Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Czasopisma

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora. Zarządzanie szkołą. Powiększ

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora. Zarządzanie szkołą.

23,90 zł z VAT

Nowy

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to publikacja dla dyrektorów szkół różnego typu, w tym dla placówek niepublicznych. Pełna instrukcji, przykładów i praktycznych porad z każdego obszaru zarządzania szkołą. W jednym miejscu znajdują się wszystkie niezbędne wskazówki do wykonywania bieżących obowiązków dyrektora, prawidłowego przygotowania dokumentacji szkolnej i sprawnego kierowania placówką.

More details

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora

Skuteczne zarządzanie szkołą

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to:

 • Baza wzorów dokumentów. W każdym numerze czasopisma jest 7 stron ważnych wzorów dokumentów i pism, przygotowanych zgodnie z obowiązującą podstawą prawną, które dodatkowo dostępne są w wersji elektronicznej.
 • Gotowe rozwiązania opracowane przez specjalistów i wieloletnich praktyków z dziedziny prawa oświatowego, prawa pracy i zarządzania szkołą, trenerów i dyrektorów z wieloletnim stażem.
 • Bezpieczeństwo prawne dzięki poradom rekomendowanym przez ekspertów.
 • Dostęp do zmian w prawie oświatowym, omówionych w prosty i przystępny sposób. Wytyczne określające zadania dyrektora zgodne z przepisami prawa oświatowego.
 • Pomoc w terminowej realizacji obowiązków dyrektora, wytycznych kuratorium oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej – comiesięczny obszerny wykaz zadań wraz z podstawą prawną.
 • Odpowiedzi na trudne pytania związane z reformą oświaty, planem nadzoru pedagogicznego, ewaluacją, ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, awansem zawodowym nauczycieli, współpracą z rodzicami, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Najnowsze informacje o planowanych zmianach w prawie

Efektywne zarządzanie szkołą ma służyć rozwojowi całej placówki. Co miesiąc otrzymasz merytoryczne wsparcie i informacje, które stanowią najaktualniejsze zagadnienia z zakresu projektów i nowelizacji aktów prawnych oraz wynikających z nich konsekwencji dla szkół. Zapewnij sobie stały dostęp do najnowszych zmian w prawie oświatowym i terminowo wprowadź w życie nowe przepisy.

 

 • Aktualności – wykaz i opis aktów prawnych, które weszły w życie, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i projektów aktów prawnych
 • Kalendarium – terminowe zadania dyrektora szkoły wraz podstawą prawną
 • Prawo – artykuły omawiające zmiany w prawie oświatowym, informacje kadrowe oraz porady doświadczonego prawnika
 • Zarządzanie szkołą – informacje związane z zarządzaniem placówką oświatową, finansami i obowiązkami dyrektorów szkół, np. przygotowywaniem planu nadzoru pedagogicznego, ewaluacją wewnętrzną i udostępnianiem informacji publicznej
 • Porady dyrektora – porady doświadczonych dyrektorów szkół – jak rozwiązać daną sprawę lub jak poradzić sobie z określonym problemem
 • Fabryka wiedzy – artykuły dotyczące rozwijania kompetencji menadżerskich, wiedzy z zakresu HR oraz efektywności osobistej
 • Nauka i wychowanie – artykuły związane z procesem edukacyjnym uczniów oraz najnowszymi metodami nauczania
 • Dokumenty dyrektor – regulaminy, procedury, zarządzenia dyrektora szkoły, pisma i przykładowo uzupełnione dokumenty wewnątrzszkolne
 • Porady specjalisty – omówienia problematycznych sytuacji z praktyki szkolnej, np. związanych z personelem, sytuacjami kryzysowymi, pracą z uczniami
 • Komentarz – felietony doświadczonych specjalistów, edukatorów, wybitnych osób związanych z oświatą na temat bieżących i ważnych wydarzeń

Pismo polecane przez:

Edukacja na NOWO    Europejskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów Szkolnych  OSKKO

Grupa Edukacyjna 21 PWNOdE kwadrat.jpg

Szczegółowe informacje:

ISSN:2354-046X
Numer:6 (108) czerwiec–lipiec 2018
Liczba stron:68
Częstotliwość ukazywania się:miesięcznik, 11 wydań w roku, 06-07 wydanie łączone
Parametry techniczne:czasopismo, format A4

Agnieszka Domagała

Redaktor prowadząca

tel. 728 313 281

e-mail: adomagala@oficynamm.pl

  

Agnieszka Korcz  

Redaktor naczelna

tel. 61 653 64 30 wew. 88

e-mail: akorcz@oficynamm.pl              

dr Adam Balicki

dr Adam Balicki

Prawnik i historyk, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły. Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego, w tym komentarza do Ustawy o systemie oświaty.

Małgorzata Celuch

Wicedyrektorka w zespole szkół, nauczycielka matematyki i informatyki z wieloletnim stażem pracy, egzaminatorka, współorganizatorka międzyszkolnych zawodów matematycznych.

Magdalena Goetz

Magdalena Goetz

Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne oraz szkoli rady pedagogiczne. Angażuje się w projekty związane z promowaniem równości w edukacji i troską o psychiczny dobrostan osób pracujących w zawodach usług społecznych.

