunek pracy, urlopy, wynagrodzenie i inne świadczenia, stanowiska i kwalifikacje
 • Nadzór pedagogiczny
 • Kontrola zarządcza
 • Ochrona danych osobowych
 • BHP, ochrona przeciwpożarowa
 • Poradnie niepubliczne
 • Z praktyki poradni – praktyczna wiedza, studium przypadku
 • Samodoskonalenie dyrektora
 • Marketing i PR
 • HR
 • Ankiety i testy

Szczegółowe informacje:

Zawartość:
 • Artykuły i dokumenty (formularze, wnioski, ankiety)
 • Kalendarz – oddzielna aplikacja automatycznie uruchamiana z komputerem. Zarządzaj swoim czasem w domu i w poradni
 • Czytnik kanałów RSS – dodaj swoje ulubione strony internetowe do „Niezbędnika Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”
 • Aktualności – powiadomienia o najnowszych informacjach oświatowych zaraz po ich opublikowaniu
Częstotliwość aktualizacji:Comiesięczna
Parametry techniczne:Płyta CD
Minimalne wymagania techniczne:Procesor minimum 733 MHz; minimum 256 MB pamięci operacyjnej RAM; 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym; minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768; system operacyjny: Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (wersja instalacyjna), Windows, Mac OS, Linux (wersja online); najnowsza wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer (od wersji 9), Chrome (od wersji 40), FireFox (od wersji 35), Opera (od wersji 12), Safari (od wersji 5); pakiet biurowy; przeglądarka plików PDF; stacja dysków DVD; odpowiednia konfiguracja oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej umożliwiająca prawidłowe działanie programu; połączenie z Internetem.
Informacje dodatkowe:Produkt abonamentowy

Redakcja

Anna Rusin

Redaktor prowadząca

tel. 61 683 64 30 wew. 81

e-mail. arusin@oficynamm.pl

Współpracownicy

dr Patryk Kuzior

Specjalista w zakresie prawa oświatowego

Doktor nauk prawnych. Urzędnik państwowy zatrudniony na wyższym stanowisku w Służbie Cywilnej, od kilku lat zastępca rzecznika dyscyplinarnego.  Autor wielu opracowań naukowych i fachowych z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Michał Łyszczarz

Prawnik, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Obecnie zatrudniony w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Marcin Majchrzak

Prawnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii doradztwa  prawnego, autor  licznych  opracowań  i  artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego

Jagna Niepokólczycka-Gac

Pedagog

Pedagog, socjoterapeuta, wieloletni  kurator  społecznego sądu rodzinnego i dla nieletnich

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik

Kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji. Autorka licznych artykułów dotyczących prawa oświatowego

Magdalena Goetz

Magdalena Goetz

Psycholog, psychoterapeuta

Zajmuje się terapią młodzieży i dorosłych, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz szkoli rady pedagogiczne

ZOBACZ CO MOŻESZ ZYSKAĆ

Abonament 3 miesięcznyAbonament 6 miesięcznyAbonament 12 miesięczny
Liczba miesięcy abonamentu w prezencie122
KsiążkaXX

„Zespół Aspergera. Jak z nim żyć. Jak pomagać. Jak prowadzić terapię” Christine Preissmann

E-book„Stymulacja polisensoryczna” „Mutyzm wybiórczy. Dzieci uwięzione w ciszy” 

„Mutyzm wybiórczy. Dzieci uwięzione w ciszy” 

CDXX

„Hejting, stalking. Agresja w XXI wieku" 

Bezpłatne e-mailowe porady prawnika
Bezpłatne telefoniczne porady prawnikaX
Bezpłatne e-mailowe porady psychologa
Bezpłatne e-mailowe porady pedagoga

*promocje ważne do wyczerpania zapasów

W listopadowym „Niezbędnika Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej"

Orzeczenia i opinie poradni – zmiany w prawie

15 września 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zastępując dotychczasowy akt, czyli Rozporządzenie z 18 września 2008 r. o tym samym tytule. Autor wymienia i opisuje zmiany, jakie wprowadza Rozporządzanie. Dyrektor dowie się m.in. jakie warunki musi spełniać poradnia, kto może brać udział w posiedzeniu zespołu orzekającego, jakie są formy złożenia wniosku o wydanie orzeczenia i opinii, a także jakie informacje powinny znaleźć się we wnioskach.

