Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Czasopisma

Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora Powiększ

Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora

388,50 zł z VAT

Nowy

„Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów DPS-ów. Na łamach dwumiesięcznika poruszana jest tematyka z zakresu zarządzania placówką czy przepisów prawnych. Publikacja zawiera również porady specjalistów z zakresu indywidualnych programów pracy z mieszkańcami oraz przykłady dobrych praktyk. Celem czasopisma jest praktyczna pomoc dyrektorom DPS-ów w prowadzeniu placówek i rozwiązywaniu codziennych problemów. Piszą dla nas prawnicy, psycholodzy, psychoterapeuci oraz wieloletni praktycy pracujący w domach pomocy społecznej.

More details

winieta DPS.jpg

 

„Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” to:

 • Profesjonalne wsparcie doświadczonych ekspertów i specjalistów. Czasopismo tworzą prawnicy specjalizujący się w tematyce pomocy społecznej, doświadczeni dyrektorzy DPS-ów, specjaliści z zakresu terapii i pracy z mieszkańcem, psycholodzy i psychoterapeuci na co dzień współpracujący z domami pomocy społecznej.
 • Sprawdzone i nowatorskie rozwiązania zaczerpnięte z praktyki domów pomocy społecznej, z zakresu finansów, zarządzania, nowych form terapii, metod pracy z mieszkańcami, aktywizacji seniorów, zarządzania personelem, które sprawdziły się w innych placówkach.
 • Rzeczowe i przystępne wyjaśnienie najnowszych i planowanych zmian w prawie, interpretacji przepisów budzących wątpliwości, ze wskazaniem najkorzystniejszych rozwiązań dla placówki oraz wynikających z nich obowiązków dyrektora.
 • Aktualne źródło wiedzy o planowanych zmianach w prawie oraz projektach nowelizacji ustaw i rozporządzeń istotnych w pracy dyrektora.
 • Konkretne przykłady i wskazówki dla pracowników w zakresie m.in. pracy z agresywnym i trudnym mieszkańcem, organizacją zajęć dla mieszkańców, rozwiązywaniem konfliktów, tworzeniem indywidualnych planów wsparcia, współpracy z rodziną mieszkańca.

Dokumentacja dyrektora domu pomocy społecznej

W każdym numerze zamieszczamy gotowe wzory dokumentów, narzędzi, procedur, ankiet oraz testów psychologicznych przygotowanych z należytą starannością, stanowiące niezastąpioną pomoc w codziennej pracy dyrektora. Te oraz inne dodatkowe dokumenty dostępne są również (w panelu klienta) w wersji elektronicznej gotowej do edycji i wydruku.

Bezpieczeństwo prawne

Publikacja dla dyrektora domu pomocy społecznej omawia najważniejsze obszary działalności domu pomocy społecznej, za które dyrektor jest odpowiedzialny – od procedur prawnych, przez nadzór nad działalnością placówki, świadczeniem usług po nadzór nad pracownikami. Artykuły, porady prawnika i innych specjalistów oraz wzory dokumentów  podparte są obowiązującymi przepisami prawa wraz z komentarzami oraz wyrokami sądów.

 

Pismo polecane przez:

   

Szczegółowe informacje:

Liczba stron:76
Numer:3 (11) maj-czerwiec 2018
Parametry techniczne:czasopismo, dwumiesięcznik, format: B5, czarno-biały

Redakcja

Anna Rusin

Redaktor prowadząca

tel. 61 653 64 30 wew. 81

e-mail. arusin@oficynamm.pl

Współpracownicy

 

Michał Łyszczarz

Prawnik, autor publikacji z zakresu prawa samorządu terytorialnego i finansów publicznych, pracuje w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Jadwiga Kosidło

Pedagog

Absolwentka  studiów  magisterskich  w  Instytucie  Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów   podyplomowych m.in.   z   zarządzania   zasobami ludzkimi  i  organizacji  pomocy społecznej. Autorka wielu publikacji naukowych. Obecnie zarządza domem pomocy społecznej; jest doktorantką pedagogiki

 

Marcin Majchrzak

Prawnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii, autor licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego

 

Joanna Swadźba

Prawnik

Specjalista prawa oświatowego i prawa socjalnego, autorka wielu tematycznych artykułów, pracownik Wydziały Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Krystyna Berdyńska


Pedagog, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski. Specjalista organizacji pomocy społecznej i zarządzania oświatą

Marek Figiel


Pedagog, długoletni dyrektor domu pomocy społecznej. Autor strony pomagajmy-skutecznie.pl, a także wielu publikacji metodycznych z zakresu pracy DPS-ów.

