Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Dla biur podróży

SZKOLENIE „RODO w branży turystycznej" Powiększ

SZKOLENIE „RODO dla branży turystycznej"Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wchodzi w życie już 25.05.2018 r. Już teraz należy podjąć działania zmierzające do przygotowania organizacji i jej pracowników do nowych wytycznych.

RODO zmieni sposób, w jaki placówki branży turystycznej powinny zbierać, przetwarzać i przechowywać dane klientów. 

Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli Państwu na rozeznanie się w możliwościach i dostępnych rozwiązaniach odnośnie ochrony danych osobowych według wytycznych RODO.

CELE SZKOLENIA

 • Wyjaśnienie zawiłych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych podczas ich przetwarzania przy sprzedaży usług turystycznych
 • Dostosowanie organizacji do wymogów stawianych przez normy europejskie
 • Zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji
 • Zdobycie praktycznej wiedzy i poznanie zasad obowiązujących przy przetwarzaniu danych osobowych
  według RODO
 • Przygotowanie podmiotu na kontrolę ze strony instytucji państwowych

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w branży turystycznej:

 • pracownicy zajmujący się sprzedażą usług turystycznych
 • pracownicy działów personalnych
 • osoby zarządzające

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie zamknięte to indywidualne szkolenie skrojone na miarę potrzeb i specyfiki konkretnego typu instytucji. Program może być zmodyfikowany według Państwa rzeczywistego zapotrzebowania. Prelegent jest do Państwa wyłącznej dyspozycji, odpowiada na pytania oraz moderuje konstruktywne dyskusje.

Podczas szkolenia proszę się spodziewać:

 • miniwykładu połączonego z częścią warsztatową 
 • panelu pytań i odpowiedz, podczas którego prelegent będzie odpowiadał na Państwa pytania dotyczące omawianego tematu
 • szkolenie przeprowadzamy w Państwa placówce w dowolnie wybranym terminie

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Po szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia szkolenia oraz pakiet merytorycznych materiałów szkoleniowych w formie drukowanej i elektronicznej.

DODATKOWO OFERUJEMY

 • wdrożenie RODO w Twojej placówce
 • przeprowadzenie Audytu zgodności z RODO
 • profesjonalne opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji 

Zapytaj o indywidualną ofertę dostosowania placówki do przepisów RODO 

Czekamy na kontakt telefoniczny pod numerem 61 6536430

lub e-mailowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I
I. Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych.
II. Środowisko bezpieczeństwa danych osobowych.
- cyberprzestrzeń,
- przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

 • RODO/GDPR,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • dyrektywa policyjna,
 • dyrektywa e-Privacy (projekt),
 • wytyczne Grupy Roboczej Artykułu 29.

III. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć RODO/GDPR (m.in.).

 • dane osobowe,
 • przetwarzanie,
 • profilowanie,
 • pseudominizacja,
 • administrator,
 • podmiot przetwarzający,
 • naruszenie ochrony danych osobowych.

IV. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • ograniczenie celu,
 • prawidłowość,
 • ograniczenie przechowywania,
 • integralność i poufność,
 • rozliczalność.

MODUŁ II
I. Prawa osób, których dane dotyczą.

 • prawo do uzyskania informacji (obowiązek informacyjny),
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do niepodlegania profilowaniu,
 • zasada przejrzystości.

II. Obowiązki administratora danych.

 • pozyskiwanie i dalsze przetwarzanie danych osobowych – podsumowanie obowiązków
 • administratora danych,
 • uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych (ang.
 • Privacy by Design, Privacy by Default),
 • status i obowiązki współadministratorów danych,
 • przetwarzanie danych z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego,
 • rejestrowanie czynności przetwarzania,
 • bezpieczeństwo przetwarzania:
 • o pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych,
 • o zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności
 • systemów i usług przetwarzania,
 • o zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich
 • w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 • o regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i
 • organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,
 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego,
 • zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach,
 • ocena skutków dla ochrony danych (ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA).