Zadania poradni w obliczu zmian zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rok szkolny 2017/2018 niesie z sobą wiele zmian w funkcjonowaniu systemu oświaty – nowy podział etapów edukacyjnych, nowa podstawa programowa, wprowadzenie szkół branżowych. Innowacje dotykają również poradni psychologiczno-pedagogicznych i zostały one określone w Rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. W związku ze zmianami pracownicy poradni będą mieli wiele obowiązków, których naczelną zasadą jest ściślejsza współpraca z przedszkolami, szkołami i podległymi placówkami oświatowymi. Czytelnik otrzyma praktyczne informacje na temat najważniejszych zmian w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczących poradni.

Zadania dyrektora poradni związane z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z obowiązującym od 1 września nowym Rozporządzeniem w sprawie nadzoru pedagogicznego plan nadzoru pedagogicznego jest opracowywany przez dyrektora z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Kierunki realizacji polityki oświatowej od roku szkolnego 2017/2018 są obligatoryjne dla dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor dowie się m.in. jaki zapis kierunków polityki oświatowej jest dla niego najważniejszy, w jakim zakresie musi wspierać dyrektorów szkół i placówek, jakie zadania musi realizować poradnia zgodnie z nowym Rozporządzeniem w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zmiany w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Część II

Nowe przepisy dotyczące pomocy uczniowi niepełnosprawnemu, zagrożonemu niedostosowaniem społecznym i niedostosowanemu społecznie obligują placówki oświatowe do wprowadzenia istotnych zmian w organizacji procesu kształcenia i wychowania tej grupy dzieci i młodzieży. Dyrektor poradni powinien wiedzieć, jakie zadania należą do szkół. Autorka przedstawia warunki kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zadania i obowiązki zespołu opiekującego się w szkole uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opisuje nowe zasady prowadzenia wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Omawia również nowelizację zatrudniania asystenta i pomocy w nauczaniu ogólnodostępnym, integracyjnym i specjalnym.

Postępowania dyscyplinarne wobec nauczycieli

Podstawowe zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli zostały uregulowane w Karcie nauczyciela. Zgodnie KN nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o którym mowa w KN. W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznych treść przywołanych regulacji może być w znacznej części stosowana wyłącznie odpowiednio, z uwagi na fakt, że nauczyciele poradni nie realizują wszystkich zadań właściwych dla szkoły. Jednak nadal odpowiadają za naruszenie podstawowych obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz za uchybienie godności zawodu. Czytelnik dowie się m.in.: jakie kary dyscyplinarne dla nauczycieli zostały wyróżnione w KN, kto wymierza karę, jak przebiega postępowanie dyscyplinarne, jakie zadania należą do rzecznika dyscyplinarnego, kiedy wydaje się postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.

Rodzaje niepełnosprawności a opinie i orzeczenia poradni

Światowa Organizacja Zdrowia w roku 1980 opracowała definicję niepełnosprawności w Międzynarodowej klasyfikacji uszkodzeń, upośledzeń i niepełnosprawności. W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, poradnia wydaje różnego typu orzeczenia i opinie. Czytelnik dowie się, jak poprawnie sporządzać opinie i orzeczenia w oparciu o klasyfikację niepełnosprawności.

Orzeczenia i opinie publicznych poradni

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Czytelnik otrzyma informacje na temat opinii i orzeczeń zgodne z aktualnym stanem prawnym, tym samym dowie się, jakie zmiany zostały wprowadzone Rozporządzeniem w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (które weszło w życie 15 września 2017).

