Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Czasopisma

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora Powiększ

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora. Zarządzanie szkołą.

23,90 zł z VAT

Nowy

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to publikacja dla dyrektorów szkół różnego typu, w tym dla placówek niepublicznych. Pełna instrukcji, przykładów i praktycznych porad z każdego obszaru zarządzania szkołą. W jednym miejscu znajdują się wszystkie niezbędne wskazówki do wykonywania bieżących obowiązków dyrektora, prawidłowego przygotowania dokumentacji szkolnej i sprawnego kierowania placówką.

More details

Koszt dostawy: 7,38 zł z VAT

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora

Skuteczne zarządzanie szkołą

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to:

 • Baza wzorów dokumentów. W każdym numerze czasopisma jest 7 stron ważnych wzorów dokumentów i pism, przygotowanych zgodnie z obowiązującą podstawą prawną, które dodatkowo dostępne są w wersji elektronicznej.
 • Gotowe rozwiązania opracowane przez specjalistów i wieloletnich praktyków z dziedziny prawa oświatowego, prawa pracy i zarządzania szkołą, trenerów i dyrektorów z wieloletnim stażem.
 • Bezpieczeństwo prawne dzięki poradom rekomendowanym przez ekspertów.
 • Dostęp do zmian w prawie oświatowym, omówionych w prosty i przystępny sposób. Wytyczne określające zadania dyrektora zgodne z przepisami prawa oświatowego.
 • Pomoc w terminowej realizacji obowiązków dyrektora, wytycznych kuratorium oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej – comiesięczny obszerny wykaz zadań wraz z podstawą prawną.
 • Odpowiedzi na trudne pytania związane z reformą oświaty, planem nadzoru pedagogicznego, ewaluacją, ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, awansem zawodowym nauczycieli, współpracą z rodzicami, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Najnowsze informacje o planowanych zmianach w prawie

Efektywne zarządzanie szkołą ma służyć rozwojowi całej placówki. Co miesiąc otrzymasz merytoryczne wsparcie i informacje, które stanowią najaktualniejsze zagadnienia z zakresu projektów i nowelizacji aktów prawnych oraz wynikających z nich konsekwencji dla szkół. Zapewnij sobie stały dostęp do najnowszych zmian w prawie oświatowym i terminowo wprowadź w życie nowe przepisy.

 

 • Aktualności – wykaz i opis aktów prawnych, które weszły w życie, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i projektów aktów prawnych
 • Kalendarium – terminowe zadania dyrektora szkoły wraz podstawą prawną
 • Prawo – artykuły omawiające zmiany w prawie oświatowym, informacje kadrowe oraz porady doświadczonego prawnika
 • Zarządzanie szkołą – informacje związane z zarządzaniem placówką oświatową, finansami i obowiązkami dyrektorów szkół, np. przygotowywaniem planu nadzoru pedagogicznego, ewaluacją wewnętrzną i udostępnianiem informacji publicznej
 • Porady dyrektora – porady doświadczonych dyrektorów szkół – jak rozwiązać daną sprawę lub jak poradzić sobie z określonym problemem
 • Fabryka wiedzy – artykuły dotyczące rozwijania kompetencji menadżerskich, wiedzy z zakresu HR oraz efektywności osobistej
 • Nauka i wychowanie – artykuły związane z procesem edukacyjnym uczniów oraz najnowszymi metodami nauczania
 • Dokumenty dyrektor – regulaminy, procedury, zarządzenia dyrektora szkoły, pisma i przykładowo uzupełnione dokumenty wewnątrzszkolne
 • Porady specjalisty – omówienia problematycznych sytuacji z praktyki szkolnej, np. związanych z personelem, sytuacjami kryzysowymi, pracą z uczniami
 • Komentarz – felietony doświadczonych specjalistów, edukatorów, wybitnych osób związanych z oświatą na temat bieżących i ważnych wydarzeń

Pismo polecane przez:

Edukacja na NOWO    Europejskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów Szkolnych  OSKKO

Grupa Edukacyjna 21 PWNOdE kwadrat.jpg

Szczegółowe informacje:

ISSN:2354-046X
Numer:2 (104) luty 2018
Liczba stron:68
Częstotliwość ukazywania się:miesięcznik, 11 wydań w roku, 06-07 wydanie łączone
Parametry techniczne:czasopismo, format A4

Agnieszka Domagała

Redaktor prowadząca

tel. 728 313 281

e-mail: adomagala@oficynamm.pl

  

Agnieszka Korcz  

Redaktor naczelna

tel. 61 653 64 30 wew. 88

e-mail: akorcz@oficynamm.pl              

dr Adam Balicki

dr Adam Balicki

Prawnik i historyk, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły. Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego, w tym komentarza do Ustawy o systemie oświaty.

