Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Programy online

Niezbędnik Dyrektora Szkoły Powiększ

Niezbędnik Dyrektora Szkoły. Zarządzanie oświatą.

277,98 zł z VAT

Nowy

„Niezbędnik Dyrektora Szkoły” to multimedialna biblioteka wiedzy prawnej i dokumentacji dla dyrektorów szkół. Zawiera artykuły, aktualne akty prawne, porady prawnika oraz liczne wzory dokumentów niezbędnych do zarządzania placówką oświatową. Dokładnie omówiono w nim takie zagadnienia jak: zadania dyrektora szkoły, awans zawodowy nauczyciela, ewaluacja wewnętrzna oraz nadzór pedagogiczny.

More details

Koszt dostawy: 7,38 zł z VAT

Sprawny sposób na zarządzanie oświatą

„Niezbędnik Dyrektora Szkoły” stanowi doskonałą pomoc w zarządzaniu oświatą. Nowoczesny program online zawiera ponad 3 tysiące aktualizowanych na bieżąco publikacji. Praktyczna nawigacja na platformie internetowej pozwala w sprawny sposób odszukać wszystkie niezbędne informacje bez konieczności sięgania do innych źródeł.

„Niezbędnik Dyrektora Szkoły” przekłada zagadnienia prawnicze na proste wytyczne do zastosowania w zarządzaniu placówką wychowawczą. Dyrektor szkoły publicznej i niepublicznej znajdzie tam kompleksowe informacje na temat oświaty.

„Niezbędnik Dyrektora Szkoły” to:

 • Zbiór publikacji z zakresu sprawnego organizowania pracy placówki, nadzoru pedagogicznego i ewaluacji zewnętrznej.
 • Kompendium wiedzy prawnej – aktualności prawno-oświatowe, treści ustaw i rozporządzeń wraz z komentarzami oraz porady prawników.
 • Zestawienie najważniejszych informacji na temat ochrony danych osobowych.
 • Kalendarium, w którym rozpisane są wszystkie ustawowe zadania dyrektora.
 • Scenariusze zajęć i uroczystości, przemówienia okolicznościowe, a także informacje na temat awansu zawodowego nauczyciela.
 • Wzory dokumentów do pobrania w wersji edytowalnej.
 • Szereg artykułów dotyczących efektywnej współpracy z rodzicami i uczniami autorstwa wieloletnich praktyków: specjalistów z zakresu prawa oświatowego, trenerów, dyrektorów, metodyków, psychologów, pedagogów, terapeutów.

Zarządzanie oświatą nigdy nie było tak proste!

Zobacz co zyskuje nasz Abonent

„Niezbędnik Dyrektora Szkoły” gwarantuje kompleksową pomoc. Wszyscy Abonenci mają dostęp do bezpłatnych porad prawnika przez cały okres trwania abonamentu. Dodatkowo każdy Klient otrzymuje wielostanowiskową licencję na nasz program. Oznacza to, że jednocześnie aż trzy osoby mogą korzystać z Niezbędnika Dyrektora Szkoły, co usprawni zarządzanie oświatą.

„Niezbędnik Dyrektora Szkoły” został także wzbogacony o „Serwis Kadrowy” – platformę internetową stworzoną dla wszystkich osób zajmujących się kadrami w placówkach oświatowych.

