Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Czasopisma

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora Powiększ

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora

23,90 zł z VAT

Nowy

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to publikacja dla dyrektorów szkół różnego typu, w tym dla placówek niepublicznych. Pełna instrukcji, przykładów i praktycznych porad z każdego obszaru zarządzania szkołą. W jednym miejscu znajdują się wszystkie niezbędne wskazówki do wykonywania bieżących obowiązków dyrektora, prawidłowego przygotowania dokumentacji szkolnej i sprawnego kierowania placówką.

More details

Koszt dostawy: 7,38 zł z VAT

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora

Skuteczne zarządzanie szkołą

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to:

 • Baza wzorów dokumentów. W każdym numerze czasopisma jest 7 stron ważnych wzorów dokumentów i pism, przygotowanych zgodnie z obowiązującą podstawą prawną, które dodatkowo dostępne są w wersji elektronicznej.
 • Gotowe rozwiązania opracowane przez specjalistów i wieloletnich praktyków z dziedziny prawa oświatowego, prawa pracy i zarządzania szkołą, trenerów i dyrektorów z wieloletnim stażem.
 • Bezpieczeństwo prawne dzięki poradom rekomendowanym przez ekspertów.
 • Dostęp do zmian w prawie oświatowym, omówionych w prosty i przystępny sposób. Wytyczne określające zadania dyrektora zgodne z przepisami prawa oświatowego.
 • Pomoc w terminowej realizacji obowiązków dyrektora, wytycznych kuratorium oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej – comiesięczny obszerny wykaz zadań wraz z podstawą prawną.
 • Odpowiedzi na trudne pytania związane z reformą oświaty, planem nadzoru pedagogicznego, ewaluacją, ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, awansem zawodowym nauczycieli, współpracą z rodzicami, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Najnowsze informacje o planowanych zmianach w prawie

Efektywne zarządzanie szkołą ma służyć rozwojowi całej placówki. Co miesiąc otrzymasz merytoryczne wsparcie i informacje, które stanowią najaktualniejsze zagadnienia z zakresu projektów i nowelizacji aktów prawnych oraz wynikających z nich konsekwencji dla szkół. Zapewnij sobie stały dostęp do najnowszych zmian w prawie oświatowym i terminowo wprowadź w życie nowe przepisy.

 

 • Aktualności – wykaz i opis aktów prawnych, które weszły w życie, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i projektów aktów prawnych
 • Kalendarium – terminowe zadania dyrektora szkoły wraz podstawą prawną
 • Reforma pod kontrolą – tematy związane ze zmianami wprowadzonymi reformą oświaty, m.in.: przekształcenie szkół, sytuacje kadrowe nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i dyrektorów szkół, zmiany dotyczące rekrutacji i podstaw programowych, terminowe obowiązki dyrektorów szkół
 • Prawo – artykuły omawiające zmiany w prawie oświatowym, informacje kadrowe oraz porady doświadczonego prawnika
 • Zarządzanie szkołą – informacje związane z zarządzaniem placówką oświatową, finansami i obowiązkami dyrektorów szkół, np. przygotowywaniem planu nadzoru pedagogicznego, ewaluacją wewnętrzną i udostępnianiem informacji publicznej
 • Porady dyrektora – porady doświadczonych dyrektorów szkół – jak rozwiązać daną sprawę lub jak poradzić sobie z określonym problemem
 • Fabryka wiedzy – artykuły dotyczące rozwijania kompetencji menadżerskich, wiedzy z zakresu HR oraz efektywności osobistej
 • Nauka i wychowanie – artykuły związane z procesem edukacyjnym uczniów oraz najnowszymi metodami nauczania
 • Dokumenty dyrektor – regulaminy, procedury, zarządzenia dyrektora szkoły, pisma i przykładowo uzupełnione dokumenty wewnątrzszkolne
 • Porady specjalisty – omówienia problematycznych sytuacji z praktyki szkolnej, np. związanych z personelem, sytuacjami kryzysowymi, pracą z uczniami
 • Z praktyki poradni – opisy współpracy szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi na podstawie studium przypadku
 • Komentarz – felietony doświadczonych specjalistów, edukatorów, wybitnych osób związanych z oświatą na temat bieżących i ważnych wydarzeń