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zespoły orzekające działające w publicznych poradniach mogą wydawać opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Autor wyjaśnia czym są zespoły orzekające; przedstawia, kto wchodzi w skład zespołu; omawia elementy, które powinna zawierać opinia.

Statut publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wśród przepisów obowiązujących w danej jednostce oświatowej statut jest najważniejszy, co oznacza, że wszelkie przyjęte przez dyrektora dodatkowe procedury muszą być zgodne z postanowieniami statutu. Sam statut poradni musi być z kolei zgodny z aktami wyższego rzędu, czyli z przepisami rozporządzeń oraz z Ustawą Prawo oświatowe. Przygotowując statut dyrektorzy powinni pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które pozwolą na zachowanie jego zgodności z prawem przez dłuższy czas, a jednocześnie spowodują, że statut nie będzie nadmiernie rozbudowany. Artykuł jest praktyczną pomocą dla dyrektorów, którzy tworzą nowy statut lub wprowadzają poprawki do starego. Czytelnik może również skorzystać z przykładowego statutu opublikowanego w wersji edytowalnej.

Statut niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

Statut jest jednym z podstawowych elementów zgłoszenia, jakie osoba zakładająca niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną składa do organu ewidencyjnego, czyli powiatu. Przyjęcie przez osobę prowadzącą prawidłowego statutu jest bardzo istotne. Organ ewidencyjny, czyli powiat, wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli statut poradni jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony. Zatem odpowiednie przygotowanie statutu jest bardzo ważne. Dyrektor dowie się m.in. jakie elementy powinien zawierać statut, do jakich aktów należy się odwoływać. Do artykułu został dodany wzór przykładowego statutu.

Zmiany dla pracowników i pracodawców od 2017 r. – „Pakiet 100 zmian dla firm”

Ponad 100 usprawnień dla firm, głównie mikro-, małych i średnich, przewidywał pierwszy pakiet proprzedsiębiorczy „Pakiet 100 zmian dla firm”, który przedstawił Wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki w 2016 r. Rozwiązania realizują zapowiedzianą w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju poprawę otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Autorka omawia najważniejsze zmiany z zakresu prawa pracy, które zostały wprowadzone w 2017 r. a także proponowane inne uregulowania w zakresie zmian dotyczących sfery zatrudniania pracowników, które nie zostały jeszcze uregulowane żadną ustawą.

Uczeń z autyzmem. Część II

Poradnie prowadzą diagnozę i terapię dzieci z autyzmem, wydają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z autyzmem, pracują z ich rodzicami. Czytelnik dowie się m.in. jaki wpływ ma autyzmu na proces uczenia się, autorka opisuje przykładowe modele i programy terapii i edukacji dzieci z autyzmem.

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne działają na odmienny zasadach niż poradnie publiczne. Autor wyjaśnia wszystkie wątpliwości z tym związane. Czytelnik otrzyma informacje na temat działania niepublicznych poradni, autor opisuje m.in.: wymogi w zakresie zakładanie niepublicznej poradni, kwalifikacje pracowników, zadania niepublicznych poradni.

Aktualności prawne: 10.09–10.10.2017 r.

Aktualności prawne to spis aktów prawnych dotyczących dyrektorów poradni, które weszły w życie, zostały zmienione lub ogłoszone wraz z opisem zmian.

Terminarz zadań dyrektora – grudzień 2017

Spis zadań dyrektora poradni, które musi wykonać w grudniu wraz z datą wykonania i podstawą prawną.

Porady prawnika

Odpowiedzi prawnika na pytania zadane przez czytelników, dotyczące m.in. organizacji pracy placówki i spraw kadrowych.

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych artykułów i wzorów dokumentów, które pochodzą z „Niezbędnika Dyrektora Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”.

 Artykuł – Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 Artykuł – Statut publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

 Artykuł – Zadania poradni w obliczu zmian zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Powiązane

NEWSLETTER