MODUŁ III
I. Obowiązki podmiotu przetwarzającego (procesora danych).
II. Status inspektora ochrony danych.

 • wymagania względem inspektora ochrony danych (ang. Data Protection Officer, DPO),
 • pozycja IOD/DPO,
 • zadania IOD/DPO,
 • IOD/DPO w ramach grupy kapitałowej,
 • odpowiedzialność IOD/DPO.

III. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
IV. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

 • status Prezesa UODO,
 • uprawnienia Prezesa UODO,
 • obowiązki Prezesa UODO,
 • certyfikacja i akredytacja,
 • postępowania kontrolne,
 • administracyjne kary pieniężne.

PRELEGENT

Prawnik, praktyk, wieloletni pracownik działów prawnych, organizacji pozarządowych oraz organów administracji rządowej, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych). Uczestnik prac legislacyjnych, doświadczony szkoleniowiec.

Najlepszym dowodem najwyższej jakości usług Oficyny MM są opinie naszych Klientów.

„Z przyjemnością możemy zarekomendować  firmę Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o. Sp. k, która w maju 2017 r. przeprowadziła w naszej jednostce szkolenie z zakresu kontaktów pracowników przychodni z Pacjentem.  Szkolenie, które zorganizowała firma Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o. Sp. k było przygotowane rzetelnie i bez zarzutu pod względem merytorycznym. Tryb szkolenia skłaniał uczestników do zaangażowania w prowadzonych zajęciach i przedstawionych Case Study, z możliwością nauki na błędach własnych i innych uczestników szkolenia. Zakres szkolenia był dobrze dostosowany do realiów działania przychodni i przedstawiał rozwiązania dla sytuacji,z którymi może się spotkać jej pracownik.Szkolący był osobą dobrze przygotowaną i o dużym doświadczeniu. Jego umiejętności interpersonalne skłaniały uczestników do czynnego uczestnictwa przez cały czas trwania szkolenia. Szkolący miał głęboką wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, którą potrafił zastosować do realiów naszej jednostki i pomagał w rozwiązywaniu przedstawionych mu problemów dotyczących postępowania z Pacjentami. Pragniemy polecić szkolenia prowadzone przez  Oficynę MM Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o. Sp. k. wszystkim, których działalność wiąże się z kontaktem z Klientem/Pacjentem, zwłaszcza jednostkom z zakresu Służby Zdrowia”.

Jolanta Foltman
Kierownik NZOZ „BUKOWA"

„Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie z wykorzystaniem wielu przykładów praktycznych oraz przy pomocy praktycznej prezentacji. Doświadczenie zawodowe wykładowcy oraz umiejętność dzielenia się nim sprawiło, że uzyskana wiedzę będziemy mogli wykorzystać w naszych urzędach".

Franciszek Liszka
Urząd Gminy w Roźwienicy

„Możemy potwierdzić, że usługa była wykonana rzetelnie i fachowo. Ponadto osoba prowadząca odpowiedziała na wszystkie zadane przez pracowników pytania i wyjaśniła wszelkie kwestie bardzo przystępnie i zrozumiale".

Bernard Grucza
Wójt Gminy Sulęczyno

„Szkolenie w pełni spełniło nasze oczekiwania. Prelegent w sposób przejrzysty i ciekawy przedstawił interesujące nas sprawy. Prelegent posiada dużą wiedzę i umiejętności jej przekazania".

Janusz Wysocki
Sekretarz Gminy Zawidz

Przeczytaj więcej TUTAJ

Czujemy się odpowiedzialni za najwyższą jakość oferowanych Państwu szkoleń, dlatego każda oferta jest przygotowywana indywidualnie, a jej zakres obejmuje m.in. liczbę uczestników oraz indywidualne zapotrzebowanie na konkretną tematykę. Dlatego bardzo prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Nasz doradca skontaktuje się z Państwem niezwłocznie i przygotuje optymalne rozwiązanie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Można się z nami skontaktować również telefonicznie pod numerem telefonu: 61 653 64 30 lub 606 710 016 lub 728 313 284.

Powiązane

Testuj za darmo
Newsletter