Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Czasopisma

Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora Powiększ

Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora

23,90 zł z VAT

Nowy

  

Czasopismo prezentuje praktyczną i aktualną wiedzę gotową do zastosowania zarówno w przedszkolu publicznym, jak i niepublicznym. Wspiera prace dyrektora w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przedszkolnej, sprawowania nadzoru pedagogicznego, sprawnego przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej, zatrudnienia i rozliczenia czasu pracy czy organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

More details

Zadania dyrektora przedszkola zgodne z przepisami prawa

W „Przedszkolu. Miesięczniku Dyrektora" znajdziesz:

 • Wskazówki do prawidłowego zorganizowania pracy przedszkola udzielane przez specjalistów prawa oświatowego, prawa pracy, prawników, wizytatorów z kuratoriów oświaty, ekspertów z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, wieloletnich dyrektorów i praktyków.

 • Co miesiąc 7 stron opracowanych przez specjalistów wzorów dokumentów: regulaminów, ankiet, procedur, scenariuszy, pism z zakresu dokumentacji kadrowej. Te oraz dodatkowe wzory dostępne w wersji elektronicznej.

 • Omawiane w przystępny i zrozumiały sposób zmiany w przepisach prawa oświatowego, nowelizacje ustaw i rozporządzeń, wraz z komentarzami i konkretnymi poradami, jak wpłyną na pracę dyrektora, grona pedagogicznego oraz pozostałych pracowników.

 • Profesjonalne wsparcie i gotowe rozwiązania w najbardziej problematycznych kwestiach związanych z obowiązkami dyrektora i nauczycieli, ochroną danych osobowych, nauczaniem i wychowaniem dzieci, realizacją podstawy programowej, finansami przedszkola.

 • Kalendarium zadań dyrektora wraz z podstawą prawną, informujące z wyprzedzeniem o zbliżających się i planowanych czynnościach.

 • Materiały przeznaczone zarówno dla przedszkoli publicznych, jak i niepublicznych.

Kompleksowy nadzór nad pracą przedszkola

Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora" to idealne narzędzie dostosowane do potrzeb doświadczonych i wymagających dyrektorów. Zapewnia wsparcie w podejmowaniu bezpiecznych i zgodnym z prawem decyzji związanych z organizowaniem pracy placówki przedszkolnej.

Stałe działy

Stałe działy czasopisma „Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora”:

 • Kalendarium i aktualności – zestawienie najważniejszych obowiązków dyrektora na najbliższe miesiące, bieżące informacje o nowościach w oświacie
 • Prawo – artykuły omawiające zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy, komentarze do aktów prawnych, porady prawnika
 • Porady specjalisty – opracowania tematów z zakresu dydaktyki i opieki przygotowane przez doświadczonych praktyków
 • Zarządzanie – artykuły na temat funkcjonowania placówki, najważniejszych zadań dyrektora i nowych rozwiązań z zakresu kierowania placówką
 • Dokumenty dyrektora – przykładowa dokumentacja przedszkolna: regulaminy, procedury, zarządzenia dyrektora, wzory z zakresu nadzoru pedagogicznego
 • Fabryka wiedzy – dyrektor menedżerem – materiały z dziedziny psychologii dotyczące m.in. motywowania, organizacji własnej pracy, rozwoju zawodowego, radzenia sobie ze stresem
 • Pracownia dydaktyczna – wskazówki do realizacji podstawy programowej, inspirujące pomysły na zajęcia dla dzieci, ciekawe uroczystości, także z udziałem rodziców
 • Edukacje inspiracje – opisy nowatorskich metod pracy i niebanalnych rozwiązań stosowanych w organizacji pracy placówki
 • Komentarz – komentarze wybitnych pedagogów,  ekspertów w nauczaniu i wychowywaniu

Pismo polecane przez:

  

 Froebel

   Szczegółowe informacje:

ISSN:2391-4602
Numer:6 (108) czerwiec–lipiec 2018
Liczba stron:68
Częstotliwość ukazywania się:miesięcznik, 11 wydań w roku, 06-07 wydanie łączone
Parametry techniczne:czasopismo, format A4

Edyta Detz

Edyta Detz

Redaktor prowadząca

tel. 728 313 293

e-mail: edetz@oficynamm.pl

Elżbieta Bukowiecka-Górny

Wieloletni dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany

Autorka artykułów z zakresu zarządzania przedszkolem i programów edukacyjnych, dyrektor przedszkola, społeczny kurator w sądzie rodzinnym, ekspert ds. awansu zawodowego