 • Prawo – aktualności prawne, ustawy i rozporządzenia, komentarze do aktów prawnych
 • Prawnik radzi – porady prawnika z zakresu organizacji pracy szkoły, dokumentacji szkolnej, awansu zawodowego, ochrony danych osobowych, dotacji i finansowań, uczniów
 • Kalendarium
 • Zarządzanie szkołą – publikacje na temat roli dyrektora, organizacji pracy placówki, egzaminów i sprawdzianów, finansów szkoły i jej budynku, przemówienia okolicznościowe i scenariusze rad pedagogicznych
 • Nadzór pedagogiczny – ewaluacja, plan nadzoru pedagogicznego, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
 • Ochrona danych osobowych
 • Kontrola zarządcza
 • Współpraca z poradniami
 • Dokumentacja szkolna – narzędzia, statuty, plan pracy szkoły, arkusz organizacji pracy szkoły, wnioski, procedury i instrukcje, WSO, uchwały rady pedagogicznej, uchwały rady rodziców, decyzje i odwołania. Dokumenty związane z placami zabaw, świetlicami szkolnymi, końcem roku szkolnego. Informacje dotyczące prawidłowego obiegu dokumentacji, archiwizacji i udostępniania
 • Szkoły niepubliczne
 • Nauczyciele – doskonalenie zawodowe, awan
 • s zawodowy, praca nauczycieli, ocena pracy, ankiety
 • Uczniowie – zajęcia pozalekcyjne, prawo i uczniowie, programy i plany, nagrody, stypendia i pomoc finansowa, metodyka i dydaktyka, wycieczki, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, ankiety dla uczniów
 • Rodzice – współpraca z rodzicami, spotkania z rodzicami, ankiety dla rodziców
 • HACCP i żywienie – HACCP, żywienie, wzory dokumentów z zakresu GMP, GHP, HACCP
 • Konkursy dla uczniów – konkursy literackie, plastyczne i inne
 • Ośrodki wychowawcze – organizacja pracy placówki, wychowankowie
 • Archiwum
 • Kwadrans przy kawie

Szczegóły produktu

Zawartość:
 • Około 3000 artykułów i dokumentów
 • Terminarz dyrektora – bądź na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oświatowymi
 • Kalendarz – oddzielna aplikacja automatycznie uruchamiana z komputerem. Zarządzaj swoim czasem w domu i w szkole
 • Czytnik kanałów RSS – dodaj swoje ulubione strony internetowe do „Niezbędnika Dyrektora Szkoły”
 • Aktualności – powiadomienia o najnowszych informacjach oświatowych zaraz po ich opublikowaniu
Częstotliwość aktualizacji:Cotygodniowa
Parametry techniczne:Płyta CD
Minimalne wymagania techniczne:Procesor 733 MHz, 256 MB RAM, 200 MB na dysku twardym, rozdzielczość ekranu 800 x 600, system operacyjny Windows XP/Vista/7/8, Internet Explorer 6.0, pakiet biurowy, przeglądarka plików PDF, odpowiednia konfiguracja oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej umożliwiająca prawidłowe działanie programu.
Informacje dodatkowe:Produkt abonamentowy

Redakcja

Konrad Urbański

Asystent redakcji

tel. 61 653 63 30 wew. 30

e-mail. kurbanski@oficynamm.pl

Współpracownicy

dr Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych

Specjalista w zakresie prawa oświatowego. Urzędnik państwowy zatrudniony na wyższym stanowisku w Służbie Cywilnej, od kilku lat zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Autor wielu opracowań z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Michał Łyszczarz

Prawnik, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego, m.in.: Publiczne jednostki oświatowe, Budżet zadaniowy w teorii i praktyce, Niepubliczne jednostki oświatowe. Organizacja, finanse i kadry. Obecnie zatrudniony w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Małgorzata Celuch

Nauczycielka matematyki i informatyki

Wicedyrektorka w zespole szkół, nauczycielka matematyki i informatyki z 21-letnim stażem pracy, egzaminatorka, współorganizatorka międzyszkolnych zawodów matematycznych

Abonament 3 miesięczny

Abonament 6 miesięczny

Abonament 12 miesięczny

CD

 

„Edukacja filmowa w szkoleł”

 

„Edukacja filmowa w szkoleł”

 

„Edukacja filmowa w szkole”

E-booki w prezencie

„Wyjątkowe dni i święta w szkole”, „Integracja w szkole. Jak stworzyć drużynę marzeń”, „Protokół dyplomatyczny w szkole”, „Cyberprzemoc” oraz „Stanowiska, funkcje i obowiązki pracowników”

