Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Czasopisma

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora. Zarządzanie szkołą. Powiększ

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora. Zarządzanie szkołą.

23,90 zł z VAT

Nowy

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to publikacja dla dyrektorów szkół różnego typu, w tym dla placówek niepublicznych. Pełna instrukcji, przykładów i praktycznych porad z każdego obszaru zarządzania szkołą. W jednym miejscu znajdują się wszystkie niezbędne wskazówki do wykonywania bieżących obowiązków dyrektora, prawidłowego przygotowania dokumentacji szkolnej i sprawnego kierowania placówką.

Przejdź do zakładki PROMOCJE i sprawdź ofertę jubileuszową!

More details

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora

Skuteczne zarządzanie szkołą

Szkoła. Miesięcznik Dyrektora” to:

 • Baza wzorów dokumentów. W każdym numerze czasopisma jest 7 stron ważnych wzorów dokumentów i pism, przygotowanych zgodnie z obowiązującą podstawą prawną, które dodatkowo dostępne są w wersji elektronicznej.
 • Gotowe rozwiązania opracowane przez specjalistów i wieloletnich praktyków z dziedziny prawa oświatowego, prawa pracy i zarządzania szkołą, trenerów i dyrektorów z wieloletnim stażem.
 • Bezpieczeństwo prawne dzięki poradom rekomendowanym przez ekspertów.
 • Dostęp do zmian w prawie oświatowym, omówionych w prosty i przystępny sposób. Wytyczne określające zadania dyrektora zgodne z przepisami prawa oświatowego.
 • Pomoc w terminowej realizacji obowiązków dyrektora, wytycznych kuratorium oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej – comiesięczny obszerny wykaz zadań wraz z podstawą prawną.
 • Odpowiedzi na trudne pytania związane z reformą oświaty, planem nadzoru pedagogicznego, ewaluacją, ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, awansem zawodowym nauczycieli, współpracą z rodzicami, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Najnowsze informacje o planowanych zmianach w prawie

Efektywne zarządzanie szkołą ma służyć rozwojowi całej placówki. Co miesiąc otrzymasz merytoryczne wsparcie i informacje, które stanowią najaktualniejsze zagadnienia z zakresu projektów i nowelizacji aktów prawnych oraz wynikających z nich konsekwencji dla szkół. Zapewnij sobie stały dostęp do najnowszych zmian w prawie oświatowym i terminowo wprowadź w życie nowe przepisy.

 

 • Aktualności – wykaz i opis aktów prawnych, które weszły w życie, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i projektów aktów prawnych
 • Kalendarium – terminowe zadania dyrektora szkoły wraz podstawą prawną
 • Prawo – artykuły omawiające zmiany w prawie oświatowym, informacje kadrowe oraz porady doświadczonego prawnika
 • Zarządzanie szkołą – informacje związane z zarządzaniem placówką oświatową, finansami i obowiązkami dyrektorów szkół, np. przygotowywaniem planu nadzoru pedagogicznego, ewaluacją wewnętrzną i udostępnianiem informacji publicznej
 • Porady dyrektora – porady doświadczonych dyrektorów szkół – jak rozwiązać daną sprawę lub jak poradzić sobie z określonym problemem
 • Fabryka wiedzy – artykuły dotyczące rozwijania kompetencji menadżerskich, wiedzy z zakresu HR oraz efektywności osobistej
 • Nauka i wychowanie – artykuły związane z procesem edukacyjnym uczniów oraz najnowszymi metodami nauczania
 • Dokumenty dyrektor – regulaminy, procedury, zarządzenia dyrektora szkoły, pisma i przykładowo uzupełnione dokumenty wewnątrzszkolne
 • Porady specjalisty – omówienia problematycznych sytuacji z praktyki szkolnej, np. związanych z personelem, sytuacjami kryzysowymi, pracą z uczniami
 • Komentarz – felietony doświadczonych specjalistów, edukatorów, wybitnych osób związanych z oświatą na temat bieżących i ważnych wydarzeń

Pismo polecane przez:

Edukacja na NOWO    Europejskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów Szkolnych  OSKKO

Grupa Edukacyjna 21 PWNOdE kwadrat.jpg

Szczegółowe informacje:

ISSN:2354-046X
Numer:6 (108) czerwiec–lipiec 2018
Liczba stron:68
Częstotliwość ukazywania się:miesięcznik, 11 wydań w roku, 06-07 wydanie łączone
Parametry techniczne:czasopismo, format A4

Agnieszka Domagała

Redaktor prowadząca

tel. 728 313 281

e-mail: adomagala@oficynamm.pl

  

Agnieszka Korcz  

Redaktor naczelna

tel. 61 653 64 30 wew. 88

e-mail: akorcz@oficynamm.pl              

dr Adam Balicki

dr Adam Balicki

Prawnik i historyk, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły. Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego, w tym komentarza do Ustawy o systemie oświaty.

Małgorzata Celuch

Wicedyrektorka w zespole szkół, nauczycielka matematyki i informatyki z wieloletnim stażem pracy, egzaminatorka, współorganizatorka międzyszkolnych zawodów matematycznych.

Magdalena Goetz

Magdalena Goetz

Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne oraz szkoli rady pedagogiczne. Angażuje się w projekty związane z promowaniem równości w edukacji i troską o psychiczny dobrostan osób pracujących w zawodach usług społecznych.

