Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Czasopisma

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora Powiększ

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora. Zarządzanie szkołą.

23,90 zł z VAT

Nowy

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to publikacja dla dyrektorów szkół różnego typu, w tym dla placówek niepublicznych. Pełna instrukcji, przykładów i praktycznych porad z każdego obszaru zarządzania szkołą. W jednym miejscu znajdują się wszystkie niezbędne wskazówki do wykonywania bieżących obowiązków dyrektora, prawidłowego przygotowania dokumentacji szkolnej i sprawnego kierowania placówką.

More details

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora

Skuteczne zarządzanie szkołą

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to:

 • Baza wzorów dokumentów. W każdym numerze czasopisma jest 7 stron ważnych wzorów dokumentów i pism, przygotowanych zgodnie z obowiązującą podstawą prawną, które dodatkowo dostępne są w wersji elektronicznej.
 • Gotowe rozwiązania opracowane przez specjalistów i wieloletnich praktyków z dziedziny prawa oświatowego, prawa pracy i zarządzania szkołą, trenerów i dyrektorów z wieloletnim stażem.
 • Bezpieczeństwo prawne dzięki poradom rekomendowanym przez ekspertów.
 • Dostęp do zmian w prawie oświatowym, omówionych w prosty i przystępny sposób. Wytyczne określające zadania dyrektora zgodne z przepisami prawa oświatowego.
 • Pomoc w terminowej realizacji obowiązków dyrektora, wytycznych kuratorium oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej – comiesięczny obszerny wykaz zadań wraz z podstawą prawną.
 • Odpowiedzi na trudne pytania związane z reformą oświaty, planem nadzoru pedagogicznego, ewaluacją, ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, awansem zawodowym nauczycieli, współpracą z rodzicami, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Najnowsze informacje o planowanych zmianach w prawie

Efektywne zarządzanie szkołą ma służyć rozwojowi całej placówki. Co miesiąc otrzymasz merytoryczne wsparcie i informacje, które stanowią najaktualniejsze zagadnienia z zakresu projektów i nowelizacji aktów prawnych oraz wynikających z nich konsekwencji dla szkół. Zapewnij sobie stały dostęp do najnowszych zmian w prawie oświatowym i terminowo wprowadź w życie nowe przepisy.

 

 • Aktualności – wykaz i opis aktów prawnych, które weszły w życie, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i projektów aktów prawnych
 • Kalendarium – terminowe zadania dyrektora szkoły wraz podstawą prawną
 • Prawo – artykuły omawiające zmiany w prawie oświatowym, informacje kadrowe oraz porady doświadczonego prawnika
 • Zarządzanie szkołą – informacje związane z zarządzaniem placówką oświatową, finansami i obowiązkami dyrektorów szkół, np. przygotowywaniem planu nadzoru pedagogicznego, ewaluacją wewnętrzną i udostępnianiem informacji publicznej
 • Porady dyrektora – porady doświadczonych dyrektorów szkół – jak rozwiązać daną sprawę lub jak poradzić sobie z określonym problemem
 • Fabryka wiedzy – artykuły dotyczące rozwijania kompetencji menadżerskich, wiedzy z zakresu HR oraz efektywności osobistej
 • Nauka i wychowanie – artykuły związane z procesem edukacyjnym uczniów oraz najnowszymi metodami nauczania
 • Dokumenty dyrektor – regulaminy, procedury, zarządzenia dyrektora szkoły, pisma i przykładowo uzupełnione dokumenty wewnątrzszkolne
 • Porady specjalisty – omówienia problematycznych sytuacji z praktyki szkolnej, np. związanych z personelem, sytuacjami kryzysowymi, pracą z uczniami
 • Komentarz – felietony doświadczonych specjalistów, edukatorów, wybitnych osób związanych z oświatą na temat bieżących i ważnych wydarzeń

Pismo polecane przez:

Edukacja na NOWO    Europejskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów Szkolnych  OSKKO

Grupa Edukacyjna 21 PWNOdE kwadrat.jpg

Szczegółowe informacje:

ISSN:2354-046X
Numer:4 (106) kwiecień 2018
Liczba stron:68
Częstotliwość ukazywania się:miesięcznik, 11 wydań w roku, 06-07 wydanie łączone
Parametry techniczne:czasopismo, format A4

Agnieszka Domagała

Redaktor prowadząca

tel. 728 313 281

e-mail: adomagala@oficynamm.pl

  

Agnieszka Korcz  

Redaktor naczelna

tel. 61 653 64 30 wew. 88

e-mail: akorcz@oficynamm.pl              

dr Adam Balicki

dr Adam Balicki

Prawnik i historyk, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły. Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego, w tym komentarza do Ustawy o systemie oświaty.