„Wyjątkowe dni i święta w szkole”, „Integracja w szkole. Jak stworzyć drużynę marzeń”, „Protokół dyplomatyczny w szkole”, „Cyberprzemoc” oraz „Stanowiska, funkcje i obowiązki pracowników”

„Wyjątkowe dni i święta w szkole”, „Integracja w szkole. Jak stworzyć drużynę marzeń”, „Protokół dyplomatyczny w szkole”, „Cyberprzemoc” oraz „Stanowiska, funkcje i obowiązki pracowników”

Komplet materiałów dydaktycznych do nauki j. angielskiego

X

Elegancki kalendarz na biurko

Pendrive

X

X

„Komunikacja i współpraca w szkole”

Bezpłatne e-mailowe porady prawnika

Bezpłatne telefoniczne porady prawnika

X

Bezpłatne e-mailowe porady psychologa

X

X

Bezpłatne e-mailowe porady pedagoga

X

X

 Każdy Abonent otrzyma 10% kod rabatowy uprawniający do zakupu szkolenia dla rady pedagogicznej. 

W grudniowym „Niezbędniku Dyrektora Szkoły"

Obowiązki dyrektora szkoły z początkiem roku kalendarzowego

Rytm pracy szkoły wyznaczają przede wszystkim daty rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, z którym wiąże się zdecydowana większość obowiązków dyrektora. Początek roku kalendarzowego to jednak kolejny termin, kiedy dyrektor ma do wykonania szereg przewidzianych przepisami prawa czynności mających istotne znaczenie. Wpływają one bowiem zarówno na sferę finansów jednostki, jak i kwestie kadrowe.

Zarządzanie szkołą niepubliczną

Ustawa Prawo oświatowe wskazuje katalog zadań dyrektora, ale przepis ten odnosi się wyłącznie do szkół publicznych, zawarty bowiem został przez ustawodawcę w rozdziale 3 Ustawy. Istotne z punktu widzenia osoby prowadzącej szkołę niepubliczną jest to, że Ustawa nie określa podobnego katalogu odnoszącego się do dyrektorów szkół niepublicznych, zatem osoba prowadząca może dowolnie kształtować zakres obowiązków dyrektora prowadzonej przez siebie szkoły.

Finansowanie zadań oświatowych – omówienie projektu ustawy

Prezydent RP podpisał Ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. Jak podkreśla MEN przyjęcie Ustawy jest pierwszym etapem planowanych rozwiązań, które „docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, aby był przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół i placówek”. Artykuł w kilku punktach przybliża najważniejsze zmiany dotyczące finansowania zadań oświatowych.

Zmiany w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nowe przepisy dookreślają obowiązki i zadania nauczycieli, wychowawców i specjalistów, kładąc szczególny nacisk na rozpoznawanie podczas bieżącej pracy mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień, indywidualnych potrzeb oraz przyczyn niepowodzeń i trudności, które utrudniają rozwój dziecka. Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej mają obowiązek wspomagać szkołę i jej pracowników w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.

Nauczanie matematyki zgodnie z nową podstawą programową

Nowa podstawa programowa obowiązująca od 1 września 2017 r. wprowadziła wiele zmian w zakresie nauczania matematyki w stosunku do podstawy programowej poprzednio obowiązującej uczniów w danym przedziale wiekowym. Nowa podstawa w zasadzie nie wprowadziła nowych treści, ale niektóre z nich uległy poszerzeniu, inne zaś zostały z niej wyeliminowane.

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych artykułów i wzorów dokumentów, które pochodzą z „Niezbędnika Dyrektora Szkoły”. 

 Artykuł – Program wolontariatu po reformie oświaty

 Zasady działania wolontariatu szkolnego

 Wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego

Powiązane

NEWSLETTER