Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Programy online

Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiększ

Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

250,00 zł z VAT

Nowy

Jedyny taki produkt na rynku skierowany wyłącznie do dyrektorów poradni!

„Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” to platforma online zawierająca wszystkie niezbędne treści przydatne w zarządzaniu poradnią. Zawiera aktualizowane co miesiąc materiały: artykuły, akty prawne, porady specjalistów oraz liczne wzory dokumentów – gotowe do edycji i wydruku. Niezbędnik daje gwarancję, że dyrektor poradni wypełni wszystkie swoje obowiązki zgodnie z prawem, bezbłędnie i w pełni komfortowo.

More details

Kompleksowo opisane zadania poradni psychologiczno pedagogicznej

„Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” to jedyny produkt skierowany do dyrektorów tego typu placówek. Nowoczesna platforma online zawiera wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą na efektywne zrealizowanie zadań poradni psychologiczno pedagogicznej. Aktualizowane na bieżąco artykuły i poszerzane wątki tematyczne gwarantują zestawienie najważniejszych wiadomości w jednym miejscu.

„Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” to:

 • specjalistyczne wskazówki i publikacje z zakresu zarządzania, orzecznictwa, kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, ewaluacji wewnętrznej czy nadzoru pedagogicznego
 • baza wiedzy prawnej – aktualności, treści ustaw i rozporządzeń wraz z komentarzami, porady prawnika
 • terminarz zadań dyrektora
 • informacje na temat samodoskonalenia się dyrektora, marketingu i PR-u
 • gotowe do edycji i wydruku pliki – wzory dokumentów, ankiety, testy
 • publikacje dotyczące obowiązków dyrektora wynikających z bycia pracodawcą

Idealne narzędzie do zarządzania poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Dyrektor placówki oszczędza czas, ponieważ dzięki intuicyjnemu interfejsowi szybko i wygodnie znajduje potrzebne informacje. Dodatkowo każdy abonent ma możliwość skonsultowania się z naszym prawnikiem w razie jakichkolwiek wątpliwości. Jedna licencja upoważnia jednocześnie trzy osoby do korzystania z publikacji.
Realizowanie zadań poradni psychologiczno pedagogicznej nigdy nie było tak proste!

 • Prawo – ustawy, rozporządzenia, aktualności, komentarze do aktów prawnych, porady prawnika
 • Terminarz zadań dyrektora
 • Zarządzanie poradnią – organizacja pracy poradni, finanse, wzory dokumentów
 • Dyrektor pracodawcą – stosunek pracy, urlopy, wynagrodzenie i inne świadczenia, stanowiska i kwalifikacje
 • Nadzór pedagogiczny
 • Kontrola zarządcza
 • Ochrona danych osobowych
 • BHP, ochrona przeciwpożarowa
 • Poradnie niepubliczne
 • Z praktyki poradni – praktyczna wiedza, studium przypadku
 • Samodoskonalenie dyrektora
 • Marketing i PR
 • HR
 • Ankiety i testy

Szczegółowe informacje:

Zawartość:
 • Artykuły i dokumenty (formularze, wnioski, ankiety)
 • Kalendarz – oddzielna aplikacja automatycznie uruchamiana z komputerem. Zarządzaj swoim czasem w domu i w poradni
 • Czytnik kanałów RSS – dodaj swoje ulubione strony internetowe do „Niezbędnika Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”
 • Aktualności – powiadomienia o najnowszych informacjach oświatowych zaraz po ich opublikowaniu
Częstotliwość aktualizacji:Comiesięczna
Typ produktu:Platforma online
Informacje dodatkowe:Produkt abonamentowy

Redakcja

Anna Rusin

Redaktor prowadząca

tel. 61 683 64 30 wew. 81

e-mail: arusin@oficynamm.pl

Współpracownicy

dr Patryk Kuzior

Specjalista w zakresie prawa oświatowego

Doktor nauk prawnych. Urzędnik państwowy zatrudniony na wyższym stanowisku w Służbie Cywilnej, od kilku lat zastępca rzecznika dyscyplinarnego.  Autor wielu opracowań naukowych i fachowych z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

Michał Łyszczarz

Prawnik, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Obecnie zatrudniony w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Marcin Majchrzak

Prawnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii doradztwa  prawnego, autor  licznych  opracowań  i  artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego.

Jagna Niepokólczycka-Gac

Pedagog

Pedagog, socjoterapeuta, wieloletni  kurator  społecznego sądu rodzinnego i dla nieletnich.

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik

Kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji. Autorka licznych artykułów dotyczących prawa oświatowego.

Magdalena Goetz

Magdalena Goetz

Psycholog, psychoterapeuta

Zajmuje się terapią młodzieży i dorosłych, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz szkoli rady pedagogiczne.

