Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Programy online

Niezbędnik Dyrektora Szkoły Powiększ

Niezbędnik Dyrektora Szkoły. Zarządzanie oświatą.

277,98 zł z VAT

Nowy

„Niezbędnik Dyrektora Szkoły” to multimedialna biblioteka wiedzy prawnej i dokumentacji dla dyrektorów szkół. Zawiera artykuły, aktualne akty prawne, porady prawnika oraz liczne wzory dokumentów niezbędnych do zarządzania placówką oświatową. Dokładnie omówiono w nim takie zagadnienia jak: zadania dyrektora szkoły, awans zawodowy nauczyciela, ewaluacja wewnętrzna oraz nadzór pedagogiczny.

More details

Koszt dostawy: 17,71 zł z VAT

Sprawny sposób na zarządzanie oświatą

„Niezbędnik Dyrektora Szkoły” stanowi doskonałą pomoc w zarządzaniu oświatą. Nowoczesny program online zawiera ponad 3 tysiące aktualizowanych na bieżąco publikacji. Praktyczna nawigacja na platformie internetowej pozwala w sprawny sposób odszukać wszystkie niezbędne informacje bez konieczności sięgania do innych źródeł.

„Niezbędnik Dyrektora Szkoły” przekłada zagadnienia prawnicze na proste wytyczne do zastosowania w zarządzaniu placówką wychowawczą. Dyrektor szkoły publicznej i niepublicznej znajdzie tam kompleksowe informacje na temat oświaty.

„Niezbędnik Dyrektora Szkoły” to:

 • Zbiór publikacji z zakresu sprawnego organizowania pracy placówki, nadzoru pedagogicznego i ewaluacji zewnętrznej.
 • Kompendium wiedzy prawnej – aktualności prawno-oświatowe, treści ustaw i rozporządzeń wraz z komentarzami oraz porady prawników.
 • Zestawienie najważniejszych informacji na temat ochrony danych osobowych.
 • Kalendarium, w którym rozpisane są wszystkie ustawowe zadania dyrektora.
 • Scenariusze zajęć i uroczystości, przemówienia okolicznościowe, a także informacje na temat awansu zawodowego nauczyciela.
 • Wzory dokumentów do pobrania w wersji edytowalnej.
 • Szereg artykułów dotyczących efektywnej współpracy z rodzicami i uczniami autorstwa wieloletnich praktyków: specjalistów z zakresu prawa oświatowego, trenerów, dyrektorów, metodyków, psychologów, pedagogów, terapeutów.

Zarządzanie oświatą nigdy nie było tak proste!

Zobacz co zyskuje nasz Abonent

„Niezbędnik Dyrektora Szkoły” gwarantuje kompleksową pomoc. Wszyscy Abonenci mają dostęp do bezpłatnych porad prawnika przez cały okres trwania abonamentu. Dodatkowo każdy Klient otrzymuje wielostanowiskową licencję na nasz program. Oznacza to, że jednocześnie aż trzy osoby mogą korzystać z Niezbędnika Dyrektora Szkoły, co usprawni zarządzanie oświatą.

„Niezbędnik Dyrektora Szkoły” został także wzbogacony o „Serwis Kadrowy” – platformę internetową stworzoną dla wszystkich osób zajmujących się kadrami w placówkach oświatowych.

