Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Czasopisma

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora. Zarządzanie szkołą.

23,90 zł z VAT

Nowy

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to publikacja dla dyrektorów szkół różnego typu, w tym dla placówek niepublicznych. Pełna instrukcji, przykładów i praktycznych porad z każdego obszaru zarządzania szkołą. W jednym miejscu znajdują się wszystkie niezbędne wskazówki do wykonywania bieżących obowiązków dyrektora, prawidłowego przygotowania dokumentacji szkolnej i sprawnego kierowania placówką.

More details

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora

Skuteczne zarządzanie szkołą

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to:

 • Baza wzorów dokumentów. W każdym numerze czasopisma jest 7 stron ważnych wzorów dokumentów i pism, przygotowanych zgodnie z obowiązującą podstawą prawną, które dodatkowo dostępne są w wersji elektronicznej.
 • Gotowe rozwiązania opracowane przez specjalistów i wieloletnich praktyków z dziedziny prawa oświatowego, prawa pracy i zarządzania szkołą, trenerów i dyrektorów z wieloletnim stażem.
 • Bezpieczeństwo prawne dzięki poradom rekomendowanym przez ekspertów.
 • Dostęp do zmian w prawie oświatowym, omówionych w prosty i przystępny sposób. Wytyczne określające zadania dyrektora zgodne z przepisami prawa oświatowego.
 • Pomoc w terminowej realizacji obowiązków dyrektora, wytycznych kuratorium oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej – comiesięczny obszerny wykaz zadań wraz z podstawą prawną.
 • Odpowiedzi na trudne pytania związane z reformą oświaty, planem nadzoru pedagogicznego, ewaluacją, ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, awansem zawodowym nauczycieli, współpracą z rodzicami, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Najnowsze informacje o planowanych zmianach w prawie

Efektywne zarządzanie szkołą ma służyć rozwojowi całej placówki. Co miesiąc otrzymasz merytoryczne wsparcie i informacje, które stanowią najaktualniejsze zagadnienia z zakresu projektów i nowelizacji aktów prawnych oraz wynikających z nich konsekwencji dla szkół. Zapewnij sobie stały dostęp do najnowszych zmian w prawie oświatowym i terminowo wprowadź w życie nowe przepisy.

 

 • Aktualności – wykaz i opis aktów prawnych, które weszły w życie, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i projektów aktów prawnych
 • Kalendarium – terminowe zadania dyrektora szkoły wraz podstawą prawną
 • Prawo – artykuły omawiające zmiany w prawie oświatowym, informacje kadrowe oraz porady doświadczonego prawnika
 • Zarządzanie szkołą – informacje związane z zarządzaniem placówką oświatową, finansami i obowiązkami dyrektorów szkół, np. przygotowywaniem planu nadzoru pedagogicznego, ewaluacją wewnętrzną i udostępnianiem informacji publicznej
 • Porady dyrektora – porady doświadczonych dyrektorów szkół – jak rozwiązać daną sprawę lub jak poradzić sobie z określonym problemem
 • Fabryka wiedzy – artykuły dotyczące rozwijania kompetencji menadżerskich, wiedzy z zakresu HR oraz efektywności osobistej
 • Nauka i wychowanie – artykuły związane z procesem edukacyjnym uczniów oraz najnowszymi metodami nauczania
 • Dokumenty dyrektor – regulaminy, procedury, zarządzenia dyrektora szkoły, pisma i przykładowo uzupełnione dokumenty wewnątrzszkolne
 • Porady specjalisty – omówienia problematycznych sytuacji z praktyki szkolnej, np. związanych z personelem, sytuacjami kryzysowymi, pracą z uczniami
 • Komentarz – felietony doświadczonych specjalistów, edukatorów, wybitnych osób związanych z oświatą na temat bieżących i ważnych wydarzeń

Pismo polecane przez:

Edukacja na NOWO    Europejskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów Szkolnych  OSKKO

Grupa Edukacyjna 21 PWNOdE kwadrat.jpg

Szczegółowe informacje:

ISSN:2354-046X
Numer:6 (108) czerwiec–lipiec 2018
Liczba stron:68
Częstotliwość ukazywania się:miesięcznik, 11 wydań w roku, 06-07 wydanie łączone
Parametry techniczne:czasopismo, format A4

Agnieszka Domagała

Redaktor prowadząca

tel. 728 313 281

e-mail: adomagala@oficynamm.pl

  

Agnieszka Korcz  

Redaktor naczelna

tel. 61 653 64 30 wew. 88

e-mail: akorcz@oficynamm.pl              

dr Adam Balicki

dr Adam Balicki

Prawnik i historyk, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły. Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego, w tym komentarza do Ustawy o systemie oświaty.

Małgorzata Celuch

Wicedyrektorka w zespole szkół, nauczycielka matematyki i informatyki z wieloletnim stażem pracy, egzaminatorka, współorganizatorka międzyszkolnych zawodów matematycznych.

Magdalena Goetz

Magdalena Goetz

Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne oraz szkoli rady pedagogiczne. Angażuje się w projekty związane z promowaniem równości w edukacji i troską o psychiczny dobrostan osób pracujących w zawodach usług społecznych.

Zofia Grudzińska

Psycholog, nauczycielka języka angielskiego w szkole, współzałożycielka i koordynatorka ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji, w swojej pracy stosuje podejście „autonomii ucznia”.

Karolina Król-Komarnicka

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik, Kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji, autorka licznych artykułów z zakresu prawa oświatowego.

dr Patryk Kuzior

dr Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa oświatowego. Urzędnik państwowy zatrudniony na wyższym stanowisku w Służbie Cywilnej, od kilku lat zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Autor wielu opracowań z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

Roman Lorens

Roman Lorens

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych.