Izabela Czaja-Antoszek

Psycholog dziecięcy, pedagog, arteterapeuta

Animator dramy i technik teatralnych, instruktor metod rozwoju ruchowego dziecka, wykładowca internetowych warsztatów dla rodziców, założycielka grupy edukacyjnej Ideownia oraz stowarzyszenia psychologów i pedagogów Eksperto Centrum Specjalistów Rozwoju

Magdalena Goetz
Magdalena Goetz

Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych

Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i szkolenia dla rad pedagogicznych. Angażuje się w projekty związane z promowaniem równości w edukacji i troską o psychiczny dobrostan osób pracujących w zawodach usług społecznych

dr Paweł Kuczma
dr Paweł Kuczma

Doktor nauk prawnych

Radca prawny, adiunkt w Wydziale Społecznym Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, wykładowca akademicki, autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka

dr Patryk Kuzior
Doktor nauk prawnych

Specjalista w zakresie prawa oświatowego. Urzędnik państwowy zatrudniony na wyższym stanowisku w Służbie Cywilnej, od kilku lat zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Autor wielu opracowań z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Michał Łyszczarz
Prawnik, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego, m.in.: Publiczne jednostki oświatowe, Budżet zadaniowy w teorii i praktyce, Niepubliczne jednostki oświatowe. Organizacja, finanse i kadry. Obecnie zatrudniony w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Marcin Majchrzak
Prawnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii, autor licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego

Małgorzata Nawrocka
Małgorzata Nawrocka

Dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany z 28-letnim stażem

Prowadzi zajęcia ze studentami w Collegium da Vinci. Zainaugurowała spotkania Klubu Twórczego Nauczyciela przy Miasteczku Oświatowym, którego jest stałym animatorem i koordynatorem, członek komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli

Dariusz Skrzyński
Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Małgorzata Swędrowska
Małgorzata Swędrowska

Czynny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z 19-letnią praktyką

Wykładowca na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, trener PSPiA KLANZA, twórca koncepcji czytania wrażeniowego, animator warsztatów literackich i spotkań z dziećmi

Ewelina Śliwa
Ewelina Śliwa

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Pedagog specjalny – oligofrenopedagog i terapeuta, prowadzi blog poświęcony wychowaniu przedszkolnemu kolorowy-swiatdzieci.blogspot.com

Wojciech Wasielewski
Wojciech Wasielewski

Pracownik kuratorium oświaty, współpracownik ośrodka doskonalenia nauczycieli

Prowadzi m.in. zajęcia z prawa oświatowego, ewaluacji i zarządzania oświatą. Zajmuje się badaniami oświatowymi i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Prelegent szkoleń dotyczących nadzoru pedagogicznego

Magdalena Widłak-Langer
Magdalena Widłak-Langer

Psycholog

Trener umiejętności społecznych, praktyk terapii dr. Edwarda Bacha. Pracuje w nurcie psychologii pozytywnej, patrząc na ludzi holistycznie. Prowadzi gabinet psychologiczno-trenerski, pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

Zobacz jaki, PAKIET POWITALNY przygotowaliśmy dla nowych Prenumeratorów:

1 miesiąc prenumeraty w prezencie
1 miesiąc abonamentu "Niezbędnika Dyrektora Przedszkola" lub "Niezbędnika Dyrektora Placówki Niepublicznej. Przedszkole i Żłobek" wraz z Serwisem Kadrowym
Bezpłatne e-mailowe porady prawnika, psychologa i pedagoga oraz możliwość telefonicznych konsultacji z prawnikiemporady prawnika

Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora

W  czerwcowo-lipcowym „Przedszkolu. Miesięczniku Dyrektora"

Temat wydania: Dariusz Skrzyński, Koniec roku szkolnego. Obowiązki dyrektora

Zestawienie najważniejszych czynności, jakich muszą dokonać dyrektorzy przedszkoli w związku z zakończeniem roku szkolnego, m.in.: obowiązki zawiązane z awansem zawodowym nauczycieli, kontrola dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli, zaplanowanie dyżurów wakacyjnych, sporządzenie świadectw pracy, nadzór pedagogiczny, wypowiedzenie umów o pracę po 31 maja.