Zofia Grudzińska

Psycholog, nauczycielka języka angielskiego w szkole, współzałożycielka i koordynatorka ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji, w swojej pracy stosuje podejście „autonomii ucznia”.

Karolina Król-Komarnicka

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik, Kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji, autorka licznych artykułów z zakresu prawa oświatowego.

dr Patryk Kuzior

dr Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa oświatowego. Urzędnik państwowy zatrudniony na wyższym stanowisku w Służbie Cywilnej, od kilku lat zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Autor wielu opracowań z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

Roman Lorens

Roman Lorens

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych.

Michał Łyszczarz

Prawnik, główny specjalista w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Marcin Majchrzak

Marcin Majchrzak

Radca prawny oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii doradztwa prawnego. Jest autorem licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego.

Jagna Niepokólczycka-Gac

Pedagog, socjoterapeuta, wieloletni kurator społecznego sądu rodzinnego i dla nieletnich, trener, wykładowca Instytutu Szkoleń Oświatowych. W swojej pracy zawodowej skupia się głównie na udzielaniu pomocy dziecku obarczonemu szeroko rozumianymi dysfunkcjami i jego rodzinie.

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

W listopadowym wydaniu "Szkoły. Miesięcznika Dyrektora"

Temat miesiąca: Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Artykuł na temat kontroli UODO w szkole. Informacje o możliwych przyczyn kontroli, przebiegu i wyniku kontroli – jak w praktyce wygląda sama kontrola i jak szkoła powinna się do niej przygotować, tak by jej wynik nie spowodował negatywnych konsekwencji.

Doradztwo zawodowe – nowe rozporządzenie

Artykuł na temat organizacji doradztwa zawodowego w szkołach. Materiał wzbogacony o wypowiedzi specjalistów. Informacje na temat tego, jakie działania powinny podjąć placówki, by zgodnie z przepisami zapewnić doradztwo zawodowe na wszystkich etapach edukacyjnych – program i prowadzenie zajęć, treści programowe, realizacja programu.

Awans zawodowy – nowe rozporządzenie. Część II

Druga część obszernego opracowania, w którym zestawione zostały wszystkie regulacje wprowadzone nowym Rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W części drugiej: informacje na temat awansu zawodowego dyrektora szkoły, pozostałych nauczycieli oraz nauczycieli urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy.

Jak unikać błędów w statutach?

Artykuł na temat wymaganej treści statutu, powielenia przepisów, załączników do statutu oraz nadzoru kuratora. Informacje na temat tego, co powinno zgodnie z przepisami znaleźć się w statucie szkoły, czy można dołączać załączniki do statutu. Przedstawiamy przegląd najczęściej występujących w statutach szkolnych błędów, który pozwoli na wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości, zanim dokument ten stanie się przedmiotem zainteresowania ze strony kuratora oświaty.

Aranżacja szkolnej przestrzeni

Artykuł na temat tworzenia przyjaznej przestrzeni edukacyjnej w szkole. Inspiracje dla innych szkół: przykłady aranżacji holu, sal lekcyjnych, podłóg oraz przestrzenia przeznaczonej na spotkania z rodzicami.

Pozostałe artykuły/materiały”

 • Dotacje oświatowe po zmianach. Część V (kontrole przyznanych dotacji, zasady zwrotu dotacji niewykorzystanych)

 • Zmiany w organizacji wycieczek szkolnych. Część III

 • Ze szkoły na wokandę. Przegląd spraw sądowych. Część XV

 • RODO w pytaniach i odpowiedziach. Część IV (obowiązek informacyjny, klauzule informacyjne, powierzenie przetwarzania danych)

 • Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych. Część VI (szkoła branżowa II stopnia: język polski, język obcy, matematyka, informatyka)

 • Szkoły powinny być bardziej przyjazne dzieciom” rozmowa z Danielem Hunzikerem, specjalistą w zakresie rozwijania szkół i innowacji w edukacji, autorem książki Kompetencje bez tajemnic. Rozwijanie kompetencji to nie czary

 • Negatywny transfer językowy

 • Fabryka wiedzy: Trening uważności

 • Fabryka wiedzy: Ćwiczenia fonacyjne

 • Kalendarium zadań na listopad i grudzień

 • Zmiany w prawie (10.09-10.10.2018) – akty prawne, które weszły w życie, zostały podpisane i projekty

 • Aktualności oświatowe

 • prawnik@oficynamm.pl – pytania Czytelników do prawnika

 • Felietony Zofii Grudzińskiej i Wojciecha Szulca

 • Recenzje książek

  Dokumenty dyrektora:

 • Plan realizacji doradztwa zawodowego w szkole (przykład działań)

 • Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego (przykład)

 • Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (przykład)

Ekstradokumenty w panelu klienta:

 • Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (przykład)

 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodna z RODO

 • Ewidencja umów powierzenia

 • Eksperyment z wodą i sodą rozwijający uważność

 • Przykładowa instrukcja ćwiczenia obserwacji oddechu

 • Jak przełamywać stereotypy? czyli o tym, że kolor włosów nie wpływa na inteligencję, a płeć na jakość prowadzenia samochodu

Testuj za darmo
Newsletter