Zofia Grudzińska

Psycholog, nauczycielka języka angielskiego w szkole, współzałożycielka i koordynatorka ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji, w swojej pracy stosuje podejście „autonomii ucznia”.

Karolina Król-Komarnicka

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik, Kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji, autorka licznych artykułów z zakresu prawa oświatowego.

dr Patryk Kuzior

dr Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa oświatowego. Urzędnik państwowy zatrudniony na wyższym stanowisku w Służbie Cywilnej, od kilku lat zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Autor wielu opracowań z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

Roman Lorens

Roman Lorens

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych.

Michał Łyszczarz

Prawnik, główny specjalista w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Marcin Majchrzak

Marcin Majchrzak

Radca prawny oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii doradztwa prawnego. Jest autorem licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego.

Jagna Niepokólczycka-Gac

Pedagog, socjoterapeuta, wieloletni kurator społecznego sądu rodzinnego i dla nieletnich, trener, wykładowca Instytutu Szkoleń Oświatowych. W swojej pracy zawodowej skupia się głównie na udzielaniu pomocy dziecku obarczonemu szeroko rozumianymi dysfunkcjami i jego rodzinie.

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 •          Temat numeru! Planowanie nowego roku szkolnego

Zestawienie obowiązków dyrektora szkoły związanych z planowaniem nowego roku szkolnego – praktyczne informacje, podstawy prawne zadań. Informacje na temat m.in. przeszeregowania płacowego nauczycieli, zatrudniania nowych nauczycieli, kontroli obowiązku szkolnego, finansowania zadań oświatowych, zmian w arkuszu organizacyjnym, przedstawienia planu nadzoru pedagogicznego, zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli, egzaminów, obowiązków informacyjnych, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

 •          Nowe kierunki polityki oświatowej

Artykuł na temat polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. Informacje na temat tego, czego będą dotyczyć kontrole pracowników kuratoriów oraz ewaluacje problemowe. Wskazówki dla dyrektorów – na jakie obszary należy zwrócić szczególną uwagę w planach pracy szkoły.

 •          Monitoring szkolny po RODO

Artykuł na temat zmian w zakresie monitoringu, które wprowadza unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz nowa Ustawa o ochronie danych osobowych. Informacje na temat podstaw prawnych instalowania monitoringu, możliwego zasięgu monitoringu, postępowania z nagraniami, obowiązków informacyjnych związanych z instalowaniem monitoringu na terenie placówki.

 •          RODO w pytaniach i odpowiedziach. Część II

W ramach nowego cyklu co miesiąc prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z wdrażaniem przepisów RODO. W drugiej części odpowiedzi na pytania: Czy wszyscy pracownicy szkoły muszą uzyskać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Czy wszyscy pracownicy szkoły powinni zostać przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych? Czy szkoła może publikować dane osobowe uczniów i nauczycieli w internecie?

 •          Zmiany w organizacji wycieczek szkolnych. Część I

Artykuł na temat zmian w organizowaniu przez szkoły krajoznawstwa i turystyki wprowadzonych nowym rozporządzeniem. W pierwszej części cyklu: cele działalności krajoznawczo-turystycznej, organizacja wycieczki szkolnej, kadra wycieczki, liczba opiekunów, obowiązki i zadania kierownika wycieczki, obowiązki i zadania opiekuna wycieczki.

 •          Pozostałe artykuły/materiały:

 

o   Dotacje oświatowe po zmianach. Część III

o   Ze szkoły na wokandę. Przegląd spraw sądowych. Część XIV

o   „Zmiana zaczyna się od zaufania i rozmowy”. Rozmowa z Igą Kazimierczyk, prezeską Fundacji „Przestrzeń dla Edukacji”

o   Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych. Część IV

o   Trening Zastępowania Agresji

o   Głos w pracy nauczyciela

o   Jak uczyć się na błędach?

o   Kalendarium zadań na wrzesień i październik

o   Zmiany w prawie (10.07-10.08.2018) – akty prawne, które weszły w życie, zostały podpisane i projekty

o   Aktualności oświatowe

o   prawnik@oficynamm.pl – pytania Czytelników do prawnika

o   Felietony Zofii Grudzińskiej i Wojciecha Szulca

o   Recenzje książek + jubileuszowy konkurs dla Czytelników

 

 • Dokumenty dyrektora:

 

o   Harmonogram ewaluacji wewnętrznej

o   Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ewaluacji wewnętrznej

o   Raport z ewaluacji wewnętrznej (przykład)

o   RODO – Procedura dotycząca incydentów i naruszeń

 

 •          Ekstradokumenty w panelu klienta:

 

o   Przykłady sytuacji wymagających zgłoszenia naruszenia przez pracowników

o   Wewnętrzna ewidencja – rejestr naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych

o   Lista uczestników wycieczki

o   Regulamin wycieczki szkolnej

o   Informacja dla rodziców dzieci uczestniczących w wycieczce

o   Karta wycieczki

o   Zgoda rodziców na udział w wycieczce

o   Przykład Treningu Wnioskowania Moralnego

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych artykułów, które pochodzą z miesięcznika „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora".

 Artykuł 1. Nowe kierunki polityki oświatowej

 Artykuł 2. Planowanie nowego roku szkolnego 

NEWSLETTER