Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Dla szkół

SZKOLENIE OTWARTE „Postępowanie na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym w szkole" Poznań 05.07.2018 r. Powiększ

SZKOLENIE OTWARTE „Postępowanie na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym w szkole" Poznań 05.07.2018 r.Szkolenie antyterrorystyczne uczy prawidłowych zachowań i reakcji na wypadek ataku terrorystycznego.

Zapraszamy na szkolenie dla wszystkich Państwa, którzy chcą przygotować swoją placówkę na najbardziej kryzysową sytuację bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia jej pracowników i podopiecznych.

Data: 5 lipca 2018 r.

Godzina: 9:00-14:00

Miejsce: Centrum Konferencyjne Adam's ul. Matejki 62, Poznań

Cena: 299 zł/os. + VAT 

CELE SZKOLENIA

 • poznanie specyfiki zagrożeń terrorystycznych
 • nabycie umiejętności ich rozpoznawania
 • właściwego reagowania w sytuacji ataku terrorystycznego i incydentów z użyciem broni i ładunków wybuchowych

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w szkołach różnego typu:

 • kierownicy
 • ABI
 • nauczyciele
 • wychowawcy
 • pedagodzy
 • psycholodzy
 • wszystkie pozostałe osoby zaangażowane w ochronę danych osobowych

FORMA SZKOLENIA

Prelegent jest do Państwa wyłącznej dyspozycji, odpowiada na pytania oraz moderuje konstruktywne dyskusje.

Podczas szkolenia proszę się spodziewać:

 • mini wykładu wraz z prezentacją multimedialną,
 • części warsztatowej,
 • panelu pytań i odpowiedz, podczas którego prelegent będzie odpowiadał na Państwa pytania dotyczące omawianego tematu.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

min. 5 godzin zegarowych

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Po szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia szkolenia oraz pakiet merytorycznych materiałów szkoleniowych w formie drukowanej i elektronicznej.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

PROGRAM SZKOLENIA

ETAP I

 • zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zwalczania terroryzmu,
 • pojęcie i zakres terroryzmu,
 • terroryzm, a terror kryminalny,
 • metody dokonywania zamachów terrorystycznych, miejsca i cele,
 • zamachy terrorystyczne w Polsce i na świecie,
 • rodzaje alarmów ogłaszanych w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

ETAP II

1. Procedury postępowania w przypadku zamachu terrorystycznego:

 • telefoniczne zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego w godzinach pracy instytucji, urzędu, placówki,
 • odnalezienie na terenie instytucji pakunku (pudełka, reklamówki) nieznanego pochodzenia,
 • odebranie przesyłki/paczki nieznanego pochodzenia (zamach bioterrorystyczny),
 • zasady postępowania kierownictwa instytucji po otrzymaniu informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego,
 • zasady ewakuacji osób i sprzętu z terenu zagrożonego zamachem terrorystycznym w postaci podłożenia ładunku wybuchowego.

2. Procedury postępowania w przypadku wejścia na teren instytucji terrorysty/grupy terrorystów:

 • postępowanie w przypadku gdy znalazłeś się w grupie zakładników,
 • zachowania wskazane i zachowania zabronione,
 • wzywanie pomocy i współpraca z terrorystą,
 • sposób zachowania się w przypadku operacji antyterrorystycznej zmierzającej do siłowego przejęcia obiektu przez Policję.

3. Metody i środki ochrony przed podłożeniem ładunku wybuchowego oraz skażenia biologicznochemicznego
na terenie instytucji.

Etap III
Podsumowanie i zakończenie szkolenia

PRELEGENT

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Specjalizuje się w obszarze zarządzania kryzysowego z perspektywy kultury bezpieczeństwa, a dokładniej mentalnej modernizacji podmiotów w procesie kompleksowego minimalizowania ryzyk.

Data: 5 lipca 2018 r.

Godzina: 9:00-14:00

Miejsce: Centrum Konferencyjne Adam's ul. Matejki 62, Poznań

Cena: 299 zł/os. + VAT

Pytania? Skontaktuj się z nami:

Dział Szkoleń


Tel.: 61 653 64 30 wew. 45, 47, 55, 85
Kom. 606 710 016 lub 728 313 284

Czekamy na kontakt telefoniczny

lub e-mailowy: szkolenia@oficynamm.pl

NEWSLETTER