Małgorzata Celuch

Wicedyrektorka w zespole szkół, nauczycielka matematyki i informatyki z wieloletnim stażem pracy, egzaminatorka, współorganizatorka międzyszkolnych zawodów matematycznych.

Magdalena Goetz

Magdalena Goetz

Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne oraz szkoli rady pedagogiczne. Angażuje się w projekty związane z promowaniem równości w edukacji i troską o psychiczny dobrostan osób pracujących w zawodach usług społecznych.

Zofia Grudzińska

Psycholog, nauczycielka języka angielskiego w szkole, współzałożycielka i koordynatorka ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji, w swojej pracy stosuje podejście „autonomii ucznia”.

Karolina Król-Komarnicka

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik, Kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji, autorka licznych artykułów z zakresu prawa oświatowego.

dr Patryk Kuzior

dr Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa oświatowego. Urzędnik państwowy zatrudniony na wyższym stanowisku w Służbie Cywilnej, od kilku lat zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Autor wielu opracowań z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

Roman Lorens

Roman Lorens

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych.

Michał Łyszczarz

Prawnik, główny specjalista w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Marcin Majchrzak

Marcin Majchrzak

Radca prawny oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii doradztwa prawnego. Jest autorem licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego.

Jagna Niepokólczycka-Gac

Pedagog, socjoterapeuta, wieloletni kurator społecznego sądu rodzinnego i dla nieletnich, trener, wykładowca Instytutu Szkoleń Oświatowych. W swojej pracy zawodowej skupia się głównie na udzielaniu pomocy dziecku obarczonemu szeroko rozumianymi dysfunkcjami i jego rodzinie.

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

MIESIĄC prenumeraty w prezencie

1-miesięczna aktualizacja „Niezbędnika Dyrektora Szkoły” wraz z „Serwisem Kadrowym”
Bezpłatne e-mailowe porady prawnika, psychologa, pedagoga + serwis telefonicznych porad prawnika

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora

W kwietniowej „Szkole. Miesięczniku Dyrektora"

Temat numeru! Nowelizacja Karty nauczyciela – ocena pracy

Czwarty tekst z cyklu poświęconego gruntownej reformie Karty nauczyciela. Autor omawia m.in.: nowe terminy związane dokonywaniem ocen pracy nauczycieli, nową skalę oceny pracy, skutki danej oceny oraz przepisy przejściowe.

 

Arkusze organizacyjne na rok szkolny 2018/2019

Artykuł na temat opracowywania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019. Informacje na temat podstawy prawnej opracowywania arkuszy organizacyjnych, stanowiska MEN-u, nowych regulacji i terminów.

 

Rejestracja zbiorów danych osobowych po zmianach

Piąty artykuł z cyklu poświęconego gruntownej reformie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych. Informacje na temat obowiązku rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, zakresu informacji w rejestrze, formy prowadzenia rejestru, osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru oraz udostępniania rejestru.

 

Niechciane skutki reformy Karty nauczyciela

Artykuł na temat zmian w Karcie nauczyciela – kwestie godzin ponadwymiarowych i zmian w urlopach dyrektorów.

 

Reforma oświaty a ustawa dekomunizacyjna

Artykuł na temat wpływu ustawy dekomunizacyjnej na sytuację szkół (nazwy szkól i ulic) oraz procedury zamiany uchwały w sprawie sieci szkół. Informacje na temat tego, w jaki sposób dostosować regulacje uchwały określającej obwody szkół do stanu faktycznego i wprowadzić do niej aktualne nazwy ulic, usuwając jednocześnie te, które zostały zmienione w drodze dekomunizacji.