Grzegorz Olesiak


Psycholog i kulturoznawca. Pracuje w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Afektywnych i Nerwic w Gliwicach. Prowadzi zajęcia w SWPS m.in. z psychologii późnej dorosłości oraz prewencji zaburzeń i promocji zdrowia psychicznego

Wioletta Gieracka


Coach, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, wykładowca na studiach podyplomowych. Prowadzi szkolenia z umiejętności miękkich, zarządzania i tematyki oświatowej

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Magdalena Goetz

Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych. Angażuje się w projekty związane z troską o psychiczny dobrostan osób pracujących w zawodach usług społecznych

Ilona Michałowska-Olechnowicz

Terapeuta zajęciowy m.in. w domu pomocy społecznej, certyfikowany terapeuta metody Snoezelen I stopnia, pedagog, prowadzi autorskie zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • 3 archiwalne wydania w formie papierowej

 • e-mailowe porady prawnika oraz e-mailowe porady specjalisty MOPR przez cały okres trwania prenumeraty

Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora

W lipcowo-sierpniowym wydaniu „Domu Pomocy Społecznej.

Temat numeru! Przeniesienie mieszkańca do innego DPS-u

Czytelnik dowie się, w jakich sytuacjach może przenieść mieszkańca do innego DPS-u i jak powinien to zrobić. Autor opisuje m.in. sytuację przeniesienia mieszkańca nadużywającego alkoholu, a także przeniesienia mieszkańca bez jego zgody. Dodatkowo czytelnik ma możliwość zapoznania się z wypowiedzią byłej dyrektorki Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji (który zajmuje się m.in. sprawdzaniem sposobu traktowania mieszkańców DPS-u) na temat przenoszenia mieszkańców. Pani Justyna Lewandowska opowiada m.in. o błędach, jakie popełniają dyrektorzy. Dodatkowo dyrektor może skorzystać ze wzoru wniosku o zmianę orzeczenia o przyjęciu do DPS-u.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

W Rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej zmieniono m.in. brzmienie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b, tym samym wprowadzono obowiązek podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkańców, również w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej. Rozporządzenie nakłada również na dyrektora DPS-u obowiązek organizowania szkoleń dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, o ile wśród mieszkańców występują problemy z komunikacją werbalną. Dyrektor otrzyma najważniejsze informacje na temat komunikacji wspomagającej i alternatywnej, dowie się m.in. na czym polegają, jakie metody i formy komunikacji można zastosować w DPS-ach. Do artykułu został dodany komentarz p. Jacka Kielina – dyrektora Ośrodka Wsparcia Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych Strefa Dobrych Emocji, który zajmuje się szkoleniem z komunikacji wspomagające i alternatywnej m.in. pracowników DPS-ów.

Regulamin wynagradzania pracowników DPS-u

Regulamin wynagradzania dla pracowników DPS-u powinien zostać opracowany w oparciu o przepisy Ustawy o pracownikach samorządowych oraz Ustawy Kodeks pracy. Czytelnik dowie się, jakie informacje powinien zawierać regulamin, a także, w jaki sposób powinien zostać ogłoszony. Będzie mógł również skorzystać z przykładowego regulaminu, a także ze wzoru zarządzenia dyrektora i wzoru oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z regulaminem.

Ergonomia a warunki pracy w DPS-ach

Opieka nad mieszkańcami w dużym stopniu związana jest z obciążeniem fizycznym. Obecnie poważnym problemem pracowników w ochronie zdrowia są dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, które są konsekwencją nieergonomicznych warunków i organizacji pracy. Dyrektor uzyska informacje na temat istoty ergonomii, a także warunków pracy, jakie powinien zapewnić pracownikom.

Treningi relaksacyjne dla mieszkańców

Wprowadzenie do placówki cyklicznego i systematycznego treningu relaksacyjnego wspomaga właściwe leczenie oraz działa pozytywnie na mieszkańców. Czytelnik pozna m.in. korzyści regularnych zajęć relaksacyjnych, zasady treningu relaksacyjnego, a także przykładowe formy treningu.

Prawnik radzi – odpowiedzi na pytania czytelników

Publikujemy odpowiedzi prawnika na pytania zadane przez czytelników dotyczące m.in. organizacji pracy placówki i spraw kadrowych. Każdy z czytelników ma możliwość zadania pytania prawnikowi wysyłając go na adres e-mailowy.