Marta Handzlik-Rosuł, Dotacje oświatowe po zmianach. Część I

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła spore modyfikacje nie tylko w Karcie nauczyciela, ale także w kwestiach związanych z dotacjami oświatowymi. Rozpoczynamy cykl artykułów, w którym przybliżymy wszystkie zmiany.

Monika Sobkowiak, Przedszkolny savoir-vivre

Uprzejmość, życzliwość i szacunek okazywane innym oraz dobre maniery sprawiają, że żyje nam się lepiej i radośniej. Dlatego warto wpajać te zasady przedszkolakom. W artykule znajdą Państwo wskazówki dla nauczycieli – przygotowanie zajęć, autorskie wierszyki, propozycje zabaw.

dr Paweł Kuczma, Środki z ZFŚS. Jak dysponować nimi zgodnie z prawem?

W przedszkolach działają zakładowe fundusze świadczeń socjalnych (obowiązkowo w placówkach publicznych, fakultatywnie również w niepublicznych). W artykule znajdą Państwo informacje na temat tego, kiedy istnieje obowiązek utworzenia funduszu świadczeń socjalnych w przedszkolu; od czego należy uzależniać wielkość przyznanych środków oraz jak prawidłowo analizować kryterium sytuacji materialnej pracownika.

dr Paweł Kuczma, Awans zawodowy w przedszkolu niepublicznym

Nowelizacja Karty nauczyciela wprowadziła wiele zmian w procedurze awansu zawodowego. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 września 2018 r. Procedura awansu w przedszkolu niepublicznym może zostać uruchomiona, jeśli spełnione są odpowiednie warunki. Informacje na temat tego, w jakim stopniu przepisy Karty nauczyciela i zmiany w procedurze awansu zawodowego dotyczą nauczycieli w przedszkolach niepublicznych – omówiona procedura awansu w przedszkolu niepublicznym.

Michał Łyszczarz, Odmowa wpisu do ewidencji

Placówki oświatowe, podobnie jak inne jednostki organizacyjne, często biorą udział w sprawach sądowych dotyczących rozmaitych aspektów ich funkcjonowania. W artykule omówiony został wyrok sądu w sprawie, w której gmina odmówiła spółce (organowi prowadzącemu) wpisu przedszkola do prowadzonej przez siebie ewidencji szkół i placówek oświatowych z powodu niewykazania przez wnioskodawcę, że warunki lokalowe projektowanego przedszkola zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.

Małgorzata Celuch, Wakacyjny przegląd przedszkola

Wakacje to najlepszy czas na wykonanie wszelkich modernizacji, remontów, napraw uszkodzonych sprzętów i wymianę zużytego wyposażenia. Jednak przed rozpoczęciem prac trzeba dokonać szczegółowego przeglądu budynku przedszkola oraz należących do niego terenów i innych zabudowań. Podpowiadamy możliwe rozwiązania, w jaki sposób zaplanować potrzebne działania i na co zwrócić szczególną uwagę.

Piotr Bucki, Jak mieć czas na to, co ważne?

Artykuł na temat świadomego korzystania z czasu. Inspiracja do pracy nad sobą, do znajdowania czasu na rzeczy, które są dla nas ważne, które nas wzbogacają i wzmacniają. W artykule znajdą Państwo przykłady ćwiczeń, dzięki którym będziemy mogli mieć kontrolę nad naszym czasem i mieć go na to, co dla nas ważne.

Magdalena Goetz, Etykietowanie i jego skutki

Etykietowanie (inaczej stygmatyzacja) polega na nadawaniu określeń pojedynczym osobom albo grupom społecznym, by uchwycić ich najważniejszą, charakterystyczną cechę. Takie upraszczanie rzeczywistości nie służy nikomu. Raz przypiętej etykiety trudno się pozbyć. Informacje – na czym polega etykietowanie; wskazówki – jak uniknąć etykietowania, jakich błędów nie popełniać, jak unikać pułapek „pozytywnego myślenia”, a jak nauczyć się prawdziwie pozytywnie myśleć.

Kinga Bartkowiak, Szczepienia przedszkolaków. Czy mogą być kryterium rekrutacji?

Co prawda odsetek osób szczepionych nadal jest w Polsce wysoki, ale w ostatnich latach coraz więcej rodziców decyduje się nie szczepić swoich dzieci. Trwa zbiórka podpisów pod projektem ustawy STOP NOP. Z kolei Naczelna Rada Lekarska postuluje, by nie przyjmować do przedszkoli dzieci, które nie otrzymały obowiązkowych szczepień.