Małgorzata Celuch

Wicedyrektorka w zespole szkół, nauczycielka matematyki i informatyki z wieloletnim stażem pracy, egzaminatorka, współorganizatorka międzyszkolnych zawodów matematycznych.

Magdalena Goetz

Magdalena Goetz

Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne oraz szkoli rady pedagogiczne. Angażuje się w projekty związane z promowaniem równości w edukacji i troską o psychiczny dobrostan osób pracujących w zawodach usług społecznych.

Zofia Grudzińska

Psycholog, nauczycielka języka angielskiego w szkole, współzałożycielka i koordynatorka ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji, w swojej pracy stosuje podejście „autonomii ucznia”.

Karolina Król-Komarnicka

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik, Kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji, autorka licznych artykułów z zakresu prawa oświatowego.

dr Patryk Kuzior

dr Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa oświatowego. Urzędnik państwowy zatrudniony na wyższym stanowisku w Służbie Cywilnej, od kilku lat zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Autor wielu opracowań z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

Roman Lorens

Roman Lorens

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych.

Michał Łyszczarz

Prawnik, główny specjalista w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Marcin Majchrzak

Marcin Majchrzak

Radca prawny oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii doradztwa prawnego. Jest autorem licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego.

Jagna Niepokólczycka-Gac

Pedagog, socjoterapeuta, wieloletni kurator społecznego sądu rodzinnego i dla nieletnich, trener, wykładowca Instytutu Szkoleń Oświatowych. W swojej pracy zawodowej skupia się głównie na udzielaniu pomocy dziecku obarczonemu szeroko rozumianymi dysfunkcjami i jego rodzinie.

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

MIESIĄC prenumeraty w prezencie

2-miesięczna aktualizacja „Niezbędnika Dyrektora Szkoły” wraz z „Serwisem Kadrowym”
2 e-booki w prezencie: „Wyjątkowe dni i święta w szkole” oraz „Cyberprzemoc”

Bezpłatne e-mailowe porady prawnika, psychologa, pedagoga + serwis telefonicznych porad prawnika

Każdy Prenumerator otrzyma również BOX do kolekcjonowania poszczególnych wydań miesięczników. 

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora

W lutowej „Szkole. Miesięczniku Dyrektora"

Temat numeru! Nowelizacja Karty nauczyciela – 11 zmian kadrowych

Drugi tekst z cyklu poświęconego gruntownej reformie Karty nauczyciela. Autor omawia zmiany kadrowe, w tym nowe zasady przedkładania zaświadczenia o niekaralności, likwidację możliwości przenoszenia nauczyciela bez jego zgody, zwiększanie wymiaru zatrudnienia po ograniczeniu etatu, zasady zwalniania nauczyciela przy długotrwałej nieobecności, zakaz zatrudniania nauczycieli na umowy cywilnoprawne czy ustalanie pensum.

 

Nowe obowiązki administratora danych osobowych

Trzeci artykuł z cyklu poświęconego gruntownej reformie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych. Informacje na temat nowym obowiązków administratora danych osobowych w związku z nowymi przepisami RODO, wskazówki dotyczące m.in. opracowania harmonogramu realizacji zadań w związku z wdrażaniem nowych przepisów, zorganizowania audytu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych.

 

Prawo do zadawania i oceniania prac domowych

Informacje na temat tego, czy zadawanie oraz ocenianie pracy domowej to działania legalne, przedstawienie stanowiska Rzecznika Praw Dziecka i Ministerstwa Edukacji Narodowej, wskazówki dotyczące praktyki zadawania zadań domowych.

 

Praca nauczycieli przy projektach unijnych

Artykuł na temat zasad powierzania realizacji projektów unijnych nauczycielom już pracującym w danej szkole oraz jak zgodnie z prawem zatrudnić specjalnie do tego celu nauczyciela z zewnątrz.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – metody i formy pracy

Informacje na temat tego, jak przełożyć obowiązek udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na praktyczne działania w czasie typowej lekcji. Wskazówki dotyczące przeprowadzania sprawdzianów, oceniania, odpowiedzi ustnych, jak zadbać o atmosferę na zajęciach, motywację uczniów oraz koncentrację.