 

Bezpieczeństwo w szkole – procedury i wdrażanie. Część I

Pierwsza część cyklu przedstawiających różne sytuacje, które mogą zdarzyć się każdego dnia, zagrażając przy tym bezpieczeństwu uczniów i pozostałych członków społeczności szkolnej. Informacje na temat postępowania w przypadku absencji uczniów, nieobecności nauczyciela, przerw między lekcjami, stroju uczniowskiego oraz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów.

 

Rekonstrukcje historyczne w szkole

Artykuł na temat organizowania i brania udziału w rekonstrukcjach historycznych przez uczniów – praktyczne wskazówki.

 

Ze szkoły na wokandę. Przegląd spraw sądowych. Część X

Cykl artykułów na temat spraw sądowych z udziałem jednostek oświaty. Dziesiąta część: definicja przygotowania pedagogicznego; stwierdzenie nieważności aktu nadania stopnia awansu.

 

„Najważniejszą wartością dla szkoły jest kadra” – wywiad

O edukacji, jej szansach rozwoju, nadchodzących zmianach i innowacyjnych szkolnych inicjatywach rozmawiamy z dyrektorem szkoły podstawowej nr 19 w poznaniu, Januszem Kaczmarkiem.

 

Efektywność osobista – Zdrowa semantyka

Artykuł na temat wpływu słów na nasze życie – inspiracja do pracy nad sobą, swoim językiem i sposobem porozumiewania się z podwładnymi, rodzicami i uczniami.

 

Efektywność osobista – Szkoła empatii. Część I

Wszyscy wpadamy czasem w pułapkę nietrafnego „lokowania” swojej empatii. W artykule podpowiadamy, jak uniknąć podejmowania takich pochopnych decyzji.

 

Nowe metody w glottodydaktyce

Artykuł na temat innowacyjności w nauczaniu języków obcych. Omówienie nowych trendów w edukacji językowej: Content and Language Integrated Learning (CLIL), storytelling oraz eTwinning.

 

Dokumenty dyrektora:

 •          Harmonogram sporządzania i akceptacji arkusza organizacyjnego
 •          Wykaz elementów arkusza organizacyjnego
 •          Miesięczne sprawozdanie wychowawcy – kontrola nieuzasadnionej frekwencji
 •          Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności
 •          Zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania z obowiązkowych zajęć lekcyjnych
 •          Zarządzenie dyrektora w sprawie określenia jednolitych strojów
 •          Zapisy w statucie szkoły dotyczące stroju uczniowskiego
 •          Porozumienie w sprawie pozyskania nauczycieli do zespołów nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

 

prawnik@oficynamm.pl

Odpowiedzi prawnika na pytania zadane przez czytelników, dotyczące m.in. organizacji pracy placówki i spraw kadrowych.

 

Kalendarium zadań

Terminarz zadań dyrektora szkoły na kwiecień i maj.

 

Zmiany w prawie

Wykaz i opis aktów prawnych, które weszły w życie i projektów aktów prawnych w czasie od 10.02.2018–10.03.2018 r.

 

Aktualności oświatowe:

 •          Nowa podstawa programowa
 •          Rewolucja w prawie pracy
 •          Konkursy POWER 2014–2020
 •          Szkolenia dla szkół

 

O talentach

Felieton na temat roli szkoły w rozwijaniu uczniowskich talentów

 

Ocenianie

Felieton na temat oceniania pracy nauczycieli

 

Na półkach

Recenzje książek: Rozgwiazdo, gdzie jesteś? i Gdzie jest słoń? – książki na temat ochrony środowiska

 

Ekstra dokumenty w panelu klienta:

 •          „Kształtowanie postawy empatycznej” – scenariusz lekcji wychowawczej
 •          Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zaopiniowania projektu arkusza organizacyjnego
 •          Przekazanie organizacji związkowej projektu arkusza organizacyjnego

 

 

 

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych artykułów, które pochodzą z miesięcznika „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora".

 Artykuł – Nowelizacja Karty nauczyciela - ocena pracy

 Artykuł – Arkusze organizacyjne na rok szkolny 2018-2019

NEWSLETTER