 • Prawo – aktualności prawne, ustawy i rozporządzenia, komentarze do aktów prawnych
 • Prawnik radzi – porady prawnika z zakresu organizacji pracy szkoły, dokumentacji szkolnej, awansu zawodowego, ochrony danych osobowych, dotacji i finansowań, uczniów
 • Kalendarium
 • Zarządzanie szkołą – publikacje na temat roli dyrektora, organizacji pracy placówki, egzaminów i sprawdzianów, finansów szkoły i jej budynku, przemówienia okolicznościowe i scenariusze rad pedagogicznych
 • Nadzór pedagogiczny – ewaluacja, plan nadzoru pedagogicznego, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
 • Ochrona danych osobowych
 • Kontrola zarządcza
 • Współpraca z poradniami
 • Dokumentacja szkolna – narzędzia, statuty, plan pracy szkoły, arkusz organizacji pracy szkoły, wnioski, procedury i instrukcje, WSO, uchwały rady pedagogicznej, uchwały rady rodziców, decyzje i odwołania. Dokumenty związane z placami zabaw, świetlicami szkolnymi, końcem roku szkolnego. Informacje dotyczące prawidłowego obiegu dokumentacji, archiwizacji i udostępniania
 • Szkoły niepubliczne
 • Nauczyciele – doskonalenie zawodowe, awan
 • s zawodowy, praca nauczycieli, ocena pracy, ankiety
 • Uczniowie – zajęcia pozalekcyjne, prawo i uczniowie, programy i plany, nagrody, stypendia i pomoc finansowa, metodyka i dydaktyka, wycieczki, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, ankiety dla uczniów
 • Rodzice – współpraca z rodzicami, spotkania z rodzicami, ankiety dla rodziców
 • HACCP i żywienie – HACCP, żywienie, wzory dokumentów z zakresu GMP, GHP, HACCP
 • Konkursy dla uczniów – konkursy literackie, plastyczne i inne
 • Ośrodki wychowawcze – organizacja pracy placówki, wychowankowie
 • Archiwum
 • Kwadrans przy kawie

Szczegóły produktu

Zawartość:
 • Około 3000 artykułów i dokumentów
 • Terminarz dyrektora – bądź na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oświatowymi
 • Kalendarz – oddzielna aplikacja automatycznie uruchamiana z komputerem. Zarządzaj swoim czasem w domu i w szkole
 • Czytnik kanałów RSS – dodaj swoje ulubione strony internetowe do „Niezbędnika Dyrektora Szkoły”
 • Aktualności – powiadomienia o najnowszych informacjach oświatowych zaraz po ich opublikowaniu
Częstotliwość aktualizacji:Cotygodniowa
Typ produktu:Płyta CD
Minimalne wymagania techniczne:Procesor 733 MHz, 256 MB RAM, 200 MB na dysku twardym, rozdzielczość ekranu 800 x 600, system operacyjny Windows XP/Vista/7/8, Internet Explorer 6.0, pakiet biurowy, przeglądarka plików PDF, odpowiednia konfiguracja oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej umożliwiająca prawidłowe działanie programu.
Informacje dodatkowe:Produkt abonamentowy

Konrad Urbański

Asystent redakcji

tel. 61 653 63 30 wew. 30

e-mail: kurbanski@oficynamm.pl  

Magdalena Goetz

Psycholożka

Psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne oraz szkoli rady pedagogiczne. Angażuje się w projekty związane z promowaniem równości w edukacji i troską o psychiczny dobrostan osób pracujących w zawodach usług społecznych.

Małgorzata Kowalska

Autorka tekstów poświęconych edukacji

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka tekstów poświęconych edukacji i wychowaniu, redaktorka i korektorka specjalizująca się m.in. w publikacjach o tematyce oświatowe.

Roman Lorens

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą

Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych.

Michał Łyszczarz

Prawnik, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego, m.in.: Publiczne jednostki oświatowe, Budżet zadaniowy w teorii i praktyce, Niepubliczne jednostki oświatowe. Organizacja, finanse i kadry. Obecnie zatrudniony w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Marcin Majchrzak

Prawnik 

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii doradztwa prawnego, autor licznych opracowań z zakresu tematyki kadrowo-płacowej oraz prawa oświatowego.

Elżbieta Rzepecka-Roszak

Dyrektor zespołu szkół

Nauczycielka języka polskiego w gimnazjum, ekspert ds. awansu zawodowego oraz edukator ośrodka doskonalenia nauczycieli, laureatka Ogólnopolskiego Programu „Twórczy nauczyciel – Twórcza Edukacja”.

