Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Czasopisma

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora Powiększ

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora

23,90 zł z VAT

Nowy

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to publikacja dla dyrektorów szkół różnego typu, w tym dla placówek niepublicznych. Pełna instrukcji, przykładów i praktycznych porad z każdego obszaru zarządzania szkołą. W jednym miejscu znajdują się wszystkie niezbędne wskazówki do wykonywania bieżących obowiązków dyrektora, prawidłowego przygotowania dokumentacji szkolnej i sprawnego kierowania placówką.

More details

Koszt dostawy: 7,38 zł z VAT

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora

Skuteczne zarządzanie szkołą

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to:

 • Baza wzorów dokumentów. W każdym numerze czasopisma jest 7 stron ważnych wzorów dokumentów i pism, przygotowanych zgodnie z obowiązującą podstawą prawną, które dodatkowo dostępne są w wersji elektronicznej.
 • Gotowe rozwiązania opracowane przez specjalistów i wieloletnich praktyków z dziedziny prawa oświatowego, prawa pracy i zarządzania szkołą, trenerów i dyrektorów z wieloletnim stażem.
 • Bezpieczeństwo prawne dzięki poradom rekomendowanym przez ekspertów.
 • Dostęp do zmian w prawie oświatowym, omówionych w prosty i przystępny sposób. Wytyczne określające zadania dyrektora zgodne z przepisami prawa oświatowego.
 • Pomoc w terminowej realizacji obowiązków dyrektora, wytycznych kuratorium oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej – comiesięczny obszerny wykaz zadań wraz z podstawą prawną.
 • Odpowiedzi na trudne pytania związane z reformą oświaty, planem nadzoru pedagogicznego, ewaluacją, ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, awansem zawodowym nauczycieli, współpracą z rodzicami, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Najnowsze informacje o planowanych zmianach w prawie

Efektywne zarządzanie szkołą ma służyć rozwojowi całej placówki. Co miesiąc otrzymasz merytoryczne wsparcie i informacje, które stanowią najaktualniejsze zagadnienia z zakresu projektów i nowelizacji aktów prawnych oraz wynikających z nich konsekwencji dla szkół. Zapewnij sobie stały dostęp do najnowszych zmian w prawie oświatowym i terminowo wprowadź w życie nowe przepisy.

 

 • Aktualności – wykaz i opis aktów prawnych, które weszły w życie, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i projektów aktów prawnych
 • Kalendarium – terminowe zadania dyrektora szkoły wraz podstawą prawną
 • Reforma pod kontrolą – tematy związane ze zmianami wprowadzonymi reformą oświaty, m.in.: przekształcenie szkół, sytuacje kadrowe nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i dyrektorów szkół, zmiany dotyczące rekrutacji i podstaw programowych, terminowe obowiązki dyrektorów szkół
 • Prawo – artykuły omawiające zmiany w prawie oświatowym, informacje kadrowe oraz porady doświadczonego prawnika
 • Zarządzanie szkołą – informacje związane z zarządzaniem placówką oświatową, finansami i obowiązkami dyrektorów szkół, np. przygotowywaniem planu nadzoru pedagogicznego, ewaluacją wewnętrzną i udostępnianiem informacji publicznej
 • Porady dyrektora – porady doświadczonych dyrektorów szkół – jak rozwiązać daną sprawę lub jak poradzić sobie z określonym problemem
 • Fabryka wiedzy – artykuły dotyczące rozwijania kompetencji menadżerskich, wiedzy z zakresu HR oraz efektywności osobistej
 • Nauka i wychowanie – artykuły związane z procesem edukacyjnym uczniów oraz najnowszymi metodami nauczania
 • Dokumenty dyrektor – regulaminy, procedury, zarządzenia dyrektora szkoły, pisma i przykładowo uzupełnione dokumenty wewnątrzszkolne
 • Porady specjalisty – omówienia problematycznych sytuacji z praktyki szkolnej, np. związanych z personelem, sytuacjami kryzysowymi, pracą z uczniami
 • Z praktyki poradni – opisy współpracy szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi na podstawie studium przypadku
 • Komentarz – felietony doświadczonych specjalistów, edukatorów, wybitnych osób związanych z oświatą na temat bieżących i ważnych wydarzeń

Pismo polecane przez:

Edukacja na NOWO    Europejskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów Szkolnych  OSKKO

Grupa Edukacyjna 21 PWNOdE kwadrat.jpg

Szczegółowe informacje:

ISSN:2354-046X
Liczba stron:68
Numer:10 (101) listopad 2017
Parametry techniczne:czasopismo, format A4