Michał Łyszczarz

Prawnik, główny specjalista w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Marcin Majchrzak

Marcin Majchrzak

Radca prawny oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii doradztwa prawnego. Jest autorem licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego.

Jagna Niepokólczycka-Gac

Pedagog, socjoterapeuta, wieloletni kurator społecznego sądu rodzinnego i dla nieletnich, trener, wykładowca Instytutu Szkoleń Oświatowych. W swojej pracy zawodowej skupia się głównie na udzielaniu pomocy dziecku obarczonemu szeroko rozumianymi dysfunkcjami i jego rodzinie.

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

W styczniowym wydaniu "Szkoły. Miesięcznika Dyrektora"

Przegląd najważniejszych zmian w prawie, które będą miały wpływ na pracę dyrektorów szkół. Informacje na temat m.in. zmian w szkolnictwie zawodowym, zmian w funkcjonowaniu szkół niepublicznych, obowiązku zapewnienia pomieszczenia na spożywanie posiłków, zmian w sposobie przygotowania programu wychowawczo-profilaktycznego, opiniowania arkuszy organizacji przez zakładowe organizacje związkowe, wprowadzenia możliwości łączenia klas w szkołach specjalnych, terminy egzaminów maturalnych dla zdolnych uczniów, nowych zasad ubiegania się przez dyrektora o stopień nauczyciela dyplomowanego, zmiany zasad oceniania nauczycieli, dodatku za wyróżniającą pracę, wycofania regulaminów oceny pracy nauczycieli.

Bezpieczeństwo i higiena w szkołach

Artykuł na temat zmian wprowadzonych Rozporządzeniem zmieniającym z dnia 31 października 2018 r. Informacje na temat tego, które z planowanych wcześniej zmian weszły w życie i ile czasu mają dyrektorzy na dostosowanie funkcjonowania placówek do nowych przepisów (m.in. obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, równomierne obciążenie uczniów, miejsce na podręczniki szkolne, spożywanie posiłków przez uczniów, długość przerw międzylekcyjnych, zawieszenie zajęć, apteczki w świetlicy szkolnej, szkolenia pracowników z udzielania pierwszej pomocy).

Dokumentacja kadrowa od stycznia 2019 r.

Artykuł na temat nowych zasad prowadzenie akt osobowych pracowników. Informacje na temat składania raportów informacyjnych (terminy składania i przekazywane dane), wydawania świadectw pracy i przechowywania dokumentacji oraz możliwości prowadzenia e-dokumentacji pracowniczej.

Smog a zadania szkoły

Artykuł na temat obowiązków dyrektora związanych z zanieczyszczonym powietrzem. Informacje na temat regulacji prawnych, na podstawie których dyrektorzy placówek mogą zdobyć cenne informacje związane z aktualnym stanem zanieczyszczenia powietrza i wdrożeniem odpowiednich procedur szkolnych w tym zakresie; katalogu uprawnień i obowiązków dyrektora w związku z występowaniem złego stanu powietrza – zawieszanie zajęć, obowiązek informacyjny, obowiązki edukacyjne, procedury antysmogowe..

Nagroda jubileuszowa

Artykuł na temat zadań szkoły w kontekście nowelizacji Artykuł na temat zasad przyznawania nagrody jubileuszowej nauczycielom. Informacje na temat tego, jak liczyć okres uprawniający do nagrody, ustalania i dokumentowania stażu pracy, przypadku udzielania nagrody nauczycielom odchodzącym na emeryturę lub rentę, wypłacania nagrody w przypadku zatrudnienia nauczyciela w kilku placówkach oraz wysokości nagrody.

Pozostałe artykuły/materiały:

 • Ze szkoły na wokandę. Przegląd spraw sądowych. Część XVII

 • Ocena skutków przetwarzania danych osobowych

 • Problem marnowania żywności w szkołach

 • Metoda World Café w pracy rady pedagogicznej

 • Kształcenie zawodowe – problemy z podstawą programową

 • Model lekcji 4ALL

 • Mediacja językowa. Część I

 • Fabryka wiedzy:

  • Jak budować markę szkoły?

  • Pozytywna strona porażek

 • Kalendarium zadań na styczeń i luty 2019

 • Zmiany w prawie (10.11-10.12.2018) – akty prawne, które weszły w życie, zostały podpisane i projekty

 • Aktualności oświatowe

 • prawnik@oficynamm.pl – pytania Czytelników do prawnika

 • Felietony Zofii Grudzińskiej i Wojciecha Szulca

 • Recenzje książek + świąteczny konkurs

Dokumenty dyrektora:

 • Plan finansowy szkoły na 2019 r. (przykład)

 • Informacja o przechowywaniu akt

 • Rejestr wyjść grupowych ze szkoły

 • Procedura antysmogowa

 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – awans na stopień nauczyciela mianowanego (przykład)

Panel klienta:

 • Wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

 • Planowanie konspektu lekcji według modelu 4 ALL

 • Działamy w domu i szkole dla poprawy jakości powietrza! Scenariusz zajęć dla uczennic i uczniów w wieku 9–12 lat

 • Droga do szkoły – plany mobilności i ślad ekologiczny środków transportu. scenariusz zajęć dla uczennic i uczniów w wieku 12–16 lat

 • Spalanie paliw kopalnych. scenariusz zajęć dla uczennic i uczniów w wieku 16–19 lat

Testuj za darmo
Newsletter