Dariusz Skrzyński

Prawnik

Specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Joanna Swadźba

Prawnik

Specjalista prawa oświatowego i prawa socjalnego, autorka wielu tematycznych artykułów, pracownik Wydziały Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wojciech Wasielewski

Pracownik kuratorium oświaty

Współpracownik ośrodka doskonalenia nauczycieli, prowadzi m.in. zajęcia z prawa oświatowego, ewaluacji oraz zarządzania oświatą. Prelegent wielu szkoleń dotyczących nadzoru pedagogicznego.

Abonament 3 miesięczny

Abonament 6 miesięczny

Abonament 12 miesięczny

Liczba miesięcy w prezencie

X

1

X

CD

 

„Edukacja filmowa w szkole”

 

„Edukacja filmowa w szkole”

 

„Edukacja filmowa w szkole”

E-booki w prezencie

„Wyjątkowe dni i święta w szkole” oraz „Cyberprzemoc”

„Wyjątkowe dni i święta w szkole” oraz „Cyberprzemoc”

„Wyjątkowe dni i święta w szkole” oraz „Cyberprzemoc”

Elegancki kalendarz na biurko

Pendrive

X

X

„Komunikacja i współpraca w szkole”

Bezpłatne e-mailowe porady prawnika

Bezpłatne telefoniczne porady prawnika

X

Bezpłatne e-mailowe porady psychologa

X

X

Bezpłatne e-mailowe porady pedagoga

X

X

 Każdy Abonent otrzyma 10% kod rabatowy uprawniający do zakupu szkolenia dla rady pedagogicznej. 

W lutowym „Niezbędniku Dyrektora Szkoły"

Przeprowadzanie kontroli finansowej przez organ prowadzący

Organ prowadzący szkołę posiada uprawnienia do przeprowadzenia kontroli finansowej w placówce, zgodnie z brzmieniem art. 57 Ustawy Prawo oświatowe. Z treści tego przepisu wynika, że organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z jednoczesnym uwzględnieniem odrębnych przepisów.

Odstąpienie od treści programowych w nauczaniu indywidualnym

Możliwość prowadzenia indywidualnego nauczania została przewidziana w art. 127 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe, stosownie do którego indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły.

Samorządy uczniowskie

Kategoryczne brzmienie art. 85 Ustawy Prawo oświatowe nie pozostawia wątpliwości, że utworzenie samorządu uczniowskiego nie leży w gestii dyrektora szkoły, bowiem samorząd ten działa w szkole czy placówce oświatowej z mocy samego prawa. Dyrektor otrzymuje kompleksowy pakiet wskazówek oraz dokumentów niezbędnych do właściwego założenia oraz efektywnego funkcjonowania samorządu uczniowskiego.

Zakładowe świadczenia socjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ma wspierać pieniężnie pracowników danego zakładu – stanowić zapomogę na finansowanie działalności socjalnej oraz zakładowych obiektów socjalnych. Organizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy do dyrektora placówki oświatowej. Wzory dokumentów pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie tej instytucji w szkole.

Rada rodziców – współpraca dyrektora z rodzicami

Podstawą efektywnej współpracy rady rodziców z dyrektorem jest wypracowanie pozytywnych relacji. Rada powinna znać i rozumieć obiektywne ograniczenia (np. prawne, organizacyjne, finansowe), jakim podlega dyrektor w swojej pracy, a dyrektor powinien respektować jej uprawnienia oraz działania w ramach prawa.

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych artykułów i wzorów dokumentów, które pochodzą z „Niezbędnika Dyrektora Szkoły”. 

 Artykuł – Plan działania Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2018 r.

 Wzór – Upoważnienie kontrolera

 Wzór – Wniosek o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela

Powiązane

NEWSLETTER