Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Czasopisma

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora. Zarządzanie szkołą. Powiększ

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora. Zarządzanie szkołą.

23,90 zł z VAT

Nowy

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to publikacja dla dyrektorów szkół różnego typu, w tym dla placówek niepublicznych. Pełna instrukcji, przykładów i praktycznych porad z każdego obszaru zarządzania szkołą. W jednym miejscu znajdują się wszystkie niezbędne wskazówki do wykonywania bieżących obowiązków dyrektora, prawidłowego przygotowania dokumentacji szkolnej i sprawnego kierowania placówką.

More details

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora

Skuteczne zarządzanie szkołą

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to:

 • Baza wzorów dokumentów. W każdym numerze czasopisma jest 7 stron ważnych wzorów dokumentów i pism, przygotowanych zgodnie z obowiązującą podstawą prawną, które dodatkowo dostępne są w wersji elektronicznej.
 • Gotowe rozwiązania opracowane przez specjalistów i wieloletnich praktyków z dziedziny prawa oświatowego, prawa pracy i zarządzania szkołą, trenerów i dyrektorów z wieloletnim stażem.
 • Bezpieczeństwo prawne dzięki poradom rekomendowanym przez ekspertów.
 • Dostęp do zmian w prawie oświatowym, omówionych w prosty i przystępny sposób. Wytyczne określające zadania dyrektora zgodne z przepisami prawa oświatowego.
 • Pomoc w terminowej realizacji obowiązków dyrektora, wytycznych kuratorium oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej – comiesięczny obszerny wykaz zadań wraz z podstawą prawną.
 • Odpowiedzi na trudne pytania związane z reformą oświaty, planem nadzoru pedagogicznego, ewaluacją, ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, awansem zawodowym nauczycieli, współpracą z rodzicami, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Najnowsze informacje o planowanych zmianach w prawie

Efektywne zarządzanie szkołą ma służyć rozwojowi całej placówki. Co miesiąc otrzymasz merytoryczne wsparcie i informacje, które stanowią najaktualniejsze zagadnienia z zakresu projektów i nowelizacji aktów prawnych oraz wynikających z nich konsekwencji dla szkół. Zapewnij sobie stały dostęp do najnowszych zmian w prawie oświatowym i terminowo wprowadź w życie nowe przepisy.

 

 • Aktualności – wykaz i opis aktów prawnych, które weszły w życie, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i projektów aktów prawnych
 • Kalendarium – terminowe zadania dyrektora szkoły wraz podstawą prawną
 • Prawo – artykuły omawiające zmiany w prawie oświatowym, informacje kadrowe oraz porady doświadczonego prawnika
 • Zarządzanie szkołą – informacje związane z zarządzaniem placówką oświatową, finansami i obowiązkami dyrektorów szkół, np. przygotowywaniem planu nadzoru pedagogicznego, ewaluacją wewnętrzną i udostępnianiem informacji publicznej
 • Porady dyrektora – porady doświadczonych dyrektorów szkół – jak rozwiązać daną sprawę lub jak poradzić sobie z określonym problemem
 • Fabryka wiedzy – artykuły dotyczące rozwijania kompetencji menadżerskich, wiedzy z zakresu HR oraz efektywności osobistej
 • Nauka i wychowanie – artykuły związane z procesem edukacyjnym uczniów oraz najnowszymi metodami nauczania
 • Dokumenty dyrektor – regulaminy, procedury, zarządzenia dyrektora szkoły, pisma i przykładowo uzupełnione dokumenty wewnątrzszkolne
 • Porady specjalisty – omówienia problematycznych sytuacji z praktyki szkolnej, np. związanych z personelem, sytuacjami kryzysowymi, pracą z uczniami
 • Komentarz – felietony doświadczonych specjalistów, edukatorów, wybitnych osób związanych z oświatą na temat bieżących i ważnych wydarzeń

Pismo polecane przez:

Edukacja na NOWO    Europejskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów Szkolnych  OSKKO

Grupa Edukacyjna 21 PWNOdE kwadrat.jpg

Szczegółowe informacje:

ISSN:2354-046X
Numer:6 (108) czerwiec–lipiec 2018
Liczba stron:68
Częstotliwość ukazywania się:miesięcznik, 11 wydań w roku, 06-07 wydanie łączone
Parametry techniczne:czasopismo, format A4

Agnieszka Domagała

Redaktor prowadząca

tel. 728 313 281

e-mail: adomagala@oficynamm.pl

  

Agnieszka Korcz  

Redaktor naczelna

tel. 61 653 64 30 wew. 88

e-mail: akorcz@oficynamm.pl              

dr Adam Balicki

dr Adam Balicki

Prawnik i historyk, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły. Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego, w tym komentarza do Ustawy o systemie oświaty.

Małgorzata Celuch

Wicedyrektorka w zespole szkół, nauczycielka matematyki i informatyki z wieloletnim stażem pracy, egzaminatorka, współorganizatorka międzyszkolnych zawodów matematycznych.

Magdalena Goetz

Magdalena Goetz

Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne oraz szkoli rady pedagogiczne. Angażuje się w projekty związane z promowaniem równości w edukacji i troską o psychiczny dobrostan osób pracujących w zawodach usług społecznych.