Redakcja

Agnieszka Domagała

Redaktor prowadząca

tel. 728 313 281

e-mail: adomagala@oficynamm.pl

  

Agnieszka Korcz  

Redaktor naczelna

tel. 61 653 64 30 wew. 88

e-mail: akorcz@oficynamm.pl              

Stali współpracownicy

Michał Łyszczarz

Prawnik, główny specjalista w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego

Marcin Majchrzak

Marcin Majchrzak

Radca prawny oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii doradztwa prawnego. Jest autorem licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego

Dariusz Skrzyński

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Karolina Król-Komarnicka

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik, Kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji, autorka licznych artykułów z zakresu prawa oświatowego

Roman Lorens

Roman Lorens

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych

Małgorzata Celuch

Wicedyrektorka w zespole szkół, nauczycielka matematyki i informatyki z wieloletnim stażem pracy, egzaminatorka, współorganizatorka międzyszkolnych zawodów matematycznych

dr Patryk Kuzior

dr Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa oświatowego. Urzędnik państwowy zatrudniony na wyższym stanowisku w Służbie Cywilnej, od kilku lat zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Autor wielu opracowań z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Jagna Niepokólczycka-Gac

Jagna Niepokólczycka-Gac

Pedagog, socjoterapeuta, wieloletni kurator społecznego sądu rodzinnego i dla nieletnich, trener, wykładowca Instytutu Szkoleń Oświatowych. W swojej pracy zawodowej skupia się głównie na udzielaniu pomocy dziecku obarczonemu szeroko rozumianymi dysfunkcjami i jego rodzinie

dr Adam Balicki

dr Adam Balicki

Prawnik i historyk, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły. Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego, w tym komentarza do Ustawy o systemie oświaty

Zofia Grudzińska

Psycholog, nauczycielka języka angielskiego w szkole, współzałożycielka i koordynatorka ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji, w swojej pracy stosuje podejście „autonomii ucznia”

Magdalena Goetz

Magdalena Goetz

Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne oraz szkoli rady pedagogiczne. Angażuje się w projekty związane z promowaniem równości w edukacji i troską o psychiczny dobrostan osób pracujących w zawodach usług społecznych

1 miesiąc prenumeraty w prezencie

NOWOŚĆ!  „Prawo oświatowe w praktyce. 100 najbardziej aktualnych pytań wraz z odpowiedziami.”

2-miesięczna aktualizacja „Niezbędnika Dyrektora Szkoły” wraz z „Serwisem Kadrowym”
Bezpłatne e-mailowe porady prawnika, psychologa, pedagoga + serwis  telefonicznych porad prawnika
E-BOOK „Komunikacja i współpraca w szkole”

Każdy Prenumerator otrzyma również BOX do kolekcjonowania poszczególnych wydań miesięczników. 

W Panelu Klienta znajduję się również 10% kupon rabatowy uprawniający do zniżki za zakup szkolenia dla rady pedagogicznej. 

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora

W listopadowej „Szkole. Miesięczniku Dyrektora"

Temat numeru! Zmiany w nadzorze pedagogicznym – nowe rozporządzenie

Omówienie nowych regulacji prawnych w zakresie nadzoru pedagogicznego. Informacje na temat nadzoru kuratora oświaty (co się zmieniło w stosunku do poprzedniego stanu prawnego): co podlega nadzorowi KO, jakie są uprawnienia KO, jaki jest przebieg ewaluacji zewnętrznej oraz omówienie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły

Nowa organizacja wolontariatu

Artykuł na temat nowych zasad organizacji wolontariatu w szkołach wprowadzonych reformą edukacji. Informacje na temat odpowiednich zapisów w statucie szkoły oraz regulaminie samorządu uczniowskiego dotyczących wolontariatu, omówienie funkcjonowania rady wolontariatu i koła wolontariatu oraz przygotowania właściwej umowy z wolontariuszem

Edukacja domowa – nowe zasady

Informacje na temat zmian w warunkach realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą: miejsca zamieszkania ucznia, obowiązku pozyskania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zakresu wsparcia od szkoły

Zmiany w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Część II

Artykuł na temat przepisów dotyczących pomocy uczniowi niepełnosprawnemu, zagrożonemu niedostosowaniem społecznym i niedostosowanemu społecznie. Informacje na temat uczniów z potrzebą kształcenia specjalnego: możliwości i warunków kształcenia, wskazówki dotyczące tworzenia zespołu, nowe zasady prowadzenia wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

Zmiana nazw szkół według nowych przepisów

Artykuł na temat wątpliwości związanych z nowymi nazwami szkół po reformie edukacji. Informacje na temat dokonywania zmian w statucie szkoły dotyczących nowych nazw szkół i utworzenia oddziałów przedszkolnych