Pismo polecane przez:

Edukacja na NOWO    Europejskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów Szkolnych  OSKKO

Grupa Edukacyjna 21 PWNOdE kwadrat.jpg

Szczegółowe informacje:

ISSN:2354-046X
Liczba stron:68
Numer:09 (100) październik 2017
Parametry techniczne:czasopismo, format A4

Redakcja

Agnieszka Domagała

Redaktor prowadząca

tel. 728 313 281

e-mail: adomagala@oficynamm.pl

  

Agnieszka Korcz  

Redaktor naczelna

tel. 61 653 64 30 wew. 88

e-mail: akorcz@oficynamm.pl              

Stali współpracownicy

Michał Łyszczarz

Prawnik, główny specjalista w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego

Marcin Majchrzak

Marcin Majchrzak

Radca prawny oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii doradztwa prawnego. Jest autorem licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego

Dariusz Skrzyński

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Karolina Król-Komarnicka

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik, Kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji, autorka licznych artykułów z zakresu prawa oświatowego

Roman Lorens

Roman Lorens

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych

Małgorzata Celuch

Wicedyrektorka w zespole szkół, nauczycielka matematyki i informatyki z wieloletnim stażem pracy, egzaminatorka, współorganizatorka międzyszkolnych zawodów matematycznych

dr Patryk Kuzior

dr Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa oświatowego. Urzędnik państwowy zatrudniony na wyższym stanowisku w Służbie Cywilnej, od kilku lat zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Autor wielu opracowań z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Jagna Niepokólczycka-Gac

Jagna Niepokólczycka-Gac

Pedagog, socjoterapeuta, wieloletni kurator społecznego sądu rodzinnego i dla nieletnich, trener, wykładowca Instytutu Szkoleń Oświatowych. W swojej pracy zawodowej skupia się głównie na udzielaniu pomocy dziecku obarczonemu szeroko rozumianymi dysfunkcjami i jego rodzinie

dr Adam Balicki

dr Adam Balicki

Prawnik i historyk, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły. Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego, w tym komentarza do Ustawy o systemie oświaty

Zofia Grudzińska

Psycholog, nauczycielka języka angielskiego w szkole, współzałożycielka i koordynatorka ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji, w swojej pracy stosuje podejście „autonomii ucznia”

Magdalena Goetz

Magdalena Goetz

Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne oraz szkoli rady pedagogiczne. Angażuje się w projekty związane z promowaniem równości w edukacji i troską o psychiczny dobrostan osób pracujących w zawodach usług społecznych

1 miesiąc prenumeraty w prezencie

NOWOŚĆ!  „Prawo oświatowe w praktyce. 100 najbardziej aktualnych pytań wraz z odpowiedziami.”

2-miesięczna aktualizacja „Niezbędnika Dyrektora Szkoły” wraz z „Serwisem Kadrowym”
Bezpłatne e-mailowe porady prawnika, psychologa, pedagoga + serwis  telefonicznych porad prawnika

Każdy Prenumerator otrzyma również BOX do kolekcjonowania poszczególnych wydań miesięczników. 

W Panelu Klienta znajduję się również 10% kupon rabatowy uprawniający do zniżki za zakup szkolenia dla rady pedagogicznej. 

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora

W październiku w „Szkole. Miesięczniku Dyrektora"

Temat numeru! Nowe wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli

Artykuł na temat regulacji nowego Rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – wykaz najważniejszych zmian, opis wymaganych kwalifikacji dla danych stanowisk w różnych placówkach oświatowych; omówienie regulacji przejściowych.

Zmiany w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Część I

Artykuł na temat nowych przepisów dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – informacje na temat wskazań do udzielania wsparcia, zakresu obowiązków pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego, zasad udzielania wsparcia, zadań dyrektora i zasad wnioskowania o pomoc, struktury pomocy psychologiczno‑pedagogicznej w szkole, możliwych form wsparcia, klas terapeutycznych, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, nauczania indywidualnego oraz przepisów przejściowych.