Zofia Grudzińska

Psycholog, nauczycielka języka angielskiego w szkole, współzałożycielka i koordynatorka ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji, w swojej pracy stosuje podejście „autonomii ucznia”.

Karolina Król-Komarnicka

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik, Kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji, autorka licznych artykułów z zakresu prawa oświatowego.

dr Patryk Kuzior

dr Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa oświatowego. Urzędnik państwowy zatrudniony na wyższym stanowisku w Służbie Cywilnej, od kilku lat zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Autor wielu opracowań z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

Roman Lorens

Roman Lorens

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych.

Michał Łyszczarz

Prawnik, główny specjalista w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Marcin Majchrzak

Marcin Majchrzak

Radca prawny oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii doradztwa prawnego. Jest autorem licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego.

Jagna Niepokólczycka-Gac

Pedagog, socjoterapeuta, wieloletni kurator społecznego sądu rodzinnego i dla nieletnich, trener, wykładowca Instytutu Szkoleń Oświatowych. W swojej pracy zawodowej skupia się głównie na udzielaniu pomocy dziecku obarczonemu szeroko rozumianymi dysfunkcjami i jego rodzinie.

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

MIESIĄC prenumeraty w prezencie

1-miesięczna aktualizacja „Niezbędnika Dyrektora Szkoły” wraz z „Serwisem Kadrowym”
Bezpłatne e-mailowe porady prawnika, psychologa, pedagoga + serwis telefonicznych porad prawnika

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora

W sierpniowej „Szkole. Miesięczniku Dyrektora"

 

Temat numeru! Ocena pracy nauczyciela – nowe rozporządzenie

Artykuł na temat nowego Rozporządzenia MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.Omówienie kryteriów oceny pracy nauczyciela, informacje o skali ocen i całej procedurze oceniania. Dodatkiem do materiału są załączniki: regulamin oceniania nauczycieli, arkusz oceny oraz pisemne powiadomienie nauczyciela o rozpoczęciu procedury oceniania.

 

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Praktyczne wskazówki na temat tworzenia sprawozdania z nadzoru pedagogicznego. Do 31 sierpnia 2018 r. dyrektorzy publicznych placówek oświatowych są zobowiązani opracować wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w danym roku szkolnym. Informacje na temat tego, w jaki sposób skonstruować sprawozdanie z nadzoru oraz jakie zapisy należy w nim umieścić – przykłady.

 

Ewaluacja programu profilaktyczno-wychowawczego

Artykuł na temat sprawdzenia stopnia realizacji działań o charakterze wychowawczo-profilaktycznym w ramach corocznej ewaluacji. Informacje na temat obszarów badania, operacjonalizowania celów, określania grupy badawczej, pytań kluczowych, wskaźników oraz narzędzi i metod służących ewaluacji programu profilaktyczno-wychowawczego.

 

RODO w pytaniach i odpowiedziach. Część I

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z wdrażaniem przepisów RODO. W pierwszej części: kogo obowiązują przepisy RODO, kto jest administratorem danych, czy konieczne jest powołanie inspektora ochrony danych, kto może zostać inspektorem, jakie wymogi musi spełnić inspektor?

 

Dotacje oświatowe po zmianach. Część II

Druga część cyklu na temat zmian związanych z dotacjami, wprowadzonych Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Informacje na temat dotacji dla zespołów, aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz subwencji ogólnej.

 

Pozostałe artykuły/materiały:

 • Ze szkoły na wokandę. Przegląd spraw sądowych. Część XIII
 • Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych. Część III (matematyka, biologia, chemia, fizyka)
 • „Szkoła jest dla ucznia i musi się do niego dostosować” – wywiad z dr. Tomaszem Tokarzem
 • Metoda „odwróconej klasy” – nowy sposób na lekcję
 • Nauka poza schematem. Część X. Kalyani – eksperyment w Indiach
 • Porozumienie bez przemocy
 • Jak radzić sobie z manipulacją?
 • Kalendarium zadań na sierpień i wrzesień
 • Zmiany w prawie (10.05-10.07.2018) – akty prawne, które weszły w życie, zostały podpisane i projekty
 • Aktualności oświatowe
 • prawnik@oficynamm.pl – pytania Czytelników do prawnika
 • Felietony Zofii Grudzińskiej i Wojciecha Szulca
 • Recenzje książek, konkurs dla Czytelników

Dokumenty dyrektora:

 • Zarządzenie w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli
 • Załącznik do zarządzenia – regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli
 • Powiadomienie o rozpoczęciu dokonywania oceny pracy
 • Arkusz oceny pracy nauczyciela

 

Ekstradokumenty w panelu klienta:

 • Ankiety dla uczniów i rodziców na temat oferty zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę
 • Karta obserwacji zachowań uczniów podczas przerw międzylekcyjnych
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • Zgłoszenie w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych

 

 

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych artykułów, które pochodzą z miesięcznika „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora".

 Artykuł – Ocena pracy nauczyciela – nowe rozporządzenie

 Artykuł – Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

NEWSLETTER