Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Home

Webinarium "RODO dla poradni psychologiczno-pedagogicznych" Powiększ

Webinarium "RODO dla poradni psychologiczno-pedagogicznych"Zapraszamy na webinarium "RODO dla poradni psychologiczno-pedagogicznych"

Podczas 2,5-godzinnego spotkania online poruszymy kwestię prawidłowego wdrożenia RODO w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Chcesz wziąć udział w naszym webinarze? KILKNIJ TUTAJ I WYPEŁNIJ FORMULARZ!

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do zapłaty należności wynikającej z wyboru opcji webinaru: standard lub premium. W dniu webinaru zostanie do Państwa wysłana FV z 10-dniowym terminem płatności (faktura elektroniczna, na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Webinarium odbędzie się 15 czerwca o godzinie 12:00

czas trwania: 2,5h

Webinarium to szkolenie online - rodzaj internetowego seminarium prowadzonego na żywo. Dwa dni przed rozpoczęciem webinaru, uczestnicy otrzymają na podany adres e-mailowy, instrukcję wzięcia udziału w wydarzeniu. Wystarczy kliknąć w link.

Do wzięcia udziału potrzebny jest komputer, głośniki lub słuchawki. Na ekranie monitora zobaczycie prelegentkę, która poprowadzi wykład online. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania za pomocą czatu.

OFERTA STANDARD: 199 zł netto

obejmuje:

 • udział w webinarze

 • materiały powebinarowe

 • certyfikat potwierdzający udział

OFERTA PREMIUM: 299 zł netto

obejmuje:

 • udział w webinarze

 • materiały powebinarowe

 • certyfikat potwierdzający udział 

 • NIEOGRANICZONY CZASOWO DOSTĘP DO PLATFORMY „RODO DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH”  o wartości 195,57 zł

Platforma to flagowy produkt naszego wydawnictwa. W publikacji znajdują się ważne akty prawne, procedura wdrożenia RODO w 17 krokach, procedura zarządzania systemem informatycznym, wzory dokumentów gotowych do edycji i wydruku i inne opracowania niezbędne do prawidłowej implementacji RODO. 

Zwolnienie z podatku VAT

Przysługuje wszystkim podmiotom publicznym oraz tym, które udział w szkoleniu finansują przynajmniej w 70% ze środków publicznych. Koszt szkolenia dla tych podmiotów jest równy cenie netto. 

Chcesz wziąć udział w naszym webinarze? KILKNIJ TUTAJ I WYPEŁNIJ FORMULARZ!

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do zapłaty należności wynikającej z wyboru opcji webinaru: standard lub premium. W dniu szkolenia zostanie do Państwa wysłana FV z 10-dniowym terminem płatności (faktura elektroniczna, na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 • nasz prelegent poruszy wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące wdrożenia RODO w poradniach

 • podczas webinarium zostanie uruchomiony czat dla uczestników, którzy będą mogli zadawać pytania

 • prelegent wyjaśni każdą wątpliwość

 • pytania uczestników zostaną opracowane i wysłane w ramach materiałów szkoleniowych wraz z prezentacją

 • uczestnicy webinarium otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Regulamin:

1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: Organizator – Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze sp. z o.o. Sp. k. będąca organizatorem szkolenia, Zamawiający – podmiot zamawiający szkolenie, którym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka administracji publicznej.

2. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza uczestnictwa w szkoleniu.

3. Otrzymany przez Organizatora formularz uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczny z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu organizacji szkolenia.

4. Podstawę płatności za szkolenie stanowi wystawiona przez Organizatora faktura z 10-dniowym terminem płatności, która zostanie przekazana Zamawiającemu drogą mailową w dniu szkolenia.

5. Wypełnienie formularza online jest jednoznaczne z zapisaniem się na webinarium. Nie ma możliwości zrezygnowania z wzięcia udziału w webinarium .

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegenta wskazanego w ofercie jeśli nastąpi taka konieczność z przyczyn niezależnych od Organizatora. Jednocześnie Organizator zapewnia, iż nowy prelegent będzie posiadał wiedzę merytoryczną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia. Zmiana prelegenta nie stanowi zmiany umowy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeśli nastąpi taka konieczność z przyczyn niezależnych od Organizatora.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Zamawiającego, takie jak: nieprawidłowe łącze internetowe, niedziałająca przeglądarka internetowa itp.

1. Wprowadzenie.

   1. Rozporządzenie Parlamentu UE jako źródło prawa w Polsce

   2. Zmiana podstaw prawnych ochrony danych osób fizycznych

   3. Istota reformy systemu ochrony danych osobowych

   4. Zasada rozliczalności

2. Zasady przetwarzania danych osobowych w działalności poradni. 

3. Wybrane podstawy przetwarzania danych osobowych:

  1. Przetwarzanie na podstawie przepisów prawa

  2. Przetwarzanie na podstawie umowy o nauczanie

  3. Przetwarzanie na podstawie zgody

  4. Informacje o zdrowiu dziecka

4. Wybrane prawa osób, których dane dotyczą (prawa uczniów i rodziców):

  1. prawo do uzyskania informacji (obowiązek informacyjny),

  2. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

  3. prawo do przenoszenia danych.

5. Wybrane obowiązki szkoły i przedszkola jako administratora danych osobowych:

  1. rejestr czynności przetwarzania;

  2. upoważnienia;

  3. oceny skutków dla ochrony danych;

  4. zgłaszanie naruszeń.

6. Inspektor ochrony danych i jego status prawny. Czy trzeba wyznaczyć IOD?

7. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

8. Odpowiedzialność administracyjna i cywilna

9. RODO. Od czego zacząć?

Prelegent: Agnieszka Spychalska

Ostatnie 10 lat pracy zawodowej wiązała z tematyką ochrony danych osobowych.
Reprezentując administratorów, głównie marketingowych konsumenckich baz danych odpowiada m.in. za zachowanie procedur i przepisów zapewniających ochronę tych zbiorów. Obecnie uczestniczy we wdrażaniu procedur RODO w kilku firmach. Praktyczne wiadomości zdobyte w pracy zawodowej poparła szkoleniami i studiami podyplomowymi ABI na WSB w Poznaniu, gdzie tematy RODO miała okazję konsultować z praktykami należącymi do czołowych specjalistów w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Testuj za darmo
Newsletter