Innowacje i eksperymenty pedagogiczne na nowych zasadach

Szczegółowe informacje na temat zasad przeprowadzania innowacji pedagogicznych i eksperymentów pedagogicznych na nowych zasadach uregulowanych przepisami Ustawy Prawo oświatowe.

Funkcjonowanie rady rodziców a reforma edukacji. Część II

Informacje na temat zbierania składek, konta bankowego rady rodziców, zasad wydatkowania funduszy, rozliczania i prowadzenia księgowości, finansowania zadań szkoły, umów – darowizn i użyczenia.

Reforma oświaty – jak przeprowadzić uczniów przez proces zmian

Artykuł na temat wsparcia, jakiego mogą udzielić dyrektorzy szkół uczniom w związku ze skutkami reformy oświaty – wskazówki na temat tego, w jaki sposób wesprzeć uczniów, by zapewnić im lepszy start w zreformowanej szkole.

Ze szkoły na wokandę. Przegląd spraw sądowych. Część IV

Cykl artykułów na temat spraw sądowych z udziałem jednostek oświaty. Czwarta część: nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, informacje dotyczące prywatnych aspektów nauczycieli.

Motywacja do nauki a rozwijanie kompetencji interkulturowych

Informacje na temat tego, jak motywować uczniów do nauki języków obcych, rozwijając kompetencję interkulturową oraz w jaki sposób i jakich metod użyć na różnych etapach edukacyjnych.

Jak umiejętnie zarządzać czasem pracy?

Artykuł na temat tego, w jaki sposób umiejętnie gospodarować czasem, jak zarządzać swoją pracą, aby przynosiła dobre wyniki i nie stała się przyczyną stresu. Informacje na temat organizacji miejsca pracy, metod i form zarządzania czasem oraz klasyfikacji zadań do wykonania.

Nauka poza schematem. Część V. Stowarzyszenie Siemacha z Krakowa

Cykl artykułów prezentujących innowacyjne szkoły, niestandardowe techniki i metody nauczania oraz oryginalne pomysły na poprawę jakości uczenia. Piata część: Stowarzyszenie Siemacha z Krakowa.

Znikną gimnazja, ale nie problemy nastolatków”. Rozmowa z dr. Markiem Kaczmarzykiem

Informacje na temat tego, jak tworzyć przyjazną dla nastolatków szkołę, jak się z nimi porozumieć oraz w jaki sposób wykorzystywać odkrycia neuronauk, by wspierać młodzież w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich zainteresowań.

Jak opanować sztukę odpuszczania?

Omówienie, czym jest sztuka odpuszczania, jakie są jej zalety i jak się jej nauczyć, prezentacja wyników badań potwierdzających wpływ na zdrowie tej umiejętności.

Rada szkoły

Felieton na temat rady szkoły, która jest szansą dla placówek edukacyjnych.

Rola nauczyciela

Felieton na temat zadań współczesnych nauczycieli

Łacina i szkolne maksymy

Artykuł na temat sentencji łacińskich związanych z nauczycielem, szkołą i uczeniem się.

Recenzja książki

Wypalone dzieci. O presji osiągnięć i pogoni za sukcesem

prawnik@oficynamm.pl

Odpowiedzi prawnika na pytania zadane przez czytelników, dotyczące m.in. organizacji pracy placówki i spraw kadrowych.

Kalendarium zadań

Terminarz zadań dyrektora szkoły na październik i listopad

Zmiany w prawie

Wykaz i opis aktów prawnych, które weszły w życie i projektów aktów prawnych w czasie od 10.08.2017–10.09.2017 r.

 • Aktualności oświatowe:

 • Materiały dla uczniów Niepełnosprawnych

 • Rok dla Niepodległej”

 • NIK o świetlicach szkolnych

 • Solaria nie dla dzieci

 • Z programowaniem za pan brat”

 • NIK o zdrowym żywieniu w szkołach

 • Przyjaciele Pandy”

 • Dokumenty dyrektora:

 • Umowa o pracę z nauczycielem nieposiadającym wymaganych kwalifikacji

 • Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

 • Wzory związane z finansami rady rodziców

 • Wzory związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych artykułów, które pochodzą z naszego miesięcznika. 

 Artykuł – Zmiany w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 Artykuł – Nowe wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli 

NEWSLETTER