Monitoring wizyjny na boisku szkolnym

Artykuł na temat przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w kontekście instalowania monitoringu wizyjnego na boisku szkolnym. Informacje na temat odpowiedzialności za właściwe przetwarzanie danych osobowych, omówienie wytycznych GIODO i obowiązków szkoły w zakresie instalacji monitoringu wizyjnego

Ze szkoły na wokandę. Przegląd spraw sądowych. Część V

Cykl artykułów na temat spraw sądowych z udziałem jednostek oświaty. Piąta część: emerytury nauczycielskie, zmiana planu nauczania a wypowiedzenie umowy o pracę

Reforma oświaty – jak przeprowadzić rodziców przez proces zmian

Artykuł na temat pomocy, jakiej mogą udzielić dyrektorzy szkół rodzicom w związku ze skutkami reformy oświaty. Wskazówki na temat tego, w jaki sposób wesprzeć rodziców, by zaskarbić ich zaufanie i zyskać gotowość do współpracy

Jak kontrolować przykre emocje?

Pozytywne czy przykre – wszystkie emocje są potrzebne. Ich odczuwanie stanowi bodziec do działania. Problem pojawia się, gdy radzenie sobie z przykrymi przeżyciami staje się utrudnione lub niemożliwe. Autorka podaje, jakie metody wykorzystywać, aby nad nimi zapanować i dzięki temu zachować dobrostan psychiczny

Gamifikacja nowym pomysłem na lekcję

Artykuł na temat wykorzystania mechanizmów gier podczas pracy na lekcji i jako sposobów na lepsze zapamiętywanie wiedzy. Uczniowie lubią rywalizować, porównywać swoje osiągnięcia z dokonaniami innych i otrzymywać nagrody. Wykorzystanie podczas lekcji mechanizmów znanych z gier sprawia, że uczeń zaczyna postrzegać swoje codzienne zadania jak wyzwania stawiane przed bohaterem gry. Uczniowie zyskują: połączenie zabawy i pracy i pomoc w zapamiętywaniu

Matura ustna z języka obcego. Część I

Informacje na temat tego, jak najlepiej przygotować przyszłych maturzystów do egzaminu dojrzałości z języka obcego, jakie ćwiczenia wykonywać na lekcjach, biorąc pod uwagę pecyfikę i formułę egzaminu ustnego. Wskazówki do ćwiczenia: rozmowy wstępnej i z odgrywaniem roli, opisu ilustracji, materiału stymulującego i odpowiedzi na pytania

Nauka poza schematem. Część VI. Szkoła „po turecku”

Cykl artykułów prezentujących innowacyjne szkoły, niestandardowe techniki i metody nauczania oraz oryginalne pomysły na poprawę jakości uczenia. Szósta część: Private Sezin School w Turcji

Dokumenty dyrektora:

 • Zapisy o wolontariacie w statucie szkoły i regulaminie samorządu uczniowskiego
 • Wzory związane z edukacją domową
 • Wzory związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

prawnik@oficynamm.pl

Odpowiedzi prawnika na pytania zadane przez czytelników, dotyczące m.in. organizacji pracy placówki i spraw kadrowych.

Kalendarium zadań

Terminarz zadań dyrektora szkoły na listopad i grudzień

Zmiany w prawie

Wykaz i opis aktów prawnych, które weszły w życie i projektów aktów prawnych w czasie od 10.09.2017–10.10.2017 r.

Aktualności oświatowe:

 • Zmiany w klasyfikacji budżetowej
 • ZNP o zmianach w przepisach oświatowych
 • NIK o cyberprzemocy
 • Nadmiar prac domowych
 • „Temat: Europa” – konkurs

Prace domowe

Felieton na temat sporu wokół zadawania uczniom prac domowych

O „powtarzaczach”

Felieton na temat niezaangażowanych i odtwórczych nauczycieli

Na półkach

Recenzje książki: Uczyć (się) z pasją. Jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą podróżą oraz gier planszowych

Dodatkowe wzory w panelu klienta:

 • Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie powołania zespołu nauczycieli
 • Polecenie służbowe udziału w szkoleniu
 • Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego – tabelaryczne zestawienie zmian
 • Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia ewakuacji próbnej
 • Przykładowy protokół z ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych artykułów, które pochodzą z naszego miesięcznika. 

 Artykuł – Nowa organizacja wolontariatu

 Artykuł – Zmiany w nadzorze pedagogicznym – nowe rozporządzenie

NEWSLETTER