Wiloletta Neumann, Jak pies z przedszkolakiem

Kynoterapia (dogoterapia) to metoda wspomagająca rehabilitację, edukację i rewalidację, w której motywatorem do podejmowania działań jest odpowiednio wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. To teoria. A jak to wygląda w praktyce?

Małgorzata Lipiejko, Rozwój sprawności ruchowej przedszkolaka. Poranne ćwiczenia gimnastyczne

Dziecko w wieku przedszkolnym cechuje naturalna potrzeba poszukiwania ruchu. Zapewnienie dziecku codziennej właściwej dawki aktywności ruchowej jest niezbędnym czynnikiem stymulującym rozwój jego organizmu. W artykule znajdą Państwo informacje na temat motoryki dużej u dzieci trzyletni, czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich oraz przykłady ćwiczeń.

Monika Sobkowiak, Eksperymenty powietrzne

Dla ciekawskich przedszkolaków powietrze jest szczególnie interesujące. Nie widać go, ale można je poczuć. Silne podmuchy wiatru sprawiają, że maluchy tracą równowagę, a upalne, gorące powietrze wywołuje pragnienie. Obchodzony 15 czerwca Światowy Dzień Wiatru to doskonała okazja, by zmierzyć się z tym żywiołem!

Monika Sobkowiak, Muzyczne inspiracje

Profesor Alfred Tomatis dowiódł, że ucho jest organem nie tylko do słuchania, ale przede wszystkim doładowuje korę mózgową energią elektryczną. To dynamizowanie wpływa m.in. na poprawę koncentracji uwagi, wzrost kreatywności, podwyższenie motywacji czy naukę czytania i pisania. Starajmy się więc rozwijać muzykalność przedszkolaków i nie przejmujmy się amatorskim poziomem pierwszych prób.

Magdalena Tomczyk, Pan Języczek wyrusza nad morze

Słońce przygrzewa coraz mocniej. Myśli maluchów zaczynają krążyć wokół wakacji i wypoczynku. Wyjdźmy im naprzeciw i przywołajmy wakacyjny klimat podczas zajęć wspomagających rozwój mowy. Ćwiczenia z Panem Języczkiem angażują nie tylko buzię i język, ale też całe ciało. Można przeprowadzić je również na świeżym powietrzu!

Poza tym w bieżącym numerze:

 • Przedszkolak potrafi. Czytelnicy mogą zgłaszać na adres przedszkole@oficynamm.pl zabawne wypowiedzi przedszkolaków. Najciekawsze nagradzamy i publikujemy na łamach miesięcznika
 • Kalendarium zadań dyrektora przedszkola na czerwiec, lipiec i sierpień
 • Zmiany w prawie
 • Aktualności
 • Prawo w pytaniach i odpowiedziach
 • Felieton
 • Recenzja

Dokumenty dyrektora

 • Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego w zakresie własnym
 • Wniosek o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Wniosek o przyznanie zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Zarządzenie w sprawie kontroli terenu należącego do przedszkola pod kątem BHP
 • Protokół okresowej kontroli stanu technicznego budynku
 • Kontrola budynków i terenu należących do przedszkola – wskazówki kontrolne
 • Zabudowania i teren wokół nich należące do przedszkola – pytania kontrolne
 • Obiekty przedszkolne – pytania kontrolne

Ekstradokumenty w panelu klienta:

 • Lista kontrolna sprawdzająca stan budynku szkolnego
 • Pomieszczenia przedszkolne – pytania kontrolne
 • Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
 • Świadectwo pracy
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Lista kontrolna − jak zapoznać pracowników z RODO
 • Lista kontrolna zgodności z RODO

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych artykułów, które pochodzą z naszego miesięcznika. 

Artykuł – Wakacyjny przegląd przedszkola

Artykuł – Muzyczne inspiracje

Artykuł – Przedszkolny savoir-vivre

 Regulamin konkursu „Przedszkolak potrafi"