ZOBACZ CO MOŻESZ ZYSKAĆ

Abonament 3 miesięcznyAbonament 6 miesięcznyAbonament 12 miesięczny
Ilość miesięcy w prezencieXX1
Pendrive

X

6 z 12 części bestsellerowej serii "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"

 12 części bestsellerowej serii "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"

Bezpłatne e-mailowe porady prawnikaX
Bezpłatne telefoniczne porady prawnikaX
Bezpłatne e-mailowe porady psychologaX
Bezpłatne e-mailowe porady pedagogaX

*promocje ważne do wyczerpania zapasów

PREZENTY NOWOROCZNE OD REDAKCJI (dostępne w panelu klienta)
• Scenariusz zajęć podróż na bezludną wyspę
• Scenariusz zajęć czytanie książki
• Scenariusz zajęć żywioł wody
• E-book Terapia osób z niepełnosprawnością z udziałem psów
• Prezentacja "Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia"

W czerwcowym „Niezbędniku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”

Zasady ochrony stosunku pracy

Jeśli sytuacja w poradni wskazuje na konieczność redukcji etatów, dyrektor musi wybrać pracowników, z którymi rozwiąże stosunek pracy. Planując zwolnienia pracowników, musi przede wszystkim uwzględnić, kogo nie może zwolnić z powodu szczególnej ochrony, jakiej pracownik podlega. Czytelnik otrzyma informacje na temat zwolnień pracowników, dowie się, kiedy nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem, co pozwoli mu podjąć odpowiednie decyzje podczas redukcji etatów.

Praca z dziećmi z wadami słuchu w poradni

U dzieci z uszkodzeniem słuchu nieprawidłowo przebiega nie tylko rozwój mowy, ale również rozwój poznawczy i psychospołeczny. Potrzebują one wparcia zarówno ze strony poradni, jak i szkoły. Dyrektor dowie się, z jakimi trudnościami zmagają się dzieci z wadami słuchu w szkole, jakie są ich typowe zachowania, jaką terapię zastosować (autorka omawia terapię logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną). Dodatkowo czytelnik będzie mógł skorzystać z dodanego do artykułu załącznika – „Praca z uczniem niedosłyszącym w szkole – zalecenia dla nauczycieli”.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela

Ocena dorobku zawodowego stanowi podsumowanie osiągnięć nauczyciela oraz określa stopień realizacji planu rozwoju zawodowego. Dyrektor dowie się, jak odpowiednio przygotować ocenę dorobku zawodowego, jakie dokumenty powinien zgromadzić. Czytelnik będzie mógł skorzystać ze wzorów pozytywnej i negatywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela, które zostały dołączone do artykułu.

Omówienie Projektu rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Nowelizacja jest podyktowana koniecznością dostosowania regulacji Rozporządzenia do rozwiązań wprowadzonych w Ustawie Prawo oświatowe na mocy art. 86 pkt 4 lit. b Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przepis ten od nowego roku szkolnego zlikwiduje m.in. stanowisko asystenta nauczyciela. Dyrektor poradni dowie się, jakie zmiany wprowadza Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Projekt rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – omówienie

Od 1 września 2018 r. wejdą w życie zmiany treści rozdziału 3a Karty nauczyciela, który reguluje zasady zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. Zmiany te, wprowadzone przez Ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, na tyle istotnie modyfikują treść regulacji dotyczących awansu, że konieczne stało się zastąpienie obecnie obowiązującego Rozporządzenia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nowym aktem. Dyrektor poradni dowie się o projektowanych zmianach w zakresie: terminu składania przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, zadań opiekuna stażu, zadań nauczyciela stażysty, dokumentacji, komisji kwalifikacyjnej, egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej

Nagrody Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej

Nauczyciele, którzy mogą się poszczycić działaniami znacznie wykraczającymi poza obowiązki zasługują na najwyższe uznanie za dorobek zawodowy, za nietuzinkowe działania, kreatywność i innowacje. Takimi zaszczytnymi wyróżnieniami są nagrody Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej. Autorka opisuje, jakie wymogi muszą spełniać nauczyciele, aby ubiegać się o wspomniane nagrody, czego wymaga się od kandydata do nagród, jak przygotować wniosek o przyznanie nagrody.

Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

19 maja weszło w życie nowe Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zastępując dotychczasowy akt z 18 marca 2009 r. o tym samym tytule. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynikła z faktu, że 18 listopada 2017 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, która uchyliła możliwość zatrudniania pracowników na stanowiskach doradcy lub asystenta. Autor opisuje najważniejsze zmiany w Rozporządzeniu.

Jednolity rzeczowy wykaz akt w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA) jest drugim z trzech przepisów kancelaryjno-archiwalnych niezbędnych do sprawnego i prawidłowego funkcjonowania systemu obiegu dokumentacji w poradni oraz prawidłowego działania składnicy akt. JRWA to rzeczowa, jednolita dla wszystkich komórek organizacyjnych poradni klasyfikacja dokumentacji powstającej w toku działalności, zawiera również kwalifikację archiwalną dokumentów. Obejmuje wszystkie sprawy i zagadnienia z zakresu działalności placówki. Dyrektor uzyska podstawowe informacje na temat jednolitego rzeczowego wykazu akt, co ważne będzie mógł skorzystać z przykładowego wzoru dokumentu – do artykułu został dołączony przykładowy jednolity rzeczowy wykaz akt.