Ponadto w bieżącym numerze:

 • Ochrona danych osobowych w pytaniach i odpowiedziach

 • Wynagrodzenie pracowników-opiekunów prawnych

 • Zasadność pobytu mieszkańca w DPS-ie

 • Inspirujące praktyki. Nowa przestrzeń dla seniorów

 • Projekt „Kąciki Babci i Dziadka”

 • Znaczenie uniwersytetów trzeciego wieku w życiu seniorów

 • Aktywizacja seniorów. Zajęcia w plenerze

 • Spotkania ZTO. Komunikacja i współpraca

 • Trudne komunikaty dyrektora. Jak je przekazywać?

Wzory dokumentów:

 • Wniosek o zmianę orzeczenia o przyjęciu do DPS-u

 • Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki

 • Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników

 • Przykładowy regulamin wynagradzania pracowników

 • Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z regulaminem

 • Przykładowy scenariusz wycieczki do lasu

Dwumiesięcznik „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” jest na rynku wydawniczym jedynym czasopismem skierowanym do dyrektorów domów pomocy społecznej. W związku z tym, że w wielu kwestiach funkcjonowania placówek brak jest rozwiązań systemowych, tym bardziej cenne są wszystkie artykuły, które systematyzują wiedzę zarządzających DPS-ami. Dyrektorzy często borykają się z różną interpretacją przepisów, które wprowadzają dezorganizację w codziennej pracy. Bardzo cenne jest to, iż autorami artykułów są ludzie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, stale rozwijający swoją wiedzę i kompetencje. Jest to niewątpliwie atut czasopisma.

Zamieszczone artykuły pod względem merytorycznym stanowią przykład dobrych praktyk, ale również wskazują możliwe rozwiązania. Niewątpliwie bardzo przydatne w codziennej pracy są publikowane w magazynie gotowe wzory dokumentów, które można wykorzystać w trakcie konstruowania umów, regulaminów czy instrukcji.

Istnieje duża szansa, że lektura dwumiesięcznika stanie się przyczyną do wielu poprawnych i wspólnych, wśród kadry zarządzającej DPS-ami, rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Jadwiga Kosidło

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wałczu

Brakowało takiej publikacji jak „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” dedykowanej bezpośrednio dyrektorom domów pomocy społecznej, starannie wydanej, w podręcznym formacie, który zmieści się nawet w damskiej torebce.

Poruszane zagadnienia są opisywane, wyjaśniane i interpretowane przez wiarygodne osoby: doświadczonych prawników, trenerów i samych dyrektorów, którzy proponują rozwiązania oparte na własnym doświadczeniu zawodowym.

Każdy DPS ma swoją specyfikę, na którą mają wpływ m.in. położenie, wielkość czy możliwości finansowe organu prowadzącego, ale metodologia pracy z mieszkańcem jest podobna we wszystkich placówkach, dlatego prezentowane w magazynie sposoby, procedury postępowania, dobre praktyki itp. są bardzo cenne, można zastosować je w innej placówce.

Porady specjalistów wzbudzają refleksje, zarządzający mogą zastanowić się, w którym miejscu jest ich zespół pracowników czy jak udoskonalić swoją pracę. Porady te są szczególnie cenne dla młodych dyrektorów, którzy dopiero budują zespół, kształtują swój styl zarządzania, pogłębiają wiedzę i umiejętności menadżerskie.

Doświadczony, kreatywny dyrektor-lider na łamach magazynu ma okazję podzielić się swoimi przemyśleniami, rozwiązaniami i propozycjami doskonalenia warsztatu dyrektora-menadżera.

Uważam, że dwumiesięcznik „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” w pełni odpowiada oczekiwaniom środowiska osób zarządzających domami pomocy społecznej.  

Krystyna Berdyńska

Pedagog, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski

JUŻ DOSTĘPNE!

PIERWSZE FORUM INTERNETOWE TYLKO DLA DYREKTORÓW

DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ ODSŁONIE!

 • Platforma komunikacji między Dyrektorami DPS-ów z całej Polski
 • Miejsce wymiany opinii, poglądów i doświadczeń z codziennej pracy

ZAREJESTRUJ SIĘ I KORZYSTAJ JUŻ DZIŚ!

TO ŁATWIEJSZE NIŻ MYŚLISZ!

www.forumdps.pl

Powiązane

NEWSLETTER