Zakończenie konkursu „Przedszkole z Pasją Oficyny MM” Przedszkole z Pasją

Przez trzy lata trwania konkursu przekonaliśmy się, że z pasją pracują setki placówek przedszkolnych. Tytułami nagrodziliśmy aż 130 laureatów, ale zgłoszeń otrzymaliśmy o wiele, wiele więcej. Wspaniale było poznać tylu kompetentnych dyrektorów i oddanych nauczycieli, dowiedzieć się o licznych pasjonujących inicjatywach i niekonwencjonalnych działaniach edukacyjnych i wychowawczych. To dla nas zaszczyt, że na łamach „Przedszkola. Miesięcznika Dyrektora” mogliśmy prezentować placówki, które wyróżniają się w skali całego kraju. Dziękujemy za zaangażowanie w nasz konkurs. Wszystkim Państwu życzymy, byście nie ustawali w działaniu z pasją – z pewnością osiągniecie niejeden sukces w tej dziedzinie! I już dziś zapraszamy do śledzenia aktualności w naszym czasopiśmie, ponieważ wkrótce przygotujemy dla Państwa nowy konkurs Oficyny MM.

Redakcja Oficyny MM

Przedszkola, które otrzymały tytuł „Przedszkole z Pasją Oficyny MM”:

 1. Przedszkole No Bell w Konstancinie – Jeziornie
 2. Przedszkole Artystyczno – Teatralne „Dorotka” w Olsztynie
 3. „Bajkowy Zamek” - Przedszkole nr 1 w Poznaniu
 4. Przedszkole nr 3 w Tychach
 5. Publiczne Przedszkole Omnibus we Wrocławiu
 6. Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
 7. Przedszkole nr 20 im. Misia Uszatka w Mysłowicach
 8. Niepubliczne Przedszkole „Gucio” w Płocku
 9. „Rozśpiewane Przedszkole” nr 34 w Zielonej Górze
 10. Publiczne Przedszkole nr 39 „Leśne Ludki” w Poznaniu
 11. Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile
 12. Publiczne przedszkole w Świerczowie
 13. Niepubliczne Przedszkole Leonardo Fundacji Familijny Poznań
 14. Przedszkole Miejskie nr 27 „Okrąglaczek” w Jeleniej Górze
 15. Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka w Pile
 16. Przedszkole Miejskie nr 5 w Będzinie
 17. Przedszkole nr 2 w Hajnówce
 18. Przedszkole Publiczne nr 19 „Bajka” we Włocławku
 19. Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju
 20. Przedszkole „Bajkowy Świat” w Jasieńcu
 21. Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym w Jastrzębiu-Zdroju
 22. Przedszkole nr 188 „Dębowe Ludki” w Poznaniu
 23. Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim
 24. Przedszkole Publiczne w Wapnie
 25. Przedszkole Samorządowe w Mścicach
 26. Przedszkole Publiczne nr 4 w Świdniku 
 27. Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku
 28. Przedszkole Publiczne im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie
 29. Prywatne Przedszkole Magdalena Jakubiak w Piotrkowie Trybunalskim
 30. Przedszkole Miejskie nr 6 w Będzinie 
 31. Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Bojanie 
 32. Publiczne Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Kędzierzynie-Koźlu
 33. Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Kleszczewie
 34. Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie
 35. Publiczne Przedszkole nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile
 36. Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori w Jarosławiu
 37. Przedszkole nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu-Zawiści
 38. Miejskie Przedszkole nr 2 w Limanowej
 39. Przedszkole Niepubliczne Funny Kids w Mińsku Mazowieckim
 40. Przedszkole Miejskie nr 18 w Lesznie
 41. Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
 42. Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Balonik” w Warszawie 
 43. Przedszkole Integracyjne „Jesteśmy Razem” w Lęborku 
 44. Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie 
 45. Przedszkole nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach 
 46. Miejskie Przedszkole nr 10 w Jeleniej Górze 
 47. Przedszkole Publiczne nr 9 „Akademia Przedszkolaka” we Włocławku 
 48. Przedszkole „Wielka Przygoda” w Gdańsku 
 49. Publiczne Przedszkole nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile 
 50. Publiczne Przedszkole nr 1 w Sędziszowie Małopolskim z Oddziałem Zamiejscowym w Wolicy Ługowej
 51. Publiczne Przedszkole nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju
 52. Samorządowe Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Węgorzewie
 53. Samorządowe Przedszkole nr 116 w Krakowie 
 54. Niepubliczne Przedszkole artystyczno-teatralne „Opiekuńcze Misie” w Rybnej 