 

Plusy i minusy reformy oświaty – opinie rodziców

Sonda wśród rodziców uczniów na temat reformy oświaty. Opnie na temat wydłużenia pobytu uczniów w tej samej grupie rówieśniczej, problemów lokalowych oraz tempa wprowadzania zmian.

 

Pieczęcie szkoły a reforma oświaty

Informacje na temat wyglądu pieczęci, jak skracać nazwę szkoły na pieczęci i czy jest to w ogóle dopuszczalne? Jakimi pieczęciami należy opatrywać świadectwa uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych, które zostały włączone do innych szkół?

 

Uczeń kontra nauczyciel – jak rozwiązać konflikt?

Artykuł na temat konfliktów pomiędzy uczniami a nauczycielami, potrzebie ustalenia zasad panujących na lekcji, udziału dyrektora w konflikcie, właściwego postępowania nauczyciela oraz skorzystania z pomocy mediatora. Informacje na temat tego, jak zapanować nad grupą nastolatków, którzy uniemożliwiają nauczycielowi prowadzenie lekcji.

 

Ze szkoły na wokandę. Przegląd spraw sądowych. Część VIII

Cykl artykułów na temat spraw sądowych z udziałem jednostek oświaty. Ósma część: ocena pracy nauczyciela dokonywana przez sąd pracy - wyrok sądu dotyczący kwestii kontrolowania rzetelności oceny pracy nauczyciela.

 

Metoda projektu w nauczaniu języków obcych

Artykuł na temat stosowania metody projektowej podczas zajęć z języka obcego oraz aktywizacji uczniów. Informacje na temat tego, jak sprawić, by na lekcji uczeń był aktywny, twórczy i zmotywowany.

 

Aktywuj swój potencjał

Jeśli chcemy odkryć, do czego zostaliśmy stworzeni, jakie są nasze talenty, mocne strony i jak je wykorzystać, z pomocą przychodzi Structogram® – bada on naturalne predyspozycje. Autorka opisuje metodę określającą genetyczne ukształtowanej struktury naszej osobowości.

 

Jak wprowadzać zmiany w życie?

Praktyczne wskazówki odnośnie wyboru czasu na zmiany, strategii działania przy wprowadzaniu zmian, specyfiki działania nawyków i potrzebnego czasu do ich zmiany.

 

Dokumenty dyrektora:

 •  Zestawienie zmian w zakresie zatrudniania i zwalniania oraz wymiaru czasu pracy nauczycieli
 • Procedura postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi
 • Fragment statutu lub wewnątrzszkolnego systemu oceniania dotyczący zasad zadawania i oceniania prac domowych
 • Zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Oświadczenie o dochodach

 

prawnik@oficynamm.pl

Odpowiedzi prawnika na pytania zadane przez czytelników, dotyczące m.in. organizacji pracy placówki i spraw kadrowych.

 

Kalendarium zadań

Terminarz zadań dyrektora szkoły na luty i marzec.

 

Zmiany w prawie

Wykaz i opis aktów prawnych, które weszły w życie i projektów aktów prawnych w czasie od 10.12.2017–10.01.2018 r.

 

Aktualności oświatowe:

 •  Rozwój edukacji zdrowotnej
 • Bez dzwonków, bez ławek i podręczników
 • Najlepsze liceum i technikum
 • Zostały tylko trzy miesiące do RODO!
 • Wycieczki szkolne po nowemu

 

O zmianie

Felieton na temat odpowiedzialności pedagogów za cel edukacji

 

Przeciwko nudzie

Felieton na temat pracy metodą projektu na lekcjach języka obcego

 

Na półkach

Recenzje książki: Naukowe sekrety motywacji w 4 dni

 

Ekstra dokumenty w panelu klienta:

 • Wniosek o przyznanie pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe
 • Poręczenie spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych artykułów, które pochodzą z miesięcznika „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora".

 Artykuł – Nowelizacja Karty nauczyciela – 11 zmian kadrowych

 Artykuł – Nowe obowiązki administratora danych osobowych

NEWSLETTER