Obowiązki dyrektora poradni wynikające z zakończenia stażu nauczycieli

Kończący się staż nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego to nie tylko zadania zainteresowanego nauczyciela, ale także obowiązki dyrektora, który musi zadbać o przestrzeganie procedur awansu. Dyrektor zapozna się ze wszystkimi zadaniami wynikającymi z zakończenia stażu nauczyciela, co pozwoli mu odpowiednio je zrealizować. Autorka dodatkowo w formie tabelki określiła i uporządkowała zadania, jakie stoją przed dyrektorem. Do artykułu został dołączony wzór zaświadczenia dla nauczyciela, który zakończył staż.

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w poradni powinien zostać opracowany w oparciu o przepisy Ustawy Kodeks pracy oraz Ustawy o pracownikach samorządowych. Autorka podaje wskazówki, jak odpowiednio przygotować regulamin, przede wszystkim, co powinien określać. Czytelnik dodatkowo ma możliwość skorzystania z przykładowego regulaminu, a także wzoru zaświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania.

Sporządzanie planu urlopów

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który niewątpliwie jest narzędziem ułatwiającym planowanie urlopów bez negatywnego wpływu na funkcjonowanie placówki. Dyrektor uzyska informacje na temat m.in.: ustalania planu urlopów, uzgadniania planu urlopów ze związkami zawodowymi, zmiany terminu urlopu ustalonego w planie. Czytelnik będzie mógł skorzystać ze wzorów dokumentów, a także gotowej do uzupełnienia tabeli urlopów.

Trudne komunikaty dyrektora. Jak je przekazywać?

Podczas codziennej pracy dyrektora zdarzają się sytuacje będące szczególnym wyzwaniem. Należy do nich komunikowanie pracownikom ważnych decyzji niezgodnych z ich oczekiwaniami, odmawianie prośbom pracowników, wyciąganie konsekwencji służbowych czy zwalnianie z pracy. Czytelnik uzyska informacje na temat asertywnego komunikatu, komunikowania decyzji, asertywnej odmowy, obstawania przy swoim, nagród i kar, a także rozmowy derekrutacyjnej. Wszystkie wskazówki pozwolą dyrektorowi skutecznie komunikować się z pracownikami.

Zastosowanie Metody Samoregulacji (Self-Reg) w poradni

Self-Reg to metoda stworzona przez kanadyjskiego psychologa dr. Stuarta Shankera, która pozwala lepiej zrozumieć źródła stresu i zarządzać napięciem i energią (własnymi lub dziecka). W Self-Reg problematyczne zachowania są postrzegane jako bezcenne oznaki tego, że dziecko doświadcza nadmiernego stresu. Metoda uczy, jak określić, co stanowi stresory dla danego dziecka i w jaki sposób można je zredukować. Czytelnik dowie się, w jaki sposób można zastosować metodę podczas pracy w poradni, zarówno podczas pracy z dziećmi, jak i w zakresie konsultacji z ich rodzicami, a także z nauczycielami placówek oświatowych.

Terminarz zadań dyrektora – lipiec 2018

Spis zadań dyrektora poradni, które musi wykonać w lipcu wraz z datą wykonania i podstawą prawną.

Porady prawnika

Odpowiedzi prawnika na pytania zadane przez czytelników, dotyczące m.in. organizacji pracy placówki i spraw kadrowych.

Wzory dokumentów:

 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – wzór (zgodny z RODO)

 • Zgłoszenie w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych – wzór (zgodny z RODO)

 • Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych – wzór (zgodny z RODO)

 • Scenariusz zajęć – prawdziwa przyjaźń

 • Wniosek o udzielenie urlopu

 • Wniosek o przesunięcie terminu urlopu

 • Informacja dyrektora o przesunięciu terminu urlopu

 • Gotowa do wypełnienia tabela urlopów

 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania

 • Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

 • Zaświadczenie dla nauczyciela, który zakończył staż

 • Przykładowy jednolity rzeczowy wykaz akt

 • Przykładowa negatywna ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

 • Przykładowa pozytywna ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

 • Praca z uczniem niedosłyszącym w szkole – zalecenia dla nauczycieli

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych artykułów i wzorów dokumentów, które pochodzą z „Niezbędnika Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”.

https://oficynamm.pl/img/cms/Artykuł – Projekt rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – omówienie.pdf

https://oficynamm.pl/img/cms/Informacja o przesunięciu terminu urlopu wypoczynkowego.doc

Powiązane

NEWSLETTER