 55. Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi w Zelowie
 56. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach
 57. Przedszkole „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu
 58. Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK im. Jana Pawła II w Augustowie
 59. Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu
 60. Przedszkole Publiczne nr 10 w Ćwiklicach
 61. Przedszkole Publiczne w Konarzewie
 62. Przedszkole „Zielony Zakątek” w Suwałkach
 63. Niepubliczne Przedszkole Liczmanek w Poznaniu
 64. Academy International Wilanów Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek 
 65. Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza nr 1 w Szczecinie
 66. Przedszkole Miejskie nr 1 w Łańcucie 
 67. Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie 
 68. Przedszkole Publiczne nr 11 w Radomiu
 69. Przedszkole nr 119 im. Lecha w Poznaniu
 70. Przedszkole Miejskie nr 2 w Łańcucie
 71. Miejskie Przedszkole nr 10 w Jarosławiu
 72. Niepubliczne Przedszkole „Zakątek marzeń” w Będzinie 
 73. Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim
 74. Sportowe Przedszkole Niepubliczne w Bielawie
 75. Niepubliczne Przedszkole nr 4 „Pod Dębusiem Olbrzymkiem” w Chodzieży
 76. Niepubliczne Przedszkole „Juniorek” w Inowrocławiu
 77. Przedszkole nr 1 „Bajka" w Myszkowie
 78. Publiczne Przedszkole w Rydzynie
 79. Publiczne Przedszkole nr 38 w Rzeszowie
 80. Niepubliczne Przedszkole „Koralik” w Sochaczewie
 81. Publiczne Przedszkole „Krasnoludki” w Jędrzychowicach
 82. Przedszkole nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach
 83. Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Łańcucie
 84. Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu
 85. Publiczne Przedszkole nr 8 „Plastuś” w Garwolinie
 86. Niepubliczne Przedszkole „Kraina Marzeń” w Zgłobicach
 87. Miejskie Przedszkole nr 2 w Pile
 88. Prywatne Przedszkole „Okruszek” w Piotrkowie Trybunalskim
 89. Przedszkole Publiczne w Człopie
 90. Przedszkole nr 4 „Kraina Odkrywców” w Nidzicy 
 91. Niepubliczne Przedszkole nr 3 „Wesoły Smyk” w Chodzieży
 92. Publiczne Przedszkole nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wodzisławiu Śląskim
 93. Przedszkole w Czerwieńsku
 94. Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Kaliszu
 95. Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach
 96. Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Warszawie
 97. Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Nutki” w Głogowie
 98. Przedszkole nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach
 99. Przedszkole Miejskie nr 12 w Sosnowcu
 100. Publiczne Przedszkole nr 3 „Niezapominajka” w Świebodzicach
 101. Prywatne Przedszkole „Delfinek” i Żłobek „Mini Delfinek” w Toruniu
 102. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Aniołkowo” w Żywcu
 103. Przedszkole Miejskie nr 2 w Polkowicach
 104. Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” w Ełku
 105. Przedszkole Publiczne nr 4 w Brzegu
 106. Gminne Przedszkole w Tworogu
 107. Przedszkole Publiczne im. Świętego Jana Pawła II w Siechnicach
 108. Samorządowe Przedszkole w Polance Wielkiej
 109. Przedszkole nr 5 im. Marii Konopnickiej w Myszkowie
 110. Przedszkole nr 123 we Wrocławiu
 111. Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sopocie
 112. Przedszkole Samorządowe w Czempiniu
 113. Przedszkole nr 57 „Pluszowy Miś” w Bydgoszczy
 114. Miejskie Przedszkole nr 34 w Rudzie Śląskiej
 115. Przedszkole Samorządowe nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku
 116. Przedszkole Publiczne „Kraina Uśmiechu” w Gorzycach
 117. Twórcze Przedszkole nr 8 w Elblągu
 118. Przedszkole Samorządowe w Lubrańcu
 119. Przedszkole Niepubliczne Caritas nr 1 w Pile
 120. Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach
 121. Przedszkole Niepubliczne „Ekoludki” we Wrześnicy
 122. Przedszkole Nr 1 w Bytowie
 123. Przedszkole Publiczne nr 3 w Gogolinie
 124. Przedszkole nr 14 im. Marii Montessori w Tychach
 125. Przedszkole Miejskie nr 26 w Jaworznie
 126. Przedszkole nr 98 „Słoneczko”  Poznaniu
 127. Przedszkole TPD „Chatka Puchatka” w Krakowie
 128. Przedszkole nr 12 im. Bajkowej Przygody w Mikołowie
 129. Przedszkole nr 1 w Namysłowie
 130. Miejskie Przedszkole nr 1 w Oławie
NEWSLETTER